Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. október 2018

50 rokov "kontroverznej" encykliky, ktorá potvrdila nemorálnosť antikoncepcie

Prečo dodnes nie je prijímaná mnohými katolíkmi? Prečo kvôli nej odišli tisíce kňazov z povolania? Ako zložito vznikala? Vymysleli prirodzené metódy plánovania rodičovstva "za oltárom"? Prečo je potrebná pomoc manželov snúbencom a čerstvým manželom?
50 rokov "kontroverznej" encykliky, ktorá potvrdila nemorálnosť antikoncepcie

20. októbra 2018 som sa zúčastnil konferencie k tohtoročnému 50. výročiu vydania encykliky svätého pápeža Pavla VI. Humanae vitae (HV). Stretnutie asi 200 účastníkov zorganizovala Liga pár páru (SR a ČR) a konalo sa v Kroměříži na Arcibiskupskom gymnáziu. Ako laika ma zaujalo mnohé, aj to, že

- táto encyklika vyvolala bezprecedentný odpor v Cirkvi (tisíce odídených kňazov a rehoľníkov, reakcie laikov)

- o tejto encyklike sa na konferencii hovorilo ako o tej, ktorá aj po 50 rokoch nie je katolíkmi akceptovaná – áno, preto, že potvrdila učenie Cirkvi o nemorálnosti antikoncepcie a zdôraznila prirodzené metódy plánovania rodičovstva ako morálne prípustný prostriedok regulácie počtu detí (nie, to nie je počítanie kalendárových dní),

- jej finálnemu zneniu predchádzalo veľa diskusií, verzií (vrátane vytlačenej latinskej, ktorej náklad dal Pavol VI. skartovať kvôli pár odstavcom) aj kontroverzií, vrátane úniku tajných dokumentov do médií, čo malo spôsobiť tlak na pápeža, aby povolil antikoncepciu,

- zdôrazňovanie toho, že manželia majú používať Bohom daný rozum pri zodpovednom plánovaní počtu detí,

- pri zmienke o rozhodnutí manželov nesplodiť ďalšie dieťa je v encyklike použité spojenie „z vážnych dôvodov“ (v čl. 10 HV sa spomínajú fyzické, ekonomické, psychologické a sociálne podmienky).

- metódy PPR si nevymysleli aktivisti spoza oltára, definuje ich WHO

- nielen príprava na manželstvo, ale aj doprevádzanie manželov v prvých rokoch manželstva sú dôležité. Vo farnostiach majú byť manželia, ktorí slúžia iným manželom.

- ak chce Cirkev naplniť svoju úlohu voči manželom, musí sa zamyslieť, ako finančne podporiť pomáhajúce manželské páry.

 

Nižšie prinášam moje zápisky z konferencie pre záujemcov. Pre všetkých chcem odkázať, že tých cca 10 strán encykliky Humanae vitae stojí za prečítanie. Ideálne s porozumením a presvedčením, že pápež nechcel ľuďom zle, ale naopak Cirkev chce vždy šťastie a dobrý život ľudí.

Tomáš Kováčik

 

Konferencia odštartovala svätou omšou celebrovanou biskupom Josefom Nuzíkom, pomocným biskupom olomouckým. Pri jej slávení, ako vždy keď sa zúčastním liturgie v inom jazyku, som si opäť lepšie uvedomil význam niektorých textov sv. omše, ktoré sa nám často môžu zdať jasné, no skrýva sa za nimi viac (české liturgické texty tu).

 

Konferencia bola veľmi kvalitne pripravená, vystúpili vzácni rečníci (celý program tu www.lpp.sk/hv )

Na úvod sa o. biskup Nuzík podelil o svedectvo - v 1995 bol vysvätený za kňaza. Pri tejto príležitosti ho jeden rodák - novinár regionálnych novín požiadal po primícii o rozhovor. Článok bol napokon bulvárne nazvaný Kdyby naši chtěli jenom dvě deti, nebyl bych knězem. Názov vychádzal z toho, že biskup Nuzík sa narodil ako 7. dieťa. O. Nuzík sa ako kňaz stretával s rodinami, manželmi, pre ktorých HV nebola cestou. Stretával sa aj s tými, ktorí sa ju snažili žiť a vnímal, že nasledovanie HV prináša v rodinách svoje ovocie.

 

Jitka Nováková, predsedníčka LPP v ČR, krátko na úvod konferencie spomenula, že v HV sú na konci výzvy Pavla IV. manželom, kňazom, lekárom.

 

Od zakladateľa LPP z USA bol prečítaná časť jeho príhovoru. Zdôraznil, že HV v článku 17 predvídala dôsledky antikoncepcie, ktorými budú

- ľahká cesta k nevere a pokles všeobecnej mravnosti,
- neúcta k ženám, urobenie si zo žien nástroje pre svoju žiadostivosť,
- riziko využívania antikoncepcie štátnou mocou.

Ako vidno po rokoch, HV mala pravdu. Cirkev nám poukazuje na to, čo nám môže škodiť. Antikoncepcia - rodzeľovanie toho, čo Boh spojil - milovania a plodenia. Ježišove slová Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje možno aplikovať na maželský akt. Tento by mal byť obnovou manželskej zmluvy - v dobrom aj zlom. Tí, ktorí sa zdržiavajú splodenia dieťaťa, treba ich sprevádzať a pre nich sú určené prirodzené metódy.

 

Nasledoval príspevok o histórii encykliky a jej zložitom vzniku od kňaza Karla Skočovského (jeho brat Martin pripravuje Pamätník Nenarodeným, ktorý môžete podporiť TU):

- Pavol IV. v HV potvrdil pravdu o učení Cirkvi o manželstve.

- v novinách sa nedávno objavila senzácia o tom, že vznikla komisia, ktorá má pátrať vo vatikánskych archívoch s cieľom revidovať HV. V skutočnosti ide o jedného človeka, nie komisiu - teológ prof. Marengo chcel zdokumentovať vznik HV. Nenašiel však žiadne šokujúce odhalenia, že by nám Cirkev niečo skrývala. Polovica jeho knihy sú dokumenty o vzniku HV a jej rôznych fázach.

- komisia pre vznik HV bola ustanovená v r. 1963 Jánom XXIII., mala 6 členov - neteológov. Následne ju nový pápež Pavol VI. rozširoval až mala viac ako 60 členov z rôznych stavov + vznikla ďalšia menšia komisia z kardinálov a biskupov. Pavol IV. chcel, aby komisia bola co najpestrejšia.

- nič z archívnych dokumentov nenasvedčuje, že by mal Pavol VI. pochybnosť o tradičnej náuke Cirkvi. Chcel dať priestor na vyjadrenie sa odporcom náuky, nakoniec ju ale potvrdil.

- vo všetkých verziách je jasné odmietnutie antikoncepcie ako vnútorne zlej.

- pápež vedel, že aj v komisii bola polarizácia názorov. Vedel, že nedôjde ku konsenzu. Pre seba si vyhradil rozhodnutie o morálnosti jednotlivých metód.

- záverečná správa vypracovaná generálnym sekretárom komisie bola predložená na konci júna 1966.

- v apríli 1967 časopis National Catholic Reporter zverejnil 3 dokumenty, aby tak vytvorili tlak na pápeža naplniť očakávania ľudí zmeniť učenie Cirkvi o antikoncepcii.

- väčšina komisie si priala zmenu učenia Cirkvi. Prečo to sv. otca nepresvedčilo? Odpovedá v encyklike - lebo návrhy boli v rozpore so stálym učením Cirkvi - chybná antropológia, chybný vzťah medzi osobou a prirodzenosťou, medzi svedomím a pravdou.

- do procesu vzniku encykliky sa zapojil aj Karol Wojtyła – vznik Krakowskej komisie, ktorá vypracovala svoj dokument, kde vyjadrili výhrady k niektorým príspevkom zo zasadania komisie, ktoré obhajovali antikoncepciu.

- pred finálnym znením HV bolo viacero verzií, snahou pápeža bolo, aby encyklika bola zrozumiteľná ľuďom.

- 29.6.1968 bola HV predstavená na tlačovej konferencii.

- encyklika nebola nikdy poriadne prijatá veriacimi. Po vydaní sa pápež vyjadril, že si nepamätá, že by dostal toľko pozitívnych ohlasov. Po 10 rokoch hovoril, že to bolo tažké obdobie pre neho kvôli negatívnym ohlasom.

 

Pokračoval o. Ján Víglaš:

- 1. rozpor s doterajším učením majoritných cirkví priniesla anglikánska cirkev v Lambeth v auguste 1930, kedy porušila tradíciu a pripustila za určitých podmienok antikoncepciu.

- december 1930 - encyklika Casti Connubii od Pia XI. - primárny cieľ manželského aktu je prokreácia

- 1930-32 - dvaja lekári Kyusaku Ogino, Hermann Knaus objavili kalendárovú metódu určovania plodnosti. V r. 1932 prišla otázka do Vatikánu na Apoštolskú penitenciáriu, ktorá odpovedala, že prirodzené metódy sú morálne prípustné. Odvolávala sa na r. 1880, kedy už vtedy dostala otázku, či je dovolené využívať “dni, kedy je počatie tažšie”.

- r. 1951 - Piux XII. mal príhovor k pôrodným asistentkám, kde hovorí, že nemožno namietať k používaniu neplodných dní a ak sú na to vážne dôvody, je možné ich využívať počas celého trvania manželstva (vážne dôvody: medicínske, eugenické (stredomorská choroba, zrážanlivosť krvi), ekonomické a tzv. sociálne)

- 60. roky 20. storočia – objavenie antikoncepčnej pilulky (v USA v r. 1965 povolená len pre manželov, od 1972 aj pre nezosobášené páry). Máloktorý objav mal taký hlboký sociálny dopad. Nazývaná je aj sociálnou revolúciou, najväcším objavom 20. storočia, väčším ako atómová bomba.

- je to prvá lifestylová tabletka vôbec - nelieči chorobu, ale umožňuje človeku zásadne zmeniť svoj životný štýl.

- v HV nie sú vymenované vážne dôvody, aby to neriešili úzkostliví ľudia len taxatívne.

- 1962 - 65 - 2. vatikánsky koncil.

- 1965 pastoračná konštitúcia Gaudium et spes - zdôraznená dôstojnosť manželského aktu, opustenie terminológie hierarchie cieľov (dovtedy bol prokreácia prvá), dôraz na dva významy manželstva: plodenie detí a prehlbovanie vzájomnej lásky manželov; rozhodnutie o počte detí je na rozhodnutí manželov pred Bohom (Ján Pavol II. potvrdil, že máme byť zodpovední spolupracovníci - 4 deti za 4 roky a spanie 4 hodiny denne -> ZODPOVEDNOSŤ); povzbudenie k velkodušnosti k prijímaniu detí po rozumnej (!) úvahe

- manželstvo musí mať v sebe 2 významy - otvorenosť životu a budovanie lásky - zhodujeme sa s protestantmi v tomto; rozdielnosť máme v názore na to, či každý manželský akt má byť otvorený plodeniu. Luter vylúčil manželstvo spomedzi sviatostí.

 

- veľký odpor proti HV po jej zverejnení (aj veľmi „pohotový“ – petícia z večera do rána)

- biskupi priznávali, že bolo zanedbané katechetické vysvetľovanie a povzbudzovanie manželov k manželskej čistote

 

- Ján Pavol II. mal v rokoch 1979 - 1984 katechézy o ľudskej rodine. Z nich následne vznikla Teológia tela.

- 1980 synoda o rodine

- 1981 exhortácia Familiaris consortio

- ľudská sexualita má omnoho hlbší význam ako sa bežne vníma (rozmnožovanie alebo potešenie až hedonizmus)

- cez sexualitu možno pochopiť podstatu človeka a aj niečo z podstaty Boha

- sebadarujúca láska pohlavného spojenia je obrazom vnútorného života Boha

- Ján Pavol II. - manželstvo je prasviatosť

 

- 1989 kongregácia pre náuku viery: Morálna norma v Humanae vitae a pastoračná úloha

- 1997 - Pápežská rada pre rodinu: Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života - apel na pastoračnú citlivosť

- 2016 - pápež František - Amoris laetitia - kontinuita s dokumentami - zhŕňa HV, Familiaris consortion, Reconciliatio et Paenitentia, Veritatis Splendor

- Benedikt XVI. - premyslieť nanovo sexuálnu etiku. To isté učenie podávať novým jazykom.

- mimoriadne dôležitá úloha kňazov, vernosť Magistériu spojená s pochopením ľudskej krehkosti a zraniteľnosti (zákon postupnosti; Cirkev ako poľná nemocnica)

- RADOSTNÉ svedectvo manželov o ich vzájomnej láske a o otvorenosti životu

 

Chlapcov treba vychovávať k úcte k ženám, dievčatá k úcte k sebe a sebaprijatiu.

 

Mgr. Mária Schindlerová hovorila na tému Zodpovedné rodičovstvo: teória a prax:

- vedie poradňu z oblasti sexuálnej etiky - ľudia hľadajú pravdu. Aj to ako sa orientovať v konkrétnej svojej situácii.

- mnohí nič neprečítajú, ani nevedia, čo je to HV

- k bodu 10 v HV - zodpovedné rodičovstvo:

- pre počet detí odsudzovať ľudí ako nezodpovedných nie je správne

- ak urobím rozhodnutie, ktoré je mravne dobré, tak to tu bude fungovať. Hocikto by kritizoval moje rozhodnutie.

- Ak by všetci nemali deti, nebude nikto, kto sa o mňa postará v staršom veku.

- širšia zodpovednosť - zodpovedať sa podľa encykliky budeme za poslanie o odovzdávaní ľudského života.

- z poradne – treba hľadať jazyk, ktorému ľudia rozumejú

- v 10. článku HV je zmienka o biologických procesoch - zodpovedné je POZNAŤ a REŠPEKTOVAŤ ich, lebo ľudský rozum v schopnosti plodiť život objavuje biologické zákony, ktoré sú súčasťou ľudskej osoby.

- z praxe – manželia po 3. dieťati strácajú pôdu pod nohami, lebo nevedia PPR (prirodzeného plánovania rodičovstva). Používajú metódy JPP - jedna pani povedala a nie PPR.

- niektorí majú aj „svätý úmysel”: Prijmeme všetky deti. PPR je proti deťom. ALE kde je zodpovednosť a používanie rozumu, ak sú následkom fyzické, psychické, sociálne, finančné či iné následky na rodinu?

- zväčša nie ženy, ale muži mávajú námietku, že sa nechcú zdržiavať, pretože potrebujú uvoľniť sexuálne napätie. Žena sa potom oprávnene pýta, že či za jeden deň uspokojenia muža má ona znášať roky následkov. Nie sme zvieratá, ovládame sa.

 

Vtipná prupovídka:
Otec sa rozpráva s potenciálnym zaťom, ktorý si chce vziať jeho dcéru.
O: Kde budete bývať?
Z: Zatiaľ som nad tým veľmi neuvažoval. Pán Boh sa postará.
O: A z čoho budete žiť? Aký máš príjem?
Z: Zatiaľ študujem, Pán Boh sa postará.
O: Čo ak prídu deti, ako dokončíte školu?
Z: Hmm, deti mám rád. Pán Boh sa postará.
Večer sa mama dcéry pýta, ako to šlo so zaťom. Otec odpovedá: Je to taký milý chlapec, nemá veľa plánov, ale imponuje mi, že ma považuje za boha. :)

 

- z HV: Sebaovládanie - ak máme na zreteli vrodené pudy a náruživosti, potom zodpovedné rodičovstvo znamená potrebnú NADVLÁDU, ktorú má nad nimi vykonávať ROZUM a VôĽA. To, čo nás robí ľudmi, je rozum a vôla. Prirodzenosť nie je to, čo je spontánne, ale aj ovládanie sa.

- aj veci, ktoré nie sú spontánne, robíme - ranné vstávanie do práce, škôlky. -> treba správne chápať slovo prirodzenosť. Sebaovládanie je prirodzené

- aj pre alergika je sebaovládanie prirodzené. Lebo by ho mohlo nesebaovládanie zabiť.

- prerušovaný sex ako nie prirodzená a nemorálna metóda regulácie počatia býva bežnou praxou v manželstvách

 

Ak si všímame fyzické, ekonomické, psychologické a sociálne podmienky, potom zodpovednými rodičmi sú tí, čo sa po ROZUMNEJ ÚVAHE a s VEĽKODUŠNOSŤOU rozhodli prijať väčší počet detí, alebo aj tí, ktorí sa z vážnych dôvodov a zachovávajúc pritom morálne príkazy, rozhodli na určitý alebo neurčitý čas nesplodiť ďalšie dieťa.
- Ján Pavol II. - počet detí nemáme nechať na náhodu.

 

Ludmila Lázničková - kresťanská moravská gynekologyčka o článku 27 HV a dôsledkoch pre lekárov

- zdôraňovala potrebu odbornej zdatnosti kresťanov

- HV sa na kresťanských lekárov obracia ako na tých, ktorí sa neusilujú o ľudský prospech, ale o to, čo čo od nich žiada ich kresťanské povolanie.

- ak sa niektorí paprčia, keď sa spomenú prirodzené metódy, tak spomenúť WHO, ktoré ich definuje ako „metódy plánovania a predchádzania tehotenstva na základe sledovania prirodzene sa vyskytujúcich známok a symptómov plodných a neplodných fáz menštruačného cyklu ženy, s absenciou pohlavného styku v plodnej fáze, pokiaľ sa využíva s cieľom tehotenstvu predísť“.

Metódy PPR si nevymysleli aktivisti spoza oltára, ale sú zadefinované WHO.

 

- zdôrazňovala, že ovulácia sa deje len 1x v cykle. Väčšinou sa uvoľní len 1, výnimočne 2 vajíčka z 2 folikulov v krátkom časovom rozpätí niekoľkých hodín.

- životnosť spermií je závislá od prostredia - v priaznivom prečkajú aj týždeň - počatie môže nastať aj po niekoľkých dňoch od milovania

- každý cyklus má svoj individuálny obraz. vyžaduje pozorovanie.

- nikdy neviem dopredu, kedy k ovulácii v skutocnosti dôjde

- vieme ale spoznať, že

-- organizmus ženy sa na ovuláciu chystá

-- vieme aj zistiť, či prebehla

- MÝTUS: ovulácia musí byť na 14. deň

 

- z hľadiska zdravého rozumu pri predchádzaní počatiu

-- zachovať si vzájomnú úctu, nepoškodzovať zdravie vadnou metódou (hormonálna antikoncepcia (HAK), vnútromaternicové teliesko, spermicídy, sterilizácia)

- zachovať si úctu k možnému počatiu dieťaťa - metóda nesmie mať potratový účinok (tým pádom je vylúčená HAK, vnútromaternicové teliesko)

- zachovať si spontaneitu vzájomného splynutia - milovania (vylúčený kondóm, preušovaná súlož)

 

PPR metódy využívajú zmeny hladín hormónov. Využívajú vedecky zistené príznaky:

- hlien

- bazálna telesná teplota

- laboratórne vyšetrenia, ultrazvuk

- menej náročné, ale nespoľahlivé sú LH testy, kryštalizačné mikroskopy

 

Inzercia

- Billingsova ovulačná metóda (1953), Creyghtonský model, Sympto-termálna metóda (STM) (1965)

 

STM nemá kontraindikácie, je finančne dostupná. Umožňuje seba-monitoring, má pozitívny dopad na vzťah, pozitívny dopad na sebavedomie ženy (rozumie svojmu telu, nie je závislá na lekárovi; nenecháva sa vmanipulovať do neadekvátnej liečby)

- prevencia rakoviny - ak sa telo začne inak správať, začne niečo signalizovať, môže to žena zavčas podchytiť.

- správne stanovenie termínu pôrodu, dlžky tehotenstva

- správne načasovanie hormonálnej liečby, ak je potrebná.

- vyžaduje zaškolenie, vedenie záznamu, rešpektovanie

 

Prof. Květoslav Šipr: STM metóda a súčasná rola v plánovanom rodičovstve

publikácia Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina: Sexuálne chování obyvatelu ČR (Alberta plus, Praha 1999)

- 10-15% populácie sa riadi pri.metódami (t.j. je to viac, ako je katolíkov v ČR)

- cca 30% sa občas riadi PPR metódami

 

MUDr. Šiprová: Hormóny, zdravie a antikoncepcia

- hormonálny systém ženy je pod systémom spätných väzieb, s cieľom zachovania rovnováhy

- HAK - steroidy v nej estrogén a progestíny (gestagény) - nabúrajú sa do ženinho cyklu a zmenia spätné väzby

Mechanizmy:

1. blokáda ovulácie

2. zmena maternicovej sliznice - znemožnenie uhniezdenia oplodneného vajúcka (POTRATOVÝ účinok)

 

Možné vedľajšie účinky HAK:

- trombembolické komplikácie (zápaly žíl -> pľúcne embólie). Riziko zvyšuje fajčenie, vyšší vek...

- infarkt myokardu – práce z r. 2012, 2015 to potvrdzujú

- cievne mozgové príhody

- hypertenzie

- sporné sú nádory (stúpa rakovina prs, klesá rakovina vaječníkov)

- pre lekárnika je oveľa zložitejšie nevydať tabletku s potratovým účinkom ako pre gynekológa nerobiť potraty.

 

Anna Záborská: Naliehavá výzva nositeľom verejnej moci (HV čl. 23)

- HV je zdrojom vnútorného rozdelenia katolíckeho spoločenstva

- veľa katolíckych párov žije podľa HV

- ALE veľa katolíckych politikov to vníma ako súkromnú vec – vytláčanie do súkromia

- zoslabla zodpovednosť, tlak na mužov, aby preberali zodpovednosť za manželku a počaté dieťa.

- pred sexuálnou revolúciou mali ženy menej slobody, ale od mužov sa očakávalo, že prevezmú zodpovednosť za ich zabezpečenie. Po predstavení antikoncepcie majú muži väčšiu slobodu.

- manželstvo a prijatie dieťaťa sa stalo voľbou muža

- štatistika z USA - liberalizácia antikoncepcie sa prekrýva so skokovitým nárastom počtu detí narodených mimo manželstva. Dáta zozbierané počas dekád ukazujú, že sexuálna revolúcia poškodila mnoho detí aj dospelých.

- čas potvrdil aj obavu uvedenú v HV - zoslabnutie úcty mužov k ženám

-- postoje spoločnosti k pornografii, k nevere. V očiach mnohých mužov sa ženy stali objektom, nástrojom naplnenia sexuálnej túžby

-- príbehy žien, ktoré sa pripojili k #meetoo ukazujú, že sexuálna revolúcia oslobodila sexuálnych predátorov

-- oslobodenie, ktoré prišlo s antikoncepciou, priznávajú aj feministky

 

Zodpovedný politik sa musí týmito otázkami zaoberať, nevytesnovať ich do súkromia.

HV dáva aj v tejto situácii dáva návod:

- "zabráňte, aby sa do rodiny, ktorá je základnou bunkou spoločnosti, zavádzali cez zákony také spôsoby konania, ktoré odporujú prirodzenému a Božiemu zákonu"

-- politici potrebujú aj formované svedomie, ktoré ich bude viesť pri rozpoznávaní prirodzeného a Božieho zákona.

 

Kňaz Jan Balík (konzultor vatikánského Dikasteria pre laikov, rodinu a život): Prečo bude učenie HV vždy kameňom úrazu? alebo Najkratšia a najdiskutovanejšia encyklika. alebo Encyklika, ktorú mnohí ani nečítali. Výzvy pre pastoráciu.

- kardinál Schönborn - Európa povedala 3x NIE životu - 1968 keď odmietla HV. 2. keď ju zaplavili potratové zákony 3. keď súhlasila so svadbami homosexuálov. Biskupi: Je to aj naša vizitka... Nemali odvahu okrem výnimiek. Pavol VI. zostal osamotený.

- Cirkev oslobodila ženu, pozdvihla manželstvo. Šlo o veľkú mieru kultivácie, akej iná kultúra nebola svedkom. Postupne sa dostávali k slovu idey, ktoré priniesli spoločenské zmeny, dôsledkom ktorých bolo oslabovanie manželstva a rodiny.

- Lev XIII. - manželstvo je Božie zriadenie a je nerozlučné. V Rerum novarum sa zastal rodiny čo sa týka jej sociálneho, spravodlivého zaistenia.

 

Ako to že v r. 1968 cirkev narazila na takú averziu?

- vonkajšie príčiny – materializmus, akcent na pôžitok; Aké to bolo vydať HV vo chvíli, keď Západ vrel v sexuálnej revolúcii + bolo tam prítomné marxistické vzopretie sa mládeže proti autoritám. A vtedy pápež vystúpil ako autorita.

- výskum prirodzených metód skúmania ženskej plodnosti bol slabý, iba pár lekárov ho robilo. Zisky farmaceutických firiem z HAK sú astronomické.

- radikálne feministické hnutie, ktoré tvrdí, že treba oslobodiť ženu od útlaku materstva a domáceho krbu. Posledná potrebná revolúcia je vzopretie sa ženy voči útlaku materstva.

- mocná antievnajelizácia podporovaná médiami a peniazmi

 

Vnútrocirkevné príčiny

- 2. vatikánsky koncil - prevládla historicko-kritická metóda exegézy.

- spochybňovanie, vrátane Destora.

- takáto teológia je až dodnes na fakultách

- téza, že Písmo nedáva konkrétne normy.

A do toho pápež hovorí v HV, že autoritou je prirodzený zákon. Vzniká konflikt. Subjektivistická vízia svedomia (t.j. svedomie mi určuje normy, nezávisle od čohokoľvek iného). Vlastné svedomie dostáva punc neomylnosti (!)

 

- pravdy, ktoré Cirkev hlása, nemajú váhu pre argumentáciu, ale pre autoritu,... vedie ju Kristus

- teológia je závislá na filozofii. Na Západe sa do filozofie dostali marxistické smery. Ten tvrdí, že prax je nadradená teórii. To je krôčik k tomu, aby sa na základe konania ľudí (zisteného napr. zo sociologického výskumu) odvodzovali normy. Napr. Ak väcšina ludí berie antikoncepciu, to je norma.

 

Ako to, že odchádzali desaťtisíce kňazov a rehoľníkov z povolania v 60. a 70. rokoch?

- do Cirkvi prenikol duch sveta (príklad – namiesto modlitby televízia)

- kresťania začali žiť štýlom, ktorý odporuje evanjeliu

- treba priznať, že kazatelia a učitelia vždy v praxi mali problém hlásať evanjelium rodiny a manželstva

 

Otázky pre každého:

1. Čo nám visí na hlavnej stene obývačky? Televízia?

2. Ako to zvládame s komunikačnými technológiami? Internet?

3. Ako zvládame sexuálnu výchovu svojich detí? To je právo a povinnosť rodičov.

 

- aktuálny stav prijatia HV v Cirkvi je stále žalostný

- ekologické podnikateľky pochopili, predbehli nás a majú dobrý biznis na prirodzených metódach ako na prirodzenej antikoncepcii.

- ODVÁŽNE PONÚKAŤ BOHATSTVO DRUHÝM.

- Cirkev musí vždy počítať s tým, že bude odmietnutá. Treba úprimne poďakovať všetkým, ktorí majú odvahu hlásať evanjelium života a rodiny.

- Ľahostajnosť, odmietnutia, pohŕdanie kiež nie sú dôvodom k pasívnemu porazenectvu. Ale nech sú slávou tých, ktorí vedia, že slúžia Bohu a Cirkvi.

 

David a Michaela Prentisovi: Apoštolát manželských párov (HV 26)

- David je Angličan, pôvodne evanjelický teológ. V r. 1968 študoval v Nemecku, okolo HV bola veľká diskusia. Prečítal ju, ale keďže bol slobodný, nezaoberal sa tým.

- Michaela chcela študovať, preto používali HAK. Brala ju, aby manžel mal pohodlie, aby bola k dispozícii, keď on má čas.

- čítali knihu Ingrid Dubešovej - kapitola o PPR a Michaela už nechcela brať HAK tabletky. On bol v šoku. Neuvedomoval si dovtedy, že je neštastná.

- naučili sa STM podla Roetzera. Naučili sa komunikovať, z lásky a úcty k nej si našiel čas podľa jej cyklu. Naučili sa spolu komunikovať. Manželstvo rozkvitalo.

- Presťahovali sa do Škótska, jeho kamarát farár používali so ženou STM tiež.

- vtedy si uvedomili, ako spôsob regulácie počatia má spojenie s vierou

- nevedeli, že robia krok do katolíckej cirkvi.

- manželský akt má byť aspoň implicitne potvrdením manželského sľubu

- jedným z výsledkov používania PPR je túžba vychádzať a ponúkať PPR ďalším manželom.

- v škótskej evanjelickej cirkvi sa nestretli s veľkým záujmom o PPR ani o ich zanietenie za život.

- šli do USA do LPP s cieľom priniesť PPR do Československa.

- v r. 1995 boli prijatí do katolíckej cirkvi

- priali by si, aby viac kňazov podporovalo PPR

- v Kamerune - biskup sa snaží, aby k každej farnosti bol aspoň jeden lektorský pár.

 

Nasledovalo svedectvo mladých manželov Brtníkovcov o ich zložitej ceste k poznaniu PPR a cez ňu upevnenie pravej lásky.

 

Záver: kňaz Jan BALÍK

- organizovávajú fóra mládeže - 100 mladých hovorí k biskupom. Po niekoľkých dňoch spíšu závery. Mladí na nás majú veľké nároky:

- 2002: žiadame kvalitnú prípravu na manželstvo

- 2012: kresťanské gynekologické ambulancie

- 2017: považuejem za dôležité hovoriť s dospievajúcimi o predmanželskej cistote. Aby kňazi hovorili jednotne, ale k ľudom pristupovali individuálne.

 

Vymenoval VÝZVY:

1. Svedectvo konkrétneho osobného života - hovoriť o sexualite aj druhým. Zdieľajte evanjelium rodiny svetu. Osobné svedectvo má veľkú motivačnú silu.

2. Venovať najlepšie sily kvalitnej pastorácii mládeže.

3. Predkladať Božiu pravdu, ktorú tlmočí Cirkev, vyžaduje od biskupov a kňazov určitú/veľkú dávku odvahy. Preto kňazi a biskupi potrebujú svedectvo od manželov. Napriek ich pádom potrebujeme svedectvo manželov, ktorí sa radujú zo života podľa učenia Cirkvi.

4. Hlásanie evanjelia života a rodiny nie je len o náuke, ale vyžaduje uvádzať mladých snúbencov a mladých do kresťanskeho životného štýlu. Potrebujeme spoluprácu. Vždy bol obrovský apel, aby laici pomáhali kňazom s pastoráciou mládeže. Averzia k učeniu Cirkvi vyplýva skôr z neznalosti ciest k jeho žitiu ako z plného odmietania. Je treba v Cirkvi znovuobjaviť zdravý spôsob podávania apologetiky v štýle Tomáša Akvinského. Ján Pavol II. mal okolo seba vždy manželov a odborníkov. Každá farnosť má potrebu angažovaných manželských párov, ktoré sú ochotné obohatiť svojou skúsenosžou mladých, birmovancov, snúbencov...

5. Špeciálnou oblasťou je zaučovanie do metód rozpoznávania plodnosti ženy. vrátane spirituality.

6. Učenie sa nezaobíde bez toho, aby sa v Cirkvi neprebudila znalosť Teológie tela Jána Pavla II. Je to neuveriteľne hlboký nástroj, ako hovoriť v dnešnej dobe o mužovi a žene.

7. Od kňaza sa vyžaduje ono augustínovské milovať hriešnika a nenávidieť hriech. Vyžaduje obrovskú pastiersku skúsenosť. Zároveň je potrebná permanentná formácia kňazov, do ktorej sú zapojené aj páry a odborníci.

8. Nielen príprava na manželstvo, ale aj doprevádzanie manželov v prvých rokoch manželstva. Už Ján Pavol II. to hovoril, zopakoval to pápež František v Amoris laetitia. Manželia majú slúžiť iným manželom vo svojej farnosti.

9. Ak chce Cirkev naplniť svoju úlohu voči manželom, musí sa zamyslieť, ako finančne podporiť pomáhajúce manželské páry.

Všetkým, ktorí sa zapájajú do pomoci, patrí veľké Božie Ďakujem.

Postupne ma skvelí ľudia (rodina, Bubák, Kuffa atď.) priviedli k rozhodnutiu pomáhať iným, čo najviac to ide, snažiť sa meniť veci k lepšiemu, bojovať za dobro. Bývalý hovorca a člen realizačného tímu Národného pochodu za život, Referenda o ochrane rodiny, predseda Asociácie za život a rodinu (zazivotarodinu.sk), občiansky aktivista

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.