Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. september 2019

Tri priepasti

Ježišove podobenstvá v Lukášovom evanjeliu predstavujú obrazne akúsi pokladnicu krásnych drahokamov. Túto nedeľu máme možnosť zahľadieť sa do jasotu ďalšieho z nich.
Tri priepasti

(19) Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. (20) Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. (21) Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. (22) Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. (23) A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. (24) I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘ (25) No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. (26) A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ (27) Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. (28) Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ (29) Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘ (30) Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ (31) Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“ (Lk 16, 19-31) Zdieľať

Minulý týždeň sme počuli výzvu na správne zaobchádzanie a vzťah k majetku. Ježiš pritom použil trošku cynický príklad nepoctivého správcu. No neostal len pri tom. Nasledujú verše, ktoré liturgia preskakuje. Obsahujú útok na lásku farizejov k peniazom a s tým spojené porušovanie Zákona (Lk 16, 14-18). Preto prichádza živý príklad o tom, aké následky má zlé zaobchádzanie s bohatstvom.

Je ním podobenstvo o boháčovi a žobrákovi Lazárovi. Pre jeho všeobecnú popularitu medzi kresťanmi je vcelku dosť ťažké niečo k nemu ešte povedať. Predsa by som ale v ňom jednu vec zvýraznil. Ukazuje ako môže bohatstvo vytvoriť v živote blok. A to v trojakom zmysle.

Lazár a boháč nežijú ďaleko od seba. Jeden pri bráne domu, druhý v ňom. Zdieľať

Najprv sa na dva hlavné postavy pozeráme počas ich pozemského života. Nežijú ďaleko od seba. Jeden pri bráne domu, druhý v ňom. Lazár o boháčovi vie. Túži sa nasýtiť zo zvyškov z jeho stola. Naopak sa zdá, že Boháč o žobrákovi netuší, alebo ho minimálne ignoruje. Prečo? Niečo tomu bráni. Je tým skutočnosť, že „deň čo deň prepychovo hodoval.“ (v. 19) Majetok teda nevyužíval na dobročinnosť, ale iba na vlastné blaho, čím vytvorilo prekážku medzi nim a Lazárom. Toť prvá scéna.

Druhá scéna nás prenáša do času post mortem. Lazár je v pozícii malého dieťaťa, ktoré utešuje praotec Abrahám. Boháč trpí v pekelných plameňoch. Je zaujímavé, že sa navzájom všetci vidia. Aj po smrti sú opäť pri sebe relatívne blízko. Až teraz si boháč žobráka všíma. No zábranu, ktorú vytvoril medzi sebou a Lazárom za života, si so sebou zobral aj po smrti. Tam nadobúda formu veľkej priepasti (porov. v. 26) ktorá nedovoľuje „fyzický“ kontakt. Ak teda nemôže na „druhom svete“ boháč prijať pomoc od Lazára, vyjadruje to myšlienku, že práve vzťahy a rozhodnutie je to, čo prekračuje hranice telesnej smrti.

Zábranu, ktorú vytvoril boháč medzi sebou a Lazárom za života, si so sebou zobral aj po smrti. Zdieľať

Boháč si to uvedomuje až teraz. A to nás privádza k scéne číslo tri. Na nej nepriamo vystupuje boháčova rodina. Ako sa dozvedáme všetci sú takpovediac „z jedného cesta“. Aj oni svojim postojom k životu a majetku pestujú blokádu medzi sebou a ostatnými ľuďmi. Ešte žijú na zemi a tak nevedia, čo už vie ich zosnulý brat. Odstup sa po smrti zmení na neprekonateľnú priepasť. Mŕtvy boháč z vlastného príkladu dobre vie, že ak sa majú živí príbuzní zachrániť, bude potrebný zásah, ktorý by nimi otriasol. A tak prosí Abraháma, aby poslal zmŕtvychvstalého Lazára varovať jeho bratov. Patriarcha ale odporuje. Jeho bratia potrebujú pravé obrátenie. Také ktoré nemá základ v strachu, alebo senzácii, ale v počúvaní Božieho slova, ktoré obsahuje dostupný Mojžišov Zákon a výroky prorokov. A to poukazuje na verše, ktoré podobenstvu predchádzali. V nich takto Ježiš odhaľuje existujúci blok medzi farizejmi a správnym pochopením Biblie.

Inzercia

Bratia potrebujú pravé obrátenie. Také ktoré nemá základ v strachu, alebo senzácii, ale v počúvaní Božieho slova, Zdieľať

V texte teda vidíme tri druhy priepastí. Medzi človekom a blížnym, medzi srdcom človeka a Božím Zákonom a priepasť medzi nebom a peklom. Všetky spolu súvisia. Všetky vznikajú nesprávnym vzťahom a nakladaním s majetkom, bohatstvom, pýchou a vlastným pohodlím.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Media game

Media game (výber z blogov)

Médiá majú veľkú moc, to vie každý. Pripomeňme si, ako médiá vedia ohýbať realitu a aké je dôležité vedieť čítať nielen medzi riadkami, ale aj medzi článkami a v kontexte mediálnej reality.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.