Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. február 2019

Milovať ako ma miluje Otec

Pokračujeme v čítaní Ježišovej reči na rovine (Lk 6,17-49). Ide o materiál, ktorý Matúš zapracoval do svojej známejšej a obsiahlejšej reči na vrchu (Mt 5-7). Ich obsah je pomerne známy. Je preto zaujímavé, aký spôsob v podaní použili jednotliví evanjelisti.
Milovať ako ma miluje Otec

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6, 27-38) Zdieľať

Odsek dnešnej Ježišovej kázne nasleduje po dvoch zrkadlových sadách štyroch výrokov začínajúcich slovami „blahoslavení“ a „beda“. Témou pokračovania je láska k nepriateľom. Tak ako u Matúša, aj u Lukáša sa čitateľovi predstavujú radikálne myšlienky príznačné pre kresťanstvo. Opúšťa sa tu starozákonná a svetská logika reciprocity. Ježišov učeník sa ku ostatným nemá správať na štýl odplaty. V každom prípade má ísť poza to, čo môže od druhého očakávať. Čo je ale motívom takého správania?

Opúšťa sa tu starozákonná a svetská logika reciprocity. Zdieľať

Matúš a Lukáš ponúkajú v podstate rovnaký dôvod, ale s rozličným zafarbením. U Matúša je výrok o láske formovaný ako antitéza. Ježišove slová – tak ako celú reč na vrchu – vníma ako naplnenie židovského Zákona. Tým chce svojich adresátov, pochádzajúcich zo židovstva, priviesť k tomu, že viera v Ježiša je len zdokonalením toho, čo už predtým prijali. Cieľom je, aby boli „dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48). Lukášova verzia je formulovaná tak, aby bola ľahko zrozumiteľná aj pohanom, a tak neobsahuje odvolávky na ducha Starého Zákona. Štýlom pripomína múdroslovnú literatúru vtedajšieho helenistického sveta. Ako porovnanie nepoužíva mýtnikov a pohanov (porov. Mt 5,46.47), ale hriešnikov (porov. Lk 6,33). Podobne tak formuluje aj vytýčený cieľ, nad ktorým sme nedávno my, katolíci, intenzívne rozmýšľali. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36)

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36) Zdieľať

A práve tento výrok nám oproti Matúšovi jasnejšie odhaľuje už vyššie spomínanú motiváciu milovať nepriateľa. Ježišova logika prekračuje aj samotné zlaté pravidlo: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6,31) Svoje správanie, lásku a milosrdenstvo nemáme porovnávať s druhým. To by sme opäť upadli do známeho „dávam, aby si dal.“ Mieru, ktorou tu meriame (porov. Lk 6,38) máme porovnávať s Bohom Otcom. On nezaslúžene miluje zlých, ale aj nás. Kde Matúš argumentuje Zákonom, to Lukáš chce nájsť v našich srdciach.

Kde Matúš argumentuje Zákonom, to Lukáš chce nájsť v našich srdciach. Zdieľať

 

Lukáš Durkaj
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

V dňoch 25.-27. februára sa v Košiciach uskutoční medzinárodná konferencia o Teokracii s odborníkmi z rôznych krajín. Konferenciu spoluorganizuje naše Centrum. Podrobný program nájdete na našej internetovej stránke alebo aj kliknutím na obrázok nižšie.

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Lukášove blahoslavenstvá

Lukášove blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá patria k najznámejším textom Nového zákona. V širšom povedomí má primát verzia z Matúšovho evanjelia (Mt 5,1-12). Blahoslavenstvá zachytené v evanjeliu podľa Lukáša tak ostávajú v ústraní. Obidve evanjeliá očividne čerpali z rovnakého zdroja. V obidvoch nachádzame svojskú úpravu. S istotou nevieme, ktoré evanjelium bolo napísané skôr. Pre mnoho dôvodov sa ale zdá, že Lukáš má bližšie k pôvodnejšej verzii. Tak či onak sa radšej zameriame na špecifikum toho, čo budeme počuť v nedeľu na liturgii. Kvôli primátu Matúšovej verzie tu použijem hlavne metódu porovnávania.

Blog
Záborskú alebo Škripeka? Oboch!

Záborskú alebo Škripeka? Oboch!

V sobotu 24. mája 2014 riešili v mnohých kresťanských rodinách na Slovensku vážnu dilemu: „Koho budeme teda voliť?“ Nie preto, že by nebolo koho, ale práve preto, že sa ponúkali minimálne dve veľmi dobré možnosti. Na kandidátke KDH to bola predovšetkým overená Anna Záborská ako líderka kandidátky a v OĽANO to bol Branislav Škripek, poslanec Národnej rady a známy evanjelizátor. Viem o mnohých rodinách, v ktorých vyriešili túto dilemu tak, že napríklad manžel volil Záborskú a manželka Škripeka. Dobrá správa znie, že v roku 2019 takúto dilemu už riešiť nemusia! Môžu voliť Záborskú aj Škripeka spolu!

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.