Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. september 2018

Ježiš ako pedagóg

Petrovo vyznanie považujú viacerí biblisti za zásadný zlom v Markovom evanjeliu. Do tohto momentu je zásadnou otázkou v evanjeliu: Kto je Ježiš? Peter na to dáva odpoveď: „Ty si Mesiáš.“ (Mk 8,29) Druhá polovica evanjelia sa následne snaží odpovedať na novonastolenú otázku: Akým Mesiášom je Ježiš? Posun v tejto otázke, ako aj postupnosť odhaľovania nám v skratke predstavuje aj dnešná evanjeliová pasáž.
Ježiš ako pedagóg

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8,27-35) Zdieľať

Najprv sa však zorientujme v texte. Naposledy sme Ježiša a učeníkov sledovali pri uzdravení hluchonemého (Mk 7,31-37). Opäť preskakujeme polovicu kapitoly. Prvá polovica k. 8 obsahuje druhé rozmnoženie chleba (v. 1-9), spor o znamenie (v. 10-13), varovanie pred kvasom farizejov (v. 14-21) a uzdravenie slepého v Betsaide (v. 22-26). A práve k poslednej udalosti by som sa nakrátko vrátil. Obsahuje v sebe totiž princíp postupnosti. Ježiš totiž neuzdravuje slepca okamžite prvým zásahom. Kladie na neho ruky dvakrát. Najprv sa ho dotýka a pýta, či niečo vidí. Slepec najprv vidí nejasne. Až po druhom dotknutí očí získava mrzák úplný zrak a môže žiť bežným životom. Ponúkajú sa nám dve základné vysvetlenia.

Rozhodne sa dotknúť otázky svojej identity, ktorá už dlho visí vo vzduchu. Zdieľať

Buď pri prvom vkladaní rúk Ježiš zlyhal, alebo to chcel tak urobiť náročky. Buď je šarlatán, alebo pedagóg.

Následne sa Ježiš s učeníkmi presúvajú do viac-menej pohanského regiónu v okolí Cézarey Filipovej. Ostáva sám so svojimi najbližšími. Rozhodne sa dotknúť otázky svojej identity, ktorá už dlho visí vo vzduchu. Nezjavuje to však hneď. Postupuje vo fázach a tým chce formovať aj svojich učeníkov. Môžeme tu rozoznať v podstate tri etapy.

Najprv sa cez učeníkov vypytuje, aký názor o jeho identite majú ľudia vo všeobecnosti. Tí, ktorí tam teraz s nimi nie sú. Odpovede sa točia okolo významnej postavy prorockého charakteru. Na prvé počutie to nie je až taká zlá mienka. No Ježiš nie je iba prorok. Alebo ho za takého pokladajú aj učeníci? Nespozorovali po takom dlhom čase strávenom s ním aj niečo viac?

Druhá otázka už ide na telo. Stotožňujú sa učeníci s mienkou okolia? Skupinu kolektívne zastupuje Peter. Svojim vyznaním posúva obraz o Ježišovi vyššie. Spoznali v ňom Mesiáša. Ježiš to neodmieta. Ale aj tak pokračuje v doterajšom tajnostkárstve a „prísne ich napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.“ (v. 30) Vie, že učeníci sú na správnej ceste. Predsa však, aj titul Mesiáša v sebe obsahuje množstvo rozličných interpretácii.

Predsa však, aj titul Mesiáša v sebe obsahuje množstvo rozličných interpretácii. Zdieľať

Následne sa slova ujíma pýtajúci. Šokuje učeníkov svojou prvou predpoveďou o umučení. Tým dopĺňa obraz o sebe, na ktorý nemali šancu učeníci prísť. A že ich to teda prekvapilo vidíme v následnej Petrovej reakcii, ktorý tento posun odmieta. Dostane sa mu za to od Ježiša mimoriadne tvrdé pokarhanie. Áno, Ježiš je Mesiáš. Ale taký, aký by nikomu ani na um neprišiel. Mesiáš, ktorý bude trpieť. Mesiáš, ktorý, ako Ježiš vysvetľuje ďalej už otvorene medzi ľuďmi, zoberie svoj kríž, a ktorý to bude očakávať aj od tých, ktorí ho chcú nasledovať.

Inzercia

Mesiáš, ktorý, ako Ježiš vysvetľuje ďalej už otvorene medzi ľuďmi, zoberie svoj kríž, a ktorý to bude očakávať aj od tých, ktorí ho chcú nasledovať. Zdieľať

Mohli by sme špekulovať, že ak by Ježiš prišiel s pravdou von hneď v prvý deň, asi by u učeníkov nepochodil. Vedie ich iba postupne. Pozná akí sú. Nechce zmeniť človeka okamžite. Skôr ho chce ku pravde o sebe postupne priviesť. Vie akí sme ako ľudia slabí. Vie že cesta spočíva v postupnom očisťovaní od svojich predstáv. Vie, že najlepšou metódou je tá, v ktorej nás bude postupne sprevádzať. Až na Golgotu a potom ku prázdnemu hrobu.

Lukáš Durkaj

 Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

 

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.