Ježiš ťa pozoruje

Ježiš ťa pozoruje

Ježiš sa veľmi rád zúčastňuje na hostinách. Zjavné je to osobitne v Lukášovom evanjeliu. Antický koncept hostiny so sebou spravidla niesol debaty o vážnych, alebo povrchných témach. A keďže dnešným hosťom je Ježiš, môžeme očakávať naozaj niečo poučné.

(1) V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. (7) Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: (8) „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; (9) a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. (10) Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. (11) Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (12) A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. (13) Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. (14)A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“ (Lk 14, 1. 7-14) Zdieľať

Úvodný verš rozprávania zasadzuje hosťa Ježiša do nie veľmi pohodlnej pozície. Bol v sobotu v dome popredného farizeja a všetci prítomní „ho pozorovali.“ (v. 1) Snaha protivníkov sa naplnila, keď sa na hostine ocitol chorý muž na vodnatieľku (v. 2-6). Mnohí zúčastnení očakávajú porušenie Božieho príkazu o sobote. Ježiš kontruje otázkou o možnosti pomoci človeku, hoc aj v tento deň. Farizeji mlčia. Nasleduje preto uzdravenie. A ani na to nedokáže nikto odpovedať. Liturgia túto časť vynecháva. Napriek tomu máme v nej pokračovanie.

Ježiš odpovedá na pozorné pohľady, keď „zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta“. (v. 7) Vedie ho to k poučeniu v dvoch rovinách. Najprv (v. 7-11) varuje pred túžbou po tom, aby bol niekto na čo najvyššom umiestnení. Poučenie sa zdá byť veľmi praktické. Prílišná ambícia môže viesť k zahanbeniu. No ďalšia časť Ježišovho príspevku stáča smer záujmu k dôležitejšiemu (v. 12-14). Pozornosť zo strany hostiteľa by sa mala obrátiť na tých, ktorý nedokážu pozvanie oplatiť, buď pre svoju chudobu, alebo fyzickú a sociálnu neschopnosť.

Ježiš odpovedá na pozorné pohľady, keď „zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta“. Zdieľať

Podľa toho Ježiš vidí a vníma naše vnútro. To čo zaváži, je naša náklonnosť k hľadaniu menej postavených. On to ukázal v prípade chorého. No ostatní účastníci sa skôr zameriavajú na seba. Ježiš sedí a pozoruje priamo naše vnútro. Aké ja naše konanie. Je podobné tomu jeho? Jeho zrak vyhľadáva núdznych, tým ktorým treba pomôcť. Zrak spolustolujúcih pozoruje iba tých, cez ktorých niečo dosiahnu, a ktorý im môžu láskavosť oplatiť.

Ježiš hľadí na naše srdcia, či sú ochotné sa mu prispôsobiť. Zdieľať

Farizeji hľadajú Ježišove chyby, aby sa nimi mohli ospravedlniť. Ježiš hľadí na naše srdcia, či sú ochotné sa mu prispôsobiť. Ježiš sa neštíti prítomnosti farizejov. Farizeji sa snažia Ježiša zdiskreditovať.

Nie sú naše ambície oslepujúcim faktorom k nášmu ospravedlňovaniu a zdôvodneniu k prehľadaniu „chudobných, mrzákov, chromých a slepých“? (v. 13) Zdieľať

Aký je teda náš pohľad? Zdá sa, že na niektorých kladieme rozhodujúci význam. No ale, ako sa na nás díva Ježiš? Veríme, že je Boh a tak pozná všetko. Nie sú naše ambície oslepujúcim faktorom k nášmu ospravedlňovaniu a zdôvodneniu k prehľadaniu „chudobných, mrzákov, chromých a slepých“? (v. 13)

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo