Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. december 2019

Očakávaj Pána ako roľník, s nádejou obrátený k nebu

Tretia adventná nedeľa nám v rímskokatolíckej liturgii ponúka aj úryvok z Jakubovho listu, ktorý sa tiež venuje téme Kristovho príchodu.
Očakávaj Pána ako roľník, s nádejou obrátený k nebu

Dnešný úryvok sa nachádza v záverečnej časti Jakubovho listu. Ak sa pozrieme do kontextu, neujde nám, že práve dnešnými slovami nastáva v texte istý zlom. V stati, ktorá im predchádza autor listu tvrdo atakuje boháčov, ktorí zadržiavajú mzdy. Poukazuje na pominuteľnosť bohatstva a jeho neužitočnosť v deň súdu.

Slovami z dnešného úryvku sa autor znova prihovára kresťanskej komunite, čo môžeme jasne vybadať aj z oslovenia ἀδελφοί [adelfoi], „bratia (a sestry)“. Tón reči sa mení z karhavého na utešujúci a povzbudzujúci. Zachováva sa však téma posledného súdu, ktorý je tu opisovaný ako Pánov príchod. Je tu použité grécke slovo παρουσία [parusia], ktoré doslovne znamená „prítomnosť“, avšak toto slovo v kresťanskej komunite dostalo veľmi skoro význam druhého Kristovho príchodu. Ak sa teda hovorí o Pánovom príchode, má sa na mysli práve tento druhý príchod Krista.

Autor povzbudzuje členov komunity k trpezlivosti, alebo k trpezlivému znášaniu ťažkostí a neprávostí. Zdieľať

Autor povzbudzuje členov komunity k trpezlivosti, alebo k trpezlivému znášaniu ťažkostí a neprávostí. Ak tieto povzbudenia vnímame v kontexte predchádzajúcich slov, ide tu aj o nespravodlivé utláčanie práve zo strany bohatých. Kresťan, ktorý očakáva Pánov príchod, má tak robiť podľa vzoru roľníka, ktorý očakáva úrodu. Urobil, čo bolo potrebné pre to, aby úroda mohla prísť, zasadil semeno, poobrábal pôdu, ale pri tom všetkom si dobre uvedomuje, že to, čo môže urobiť on, mu nedokáže zabezpečiť, že sa naozaj úrody dočká. Snáď aj preto ju autor nazýva vzácnou. Je vzácnou, lebo v konečnom dôsledku je darom. Musí prísť jak skorý, tak aj neskorý dážď. Takýto rytmus je typický pre územie Palestíny. Skorý dážď je ten jesenný, na začiatku sejby a ten neskorý je zas jarný, teda ku koncu rastu úrody. Vzor roľníka má kresťana povzbudiť, aby trpezlivo znášal protivenstvá a konečnú odplatu za neprávosti nepreberal do vlastných rúk, ale prenechal ju Bohu. Mohli by sme to osvetliť aj slovami z listu Rimanom: „Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi,“ (12,17) alebo aj z Prvého Petrovho listu: „Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania,“ (3,9).

Minikomentár k evanjeliu tejto nedele nájdete tu. Zdieľať

Boháči si svoje srdce vykŕmili, teda znecitliveli na deň súdu (Jak 5,5), učeník si má srdce posilniť preto a zároveň tým, že Pánov príchod je blízko, alebo doslovne: lebo sa priblížil (Jak 5,8). Pravdepodobne v čase písania listu ešte stále prevládalo medzi kresťanmi presvedčenie, že druhý Ježišov príchod nastane veľmi skoro. V tomto duchu hovorí aj v. 9, že „Sudca je predo dvermi“. Postupne si kresťanská komunita začala uvedomovať, že Pánova parúzia nenastane hneď, a začala sa viac orientovať na zdôraznenie toho, že ten čas sa nedá poznať, a teda môže nastať kedykoľvek. Preto tieto slová o blízkom Pánovom príchode zostávajú aktuálne pre kresťana všetkých dôb – nevie kedy to bude, a preto je vyzvaný žiť, ako by to malo byť dnes. Teda kým pre nedbalého boháča ide o „deň zakáľačky“ (Jak 5,5), pre kresťana je to moment Pánovej prítomnosti. Aj preňho je to však deň súdu, Pán, ktorý prichádza, a ktorý je už predo dvermi, ako už aj bolo povedané, je nazvaný sudcom (Jak 5,9).

Kým pre nedbalého boháča ide o „deň zakáľačky“, pre kresťana je to moment Pánovej prítomnosti. Zdieľať

Trpezlivosť, ku ktorej sú adresáti vyzývaní má aj ďalší vzor: prorokov, ktorí trpeli preto, lebo hovorili v mene Pánovom. Táto trpezlivosť je teda trpezlivým znášaním ťažkostí a protivenstiev pre vernosť Pánovi. Odráža sa tu zaiste skúsenosť už vtedajších komunít, že hovoriť v Pánovom mene a zostávať tomu verný prináša ťažkosti. Je to už raz tak. A touto skúsenosťou si prechádza komunita kresťanov ako celok a v životoch jej jednotlivcov v každej dobe.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

 

Použitá literatúra:
Johnson, L. T., The letter of James. A new translation with introduction and commentary (AncB 37A; New Haven – London 2008).
Moo, D. J., The letter of James (The Pillar New Testament Commentary; Grand Rapids – Leicester 2000).

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Kritika liberálov

Kritika liberálov

Tak ako to bolo v prvej aj v druhej adventnej nedeli siaha liturgia v druhom čítaní po úryvku z Listu Rimanom. Obidva úryvky pochádzajú z druhej časti listu, v ktorej sa Pavol zaoberá praktickými pokynmi pre kresťanov (12,1-15,13). Aj táto časť sa dá rozdeliť na dve polovice. V prvej (k. 12, 13) – odkiaľ bol minulotýždňový úryvok - sa k problémom vyjadruje apoštol zo všeobecna. Druhá (14,1 – 15,13) – v ktorej je aj naša dnešná pasáž - už na to ide konkrétne.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.