Zápas o ľudské práva a spravodlivosť pokračuje

(Blog vychádza z môjho vystúpenia 25. marca 2014 po dvojdňovej rozprave v NR SR)

Keby to človek plánoval, tak mu to možno nevyjde. Ale keď koná v dobrej vôli to, čo je potrebné, rozumné, zodpovedné, tak akoby aj súvislosti podčiarkovali, že je treba vydržať. Dnes je 25. marec. Je to Deň zápasu za ľudské práva, Deň ochrany počatého dieťaťa. Každý z nás, ktorý je narodený, bol aj počatý. Každý z nás zároveň potrebuje chrániť svoje práva a plniť si povinnosti, aby náš život bol dôstojný - náš osobný, ale aj spoločný. A nielen tu, na Slovensku.

Všeličo zaznelo za dva dni rozpravy o novele ústavy. Bola to diskusia seriózna, aj emotívna, dôstojná, aj menej dôstojná. Taký je obraz slovenského parlamentu. Niektorí sa pokúsili organizovať bojkot opozície pri rokovaní o novele ústavy. Nevyšlo to. Spomínam to preto, lebo rozmanité úmysly sa tu vyskytujú, keď ide o tak vážne veci, ako je manželstvo a rodina plus spravodlivosť na Slovensku.

Chcem zareagovať ako jeden z predkladateľov na to dôležité z rozpravy. Manželstvo z hľadiska definície, podpory a ochrany zo strany štátnej moci do ústavy patrí. Ak je niečo základné v spoločnosti a to druhé je základ pre štát - základný zákon štátu, tak to k sebe patrí. My sme „nezískali tému“. (M. Kadúc, OĽaNO) My sme posunuli túto tému do parlamentu, ako hnutie, ako predstavitelia zvolení s mandátom napĺňať sľúbený program. To je potrebné. A som presvedčený, že spolu to dokážeme posunúť do ústavy.

V podstate vyplýva z rozpravy obraz, ktorý hovorí, že okrem strany SaS všetky ostatné kluby viac-menej túto tému a riešenie podporujú. Je jednoduché, zrozumiteľné, výstižné, krátke. Tie dve vety do ústavy evidentne patria aj z hľadiska politických názorov v tejto snemovni. A ja som veľmi rád. Samozrejme to môže potvrdiť až hlasovanie a následne až druhé hlasovanie, ktoré príde na rad na budúcej schôdzi. Ale konsenzus pre manželstvo a pre rodinu je v národe a spoločnosti veľmi potrebný a veľmi dôležitý. Lebo ak je, tak sa problémy riešia; ak nie je, tak sa odkladajú, politizujú a prehlbujú. Buďme radi, že aspoň na tejto téme máme konsenzus. Tak, ako pred pätnástimi rokmi bol pri európskej integrácii - a dnes je to samozrejmosť, tak verím, že o pätnásť rokov niekto bude spomínať, že sme to zvládli, keď bol konsenzus. Že sme to nepokazili. Lebo budovať konsenzus na vážnych veciach je náročné, ťažké, ale potrebné.

Opakujem: z hľadiska politiky, aj z hľadiska štátu je to výhra pre zdravý rozum a výhra pre budúce generácie. Politici myslia na najbližšie voľby a konajú podľa toho. Ale štátnik myslí na budúce generácie a koná podľa toho. Buďme štátnikmi! Toto je potrebné, toto je zrelé. Aj keď voľby sú, boli a budú. Stále sú nejaké voľby, lebo demokracia je inštitucionalizovaná nestabilita. Stále sa niečo a niekto niekde volí . A to je dobré, lebo to znamená "odtiaľ- potiaľ"; a prídu ďalší. Ale myslime viac na budúce generácie - a vyriešime aj to, čo je treba pre nás.

Ochrana manželstva

Na tých dvoch vetách o manželstve, ktoré sú v návrhu novely, v obidvoch predkladaných textoch, sa dá stavať veľa. Dá sa na tom stavať pro-rodinná politika. Lebo tá definícia a povinnosť štátu chrániť a podporovať manželstvo, ktorého hlavným cieľom je založenie rodiny a výchova detí, je o tom. Dá sa na tom stavať lepšie aj výchova mladých pre vlastnú zodpovednosť v živote a pre zodpovedné rodičovstvo. Dá sa na tom stavať rozumná, zodpovedná, adopčná politika v najlepšom záujme dieťaťa, ako o tom hovorí medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa. Dajú sa na tom stavať a majú sa na tom stavať lepšie sociálne, zdravotné a ekonomické opatrenia pre mladé manželstvá a mladé rodiny.

Zmeny v justícii

Čo sa týka justície, to nie je pohľad, že buď jedno alebo druhé, ale riešme aj jedno, aj druhé. Ak je príležitosť, ak je možnosť, tak sme za to zodpovední, za využitie tejto príležitosti; lebo najhoršie by bolo nerobiť nič. Najhoršia alternatíva je komentovať, lamentovať, nadávať, kritizovať, ale nič pre zlepšenie neurobiť. Práve druhé čítanie, ktoré umožní dnešné hlasovanie, bude priestorom na vylepšovanie, o ktorom hovorili viacerí odborne. Bude priestorom na doriešenie všetkých súvislostí vrátane previerok, respektíve preverovania odbornej a morálnej spôsobilosti kandidátov na sudcov, ale aj súčasných sudcov. Majú veľkú moc, majú mať aj veľkú zodpovednosť pred ľuďmi.

Gábor Gál (Most - Híd) povedal: "Justičný raj tu nenastane." Áno, justičný raj tu nebude, aj keď zmeníme ústavu. Ale zmena je potrebná, je možná a je dôležitá, lebo znamená základ pre zlepšenie. Dnešný stav je neprijateľný a prehlbuje aj ekonomické, sociálne, ba aj spoločenské problémy na Slovensku. Potrebujeme dôveryhodné súdnictvo, vyššiu vymožiteľnosť práva a účinnú spravodlivosť. A to je aj naša zodpovednosť, nielen sudcov alebo ďalších orgánov.

Otázka časovania

Viacerí kritizovali, akoby najväčší problém, že prečo teraz, prečo nie potom, prečo nie pred tým. No, aké jednoduché pýtať sa prečo. Ja som presvedčený, že tu a teraz sa dá čosi urobiť a my sme zodpovední tu a teraz konať. Igor Matovič povedal kriticky voči KDH, že prečo nie po Košiciach. Chcem jemu a všetkým odkázať: my sme tento proces začali ešte pred Košicami, tým myslím pred Národným pochodom za život! Veď dostal 10. septembra list, odo mňa podpísaný, nech si ho pozrie. Dokonca, keď bol s nami v koalícii, sme to otvorili v roku 2010. Ale vďaka vtedajšiemu postoju klubu SaS to nebolo možné dostať do programu vládnej koalície. Výsledkom bol status quo.

Dámy a páni, vždy sme pred nejakými voľbami. A to je dobré, že na voľbách záleží. Hovorím to preto, lebo demokracia a voľby patria k sebe. A zároveň môžem povedať, ako predstaviteľ hnutia, ktoré funguje 25. rok, že vážne, veľké veci sa lámu pri voľbách, pred voľbami alebo po voľbách. Tak to história potvrdzuje, tak to jednoducho je. A preto je rozumné a zodpovedné aj toto obdobie využiť na potrebné zmeny pre ľudí. Veď to nie je o stranách, to nie je o pocitoch politikov, ale o tom, čo treba alebo netreba pre občanov. Ak treba, tak poďme to riešiť! Veď dnes sa to neuzavrie, dnes sa to posunie, otvorí do druhého čítania.

Obchodovanie so SMERom

Odmietam obvinenia, že ide o obchod, kšeft. Lebo ak nebudeme vážiť slová, tak stratíme nielen zmysel, ale aj charakter politiky a charaktery ľudí. My nie sme obchodníci. Ja nie som obchodník. Jeden z tých predsedov, s ktorými som rokoval, mi povedal, že možno aj všetci z jeho strany by to podporili. Nemajú problém povedať, čo je manželstvo, ak KDH podporí ľahšie rozvody, takzvané notárske rozvody cez zmluvu. Toto by som nazval kšeft. Toto by som označil za obchod. Ale my nie sme obchodníci! Dohoda k politike patrí aj ako umenie, aj ako nástroj. A takto sme postupovali pri špeciálnom súde, špeciálnej prokuratúre, eurovale, dlhovej brzde, pri iných témach. Možno teraz aj vďaka kolegom sa dohodne ústavná ochrana druhého piliera. Je to kšeft? Je to podvod? Je to špina? Priatelia, ak sa stratí zmysel slov, bude ohrozená naša sloboda. Vážme slová! Lebo ak nebudeme vážiť slová, čo potom budeme vážiť? Len matériu?

Pán Poliačik (SaS) povedal, že KDH stráca alebo stratilo svoju historickú úlohu. Neviem, čo všetko tým myslel, ale KDH tu a teraz potvrdzuje svoju historickú úlohu! Potvrdzuje a napĺňa. Veď my tu nie sme kvôli pocitom alebo nejakým spomienkam. My sme tu kvôli zodpovednosti aktuálnej a do budúcnosti. Martin Poliačik tu používal také termíny, že "diabol sem, diabol tam, zmluva s diablom". Základný zákon štátu je zmluva s občanmi, že štátna moc im bude slúžiť a riešiť problémy.

Ľudová platforma

Ešte si dovolím jednu politickú poznámku, lebo niektorí nám gratulovali, že sme rozbili Ľudovú platformu. KDH Ľudovú platformu nerozbilo, ani nerozbíja, ale plní jej programové ciele. Lebo ochrana manželstva a rodiny a takisto účinná spravodlivosť a vymožiteľnosť práva sú súčasťou programu, ku ktorému sme sa odhodlali a ktorý nesieme ako presvedčenie, ako ponuku, ako záväzok voči občanom. Ktosi iný rozbíja alebo nie je zrelý na plnenie toho, čo znamená program a zodpovednosť, pretože politický zápas neznamená nejakú umelú agendu, bitku medzi pravicou a ľavicou ako samoúčelnú, ako cieľ sám osebe. To nedáva zmysel nášmu konaniu. Pretože zmysel politiky je služba spoločnému dobru. Je ochrana a podpora dôstojnosti každej ľudskej osoby, muža a ženy, a presadzovanie spravodlivosti. Toto je zmysel politiky a zároveň aj zápasu, ktorého sme súčasťou. Každý jeden z nás jednotlivo aj spoločne. Nie zápas pre zápas, ale zápas o dobro a pre dobro!

Chcem povedať na záver, že získať druhých pre dobrú vec je dvojité víťazstvo. Túto myšlienku kedysi vyjadril Martin Luther King. Zaplatil za ňu najvyššou cenou, ale zmenilo to Ameriku; dokonca tak, že dnes je Afroameričan opakovane zvoleným prezidentom USA. Hovorím to ako príklad, ale aj ako inšpiráciu pre politiku. Získať druhého pre dobrú vec je dvojité víťazstvo. A ja som presvedčený, že víťazom sú tu zdravý rozum, zodpovednosť a ľudia na Slovensku.

Ďakujem všetkým, ktorí chápu, že v tomto zápase ide o viac solidarity a o viac spravodlivosti. Verím, že hlasovanie dnes potvrdí túto líniu a situáciu v slovenskom parlamente a bude veľmi silným odkazom pre ľudí, že je tu reálna nádej na pozitívne zmeny, že 25. marec nie je len historický, spomienkový dátum, ale veľmi aktuálny čas zápasu o ľudské práva a dôstojnosť každej ľudskej osoby. Ďakujem vám.

103 zo 126 prítomných podporilo spoločný návrh týkajúci sa manželstva a justície.

117 zo 128 prítomných podporilo ústavné ukotvenie manželstva.

môj web

moja FB page

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo