Ešte k celibátu

Autor v texte krátko reaguje na diskusiu, ktorá odvčera prebieha na stránkach Postoja pod textom Geralda E. Murraya : Čo znamená kňazský celibát. Táto diskusia má trochu simplexný ráz, takže pár tipov na reflexiu.

Včera na stránkach Postoja vyšiel zaujímavý text Geralda E. Murraya: „Čo znamená kňazský celibát“, v ktorom autor uvádza hlavné myšlienkové línie novej knihy kardinála Saraha „Z hĺbky nášho srdca – kňazstvo, celibát a kríza Katolíckej cirkvi“ (v ktorej sú aj texty Benedikta XVI). Pod publikovaným textom beží taká viac laická diskusia so všetkými predsudkami a zjednodušeniami, ktoré sa s touto témou prvoplánovo spájajú. Viem, že samotní kňazi nemajú radi, keď sa k tejto „zraniteľnej“ téme vyjadrujú laici, na druhej strane Benedikt XVI. v rozhovoroch s P. Seewaldom priamo hovorí, že katolícki manželia majú právo pýtať sa kňazov, svojich duchovných otcov na ich dobrovoľný záväzok. A v Teológii tela zase Ján Pavol II. upozorňuje, že sviatostné manželstvo a kňazstvo sú komplementárne povolania Božieho ľudu (ktoré sa navzájom zrkadlia, v dobrom aj v zlom, v úspechuaj v kríze). Sviatosť kňazstva a nerozlučiteľnosť manželstva ako zväzku muža a ženy sú v rímskej katolíckej tradícii dogmy, nezmazateľné znaky. S nimi Cirkev prijala aj disciplinárne konzekvencie: v kňazstve rímskeho rítu celibát, v manželstve partnerskú vernosť. Ak z rôznych dôvodov rozvoľníme etos v jednom povolaní, logické by bolo zvoľniť ho aj v druhom. Takto však veci nefungujú. V celom živote mi vždy najviac pomáhali kňazi a duchovní otcovia, ktorí dokázali žiť v súlade s disciplínou vernosti a čistoty. Vôbec ich nie je málo. Držím im palce, rovnako ako oni držia palce našim rodinám.

Obávam sa však, že celá diskusia k včerajšiemu textu o celibáte (aj keď nepopieram, že vyjadrenia kardinála Saraha sú na "dogmatickej" hrane) trpí malou znalosťou problematiky tejto výnimočnej perly katolicizmu v rímskom ríte. Aj preto by som rád všetkým diskutujúcim ponúkol ako inšpiráciu niekoľko dobrých titulov z mojej knižnice, aby dokázali celú vec vidieť v pravdivejších kontúrach.
 

Hans Conrad Zander: Deset argumentů pro celibát.Sursum, Praha 2000.
Arturo Cattaneo: Celibát - pretvárka alebo znamenie, vyd. Don Bosco 2013.
Anselm Grun: Celibát kvôli životu. Nové Mesto, Bratislava, 2013.
Stephen J. Rossetti: Radost z kněžství. Karmelitánské nakladatelství, Praha 2017.
Georg Denzler: Dějiny celibátu. CDK, Brno, 2000.
Henri J. M. Nouwen: Ako klaun v Ríme. Redemptoristi, 2009.
Klaus Demmer: Požiadavka z večnosti. Lúč, Bratislava 2008.
Józef Augustyn: Celibát - Jeho duchovní předpoklady a bohatství. Karmelitáni, Kostelní Vydří 2000.
Christa Meves, Klaus Hemerle. Abyste přinášeli užitek. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1994.
Štefan Turanský: Krehkosť duchovného povolania. Don Bosco, 2005.
Scott Hahn: Veľa je povolaných. Redemptoristi, 2011.
Donald B. Cozzens: Osvobodit celibát. Benediktinské arciopatství, Praha 2008.
Donald B. Cozzens: Měnící se tvář kněžství. Benediktinské arciopatství, Praha 2003.
Elizabeth Abbottová: Historie celibátu. BB Art Praha, 2005.
Benedikt Groeschel: Odvaha byť zdržanlivý. Serafín, 2004.
Raniero Cantalamessa: Panenstvo. Serafín, 1999.
Sv. Augustín: O zasvätenom panenstve. Karmelitáni, Bratislava, 2015.
Encylika Pavla VI. O kněžském celibátu. 1967 - Olomouc, 2000.
Ján Pavol II. : Exhortácia Pastores dabo vobis. SSV, Trnava 1994.
Pápeži kňazom. (zost. J. Hermanovský). Lúč, 1996.
Ján Pavol II.: Teologie těla. Paulínky, Praha 2006.
Richard Sipe: Celibacy in crisis. Brunner- Routledge, NYC 2003.
Marcial Maciel: Urobím vás rybármi ľudí. Lúč, 1994.
Benedikt XVI.: Myšlenky o kněžství. Paulínky Praha 2009.
Peter Seewald: Rozhovory s kardinálom Ratzingerom. Portál, Praha 2005.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo