Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. máj 2020

Duch Svätý – Boží Dych života

Evanjeliový úryvok slávnosti Zoslania Ducha Svätého (Jn 20, 19 - 23) opisuje príchod vzkrieseného Pána medzi svojich učeníkov, ktorým prináša pokoj.
Duch Svätý – Boží Dych života

Evanjelista Ján začína rozprávanie zmienkou o časovom údaji: „Večer, v ten istý prvý deň v týždni.“ Týmto spôsobom prepája nasledujúci príbeh s udalosťami, ktoré sa už odohrali v tento deň: Mária Magdaléna našla prázdny hrob, Peter a Ján bežali k hrobu a vzkriesený Pán sa zjavil Márii Magdaléne. Stále sme teda v atmosfére nedele – dňa Pánovho vzkriesenia. Ba dokonca aj ďalší príbeh, ktorým je zjavenie sa osláveného Pána pochybujúcemu apoštolovi Tomášovi sa odohrá o týždeň neskôr opäť v nedeľu. 

Dominica

Jánovo evanjelium vzniklo koncom 1. storočia po Kr. Dôraz, ktorý evanjelista kladie na „prvý deň“ môže vyplývať aj z toho, že v tom čase už kresťanské spoločenstvá sa pravidelne stretávali v nedeľu na slávenie eucharistie. Pre kresťanov nedeľa nebola jednoducho iba jeden deň z týždňa, ale bol to Pánov deň, keď sa jeho učeníci a učeníčky schádzajú na radostnej oslave Pánovho vzkriesenia.

My, samotní veriaci, sa zamyslime nad tým, čím sa stala nedeľa pre nás v súčasnosti. Zdieľať

Jedinečný spôsobom to vyjadruje latinský názov nedele „Dominica“ = „Deň Pána“, ktorý prešiel do mnohých moderných jazykov. 

My, samotní veriaci, sa zamyslime nad tým, čím sa stala nedeľa pre nás v súčasnosti. Stratila pre nás svoju výnimočnosť a ponížili sme ju na úroveň ostatných dní. V skutočnosti sme však ponížili seba samých, našu kresťanskú vieru a svedomie. Ako vyznieva dôveryhodnosť nášho náboženského presvedčenia pred týmto svetom, keď sami nie sme presvedčení o posvätnosti Pánovho dňa? 

Zatvorené dvere

Zmienka o zatvorených dverách má niekoľko dôvodov. Vyjadruje strach apoštolov. Ešte ráno Peter a Ján našli Ježišov hrob prázdny (porov. Jn 20, 1 – 10). Čo ak budú obvinení z toho, že to práve oni ukradli jeho telo? Čo ak budú po Ježišovi hľadať aj jeho prívržencov, aby vykorenili toto učenie už v jeho zárodku? Evanjelista Ján však v zatvorených dverách dáva vyniknúť inej skutočnosti. Vzkriesený Pán prišiel k apoštolom cez zatvorené dvere. Jeho telo má vlastnosti osláveného tela. 

Pozdrav vzkrieseného Pána má slávnostný charakter spojený s  Božím zjavením. Zdieľať

Zmŕtvychvstalý Kristus nebol oživený na spôsob Lazára. Nepatrí už tomuto svetu, a predsa jeho vzkriesenie je reálne a skutočné. Pán Ježiš im ukázal ruky a bok. 

Inzercia

Pokoj vám 

Pozdrav „pokoj vám“ bol v tej dobe bežným židovským pozdravom „šalom alechem“. Avšak už v textoch Starého zákona nachádzame úryvky, ktoré dosvedčujú slávnostný  charakter oslovenia spojený s Božím zjavením. Kniha sudcov uvádza prípad Gedeona, ktorý keď videl Pánovho anjela, veľmi sa preľakol a bál sa že zomrie. Vtedy mu Pán povedal: „Pokoj s tebou! Neboj sa! Nezomrieš!“ (Sdc 6, 23) Gedeon na pamiatku tohto Božieho zjavenia postavil oltár, ktorý nazval „Pán je pokoj“ (porov. Sdc 6, 24). Podobne môžeme povedať aj pre náš evanjeliový úryvok, že Pán neodovzdáva nejaký pozdrav, ale seba samého, lebo On je Pokoj. Pozdrav vzkrieseného Pána má slávnostný charakter spojený s  Božím zjavením.

Pozdrav „pokoj vám“ nevyjadruje želanie v zmysle „nech je pokoj medzi vámi“, „želám vám pokoj“. Je to uistenie a potvrdenie  v zmysle „pokoj je medzi vami“, „pokoj vám prinášam“, tzn. „Ja som medzi vami, seba samého vám prinášam.“ Aj z toho dôvodu v úvodoch svojich listov apoštol Pavol hovorí aj o pokoji, ktorý sa stal darom zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. 

Dych odpustenia

Ježišovo dýchnutie na apoštolov je spomienkou na Boží dych života, ktorý sa spomína v Knihe Genezis pri stvorení Adama: Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2, 7)

Skutočne tu máme Boží dych života, pretože odpustenie hriechov je duchovné prinavrátenie Božieho života v človeku.  Zdieľať

Dych teda predstavuje symbol odovzdávania života. V niektorých komentároch biblisti poukazujú na staroveké presvedčenie, že dych svätého človeka mal nadprirodzené účinky a dokázal uzdraviť alebo znehybniť človeka. V prípade Ježiša Krista ide o odovzdanie moci apoštolom odpúšťať hriechy, tzn. ide o moc, ktorá má sviatostné účinky. Všimnime si, že vo vete je použitý pasívny tvar slovesa: „budú mu odpustené“„budú mu zadržané“. Pasívny tvar v Svätom písme často slúži na vyjadrenie toho, že podmetom činnosti je Boh. Boh je ten, kto odpúšťa hriechy. Skutočne tu máme Boží dych života, pretože odpustenie hriechov je duchovné prinavrátenie Božieho života v človeku. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Pornhub Premium je zadarmo! A čo teraz?

Pornhub Premium je zadarmo! A čo teraz?

Pornhub Premium je zadarmo! Zo dňa na deň išlo o virálnu správu. Cieľom bolo motivovať ľudí ostať v čase karantény doma. Najprv v Taliansku, potom Španielsku i Francúzsku a neskôr celosvetovo. Jedni to vnímali ako skvelý marketingový ťah, iní ako službu spoločnosti v ťažkej koronavírusom skúšanej dobe. Našli sa tiež aj kritici, ktorí odsúdili tento počin ako ďalšie úspešne prehĺbenie tejto globálnej neresti spoločnosti. A s týmto sa plne stotožňujem. Poďme sa pozrieť prečo.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.