Žena, ktorá pochopila Ježišovu hodinu

Žena, ktorá pochopila Ježišovu hodinu

Katolícka cirkev na Slovensku slávi 15. septembra slávnosť Sedembolestnej Panny Mária, Patrónky Slovenska. Tento sviatok sa viaže na predchádzajúci deň, v ktorý mnohé kresťanské tradície liturgicky zvýrazňujú tajomstvo kríža. Tohto roku národná slávnosť pripadá na nedeľu. Jej liturgia ponúka pri čítaní z evanjelia na výber dve možnosti. Buď scénu pri kríži (Jn 19, 25-27), alebo Simeonovo proroctvo (Lk 2, 33-35). Ja sa dnes zameriam na prvý úryvok.

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 25-27) Zdieľať

Zopár vybratých veršov pochádza Jánových Pašií. Scéna nás dostáva do momentu, kedy Ježiš už visí na kríži a opis podáva správu, že pri jeho blízkosti sa nachádza päť postáv. Štyri ženy, vrátane Ježišovej matky, a milovaný učeník. Ježiš z kríža venuje osobitnú pozornosť dvom z nich. Matke a učeníkovi. Každému odovzdáva jednu výzvu: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (v. 26) a „Hľa, tvoja matka!“ (v. 27). Následný evanjelistov komentár :“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“, vykladá slová, ako Ježišovu vôľu ustanoviť týchto dvoch do príbuzenského vzťahu.

Keďže tieto slová počúvame na mariánsky sviatok, položme si otázku: Aký význam v nich má Mária? Výklad pritom môže viesť diametrálne odlišne. Niektorí v texte Máriu vôbec nevidia, pretože by sa podľa historicko-kritickej metódy k blízkosti kríža dostať nikdy nemohla. A tak považujú túto pasáž za obraznú, kde matka/žena je symbolom Izraela, alebo Cirkvi. Ja by som išiel ale inokadiaľ a dovolím si tvrdiť, že táto pasáž Máriu naopak veľmi vyzdvihuje. Pozrime sa na širší kontext celého evanjelia.

Pri kríži a z kríža vzniká nová rodina. Ježišova rodina. Zdieľať

Ježiš oslovuje Máriu titulom „Žena“. Prvýkrát sa tak stalo už na svadbe v Káne (porov. Jn 2,4). Tam Mária, ako Ježišova matka, vystupuje v úlohe orodovníčky pri nedostatku vína. Ježiš ju, zdá sa, odmietne s odôvodnením, že ešte neprišla jeho hodina. Jej následná aktivita s príkazom ku obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5), ale vedie k prvému znameniu. Spomedzi všetkých postáv, ktoré sa s Ježišom v Jánovom evanjeliu stretávajú, tak jedine jeho matka je vyobrazená ako tá, ktorá Ježišovo slovo a tajomstvo úplne prijíma. Mlčky sa vzdáva svojich predstáv (urobiť hneď niečo s problémom nedostatku vína) a celkom sa spolieha na Ježišovo slovo (príkaz druhým, aby Ježiša počúvali). A tak ako prijala vôľu svojho syna na svadbe, robí podobne aj pod krížom.

Jedine jeho matka je vyobrazená ako tá, ktorá Ježišovo slovo a tajomstvo úplne prijíma. Zdieľať

Druhé slovo, ktoré spája tieto dve stretnutia Ježiša a matky, je hodina. Na svadbe sa Ježiš odvoláva na príchod jeho hodiny. Vykladači v kontexte spisu pod slovom „hodina“ rozumejú moment Ježišovho oslávenia na kríži. Keď tá „hodina“ nastala, komentár poznamenáva, že „od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ Prvotný zmysel by asi znamenal, že toto bol moment, odkedy sa učeník začal o Ježišovu matku starať. Ak by sme ale zmysel slova prepojili, tak by sa opätovná Máriina poslušnosť a jej vernosť synovi až po kríž mohla považovať za to, že Mária skutočne zmysel „hodiny“ zo všetkých najlepšie pochopila.

Mária skutočne zmysel „hodiny“ zo všetkých najlepšie pochopila. Zdieľať

Pri kríži a z kríža vzniká nová rodina. Ježišova rodina. Cirkev zrodená z veľkonočného tajomstva. Jej zakladajúcim členom sa stáva aj Ježišova matka. Evanjelium ukazuje, že k synovi mala blízko nielen na základe tela. Bola pri ňom fyzicky, ale aj duchovne, pretože prijala synovo poslanie a utrpenie. A ak sa teda takýto jej obraz nachádza vo Svätom Písme, tak určite aj preto, že nám má byť príkladom.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo