Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. august 2018

Vypustite z formulárov registrované partnerstvá, pán premiér!

Aliancia za rodinu iniciovala petíciu predsedovi vlády, ktorou ho žiada, aby okamžite stiahol možnosť uvádzať ako rodinný stav „registrované partnerstvo“ na štátnej stránke elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo formulári Žiadosť o prídavok na dieťa.
Vypustite z formulárov registrované partnerstvá, pán premiér!

Potrebujeme argumenty a  potrebujeme činy. Čo sme ochotní urobiť preto, aby vo formulároch nebol ako rodinný stav uvedené "registrované partnerstvo? Aliancia za rodinu pozýva všetkých ľudí, aby podpísali petíciu na stránke podpisem.sk. 

Namiesto okamžitej reakcie a stiahnutia formulárovej možnosti  zašla situácia až tak ďaleko, že sa objavili neuveriteľné komentáre vysokých štátnych úradníkov, že vo formulári je nevyhnutné zaviesť ako rodinný stav „registrované partnerstvo“. Je to naozaj tak? Žiadne registrované partnerstvá nie je potrebné uznávať a ani pridávať do formulára. Prečo?

Na Slovensku nie je registrované partnerstvo zákonom povolené. Slovenská republika sa rozhodla podporovať trvalé zväzky – manželstvá pred formami vzťahov s ručením obmedzením. Založenie rodiny potrebuje trvalosť. Nikto nechce, aby ho ten druhý opustil. Trvalosť vzťahov rodičov je kľúčovým prvkom istoty a najlepšieho psychického a fyzického vývoja detí.

Každý, kto trpí nemožnosťou založiť si rodinu kvôli príťažlivosti k rovnakému pohlaviu si zaslúži našu úctu a pomoc. Nie všetko po čom túžime nám však osoží. Gens Hellqouist jeden z najváženejších lídrov LGBTI komunity v Kanade, priznal, že aktívne žijúca LGBTI komunita má jeden z najhorších zdravotných stavov v Kanade, a to aj napriek tomu, že majú "homomanželstvá“. Potvrdil, že LGBTI osoby žijúce aktívne homosexuálny životný štýl čelia vážnym zdravotným rizikám, ktoré vedú ku kratšiemu veku dožitia, ako má priemerný Kanaďan. Gens Hellqouist uviedol, že to nie je len vyššie riziko HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných chorôb. Ročne ich viac zomiera na predávkovanie drogami ako na HIV/AIDS a tiež, že ich viac zomiera samovraždami ako na HIV/AIDS. Čelia vyššiemu riziku rakoviny konečníka pri mužoch a vyššiemu riziku rakoviny prsníka pri ženách. Čelia vo zvýšenej miere depresiám.

Láska nechce zle druhému. Podporovať životný štýl, ktorý prináša zvýšené zdravotné riziká a kratší život nie je láska, ale nenávisť.

Formulár uvádza možnosť „registrované partnerstvo“ pre  situáciu, v ktorej je jasne zaškrtnutá štátna príslušnosť žiadateľa „Slovensko“ ako to ukazuje priamo sken formulára, preto argument štátnych úradníkov, že ide o cudzincov je falošný. Ani pri cudzincoch neuznáva Slovenská republika registrované partnerstvá a preto nepotrebuje tento údaj zisťovať. Navyše formulár pozná aj kolonku „nezistené“, ktorá môže byť cudzincami využitá.

V prípade žiadosti o prídavok na dieťa je údaj o „registrovanom partnerstve“ žiadateľa nepodstatný. Štátne orgány zisťujú tieto informácie o občanovi mimo potreby zákonného účelu.

Argument, že zavedenie tejto možnosti „registrované partnerstvo“ do formulára vyžadujú právne predpisy EÚ je neobhájiteľný. V tomto prípade by bolo nevyhnutné zaviesť aj možnosť „civilný zväzok“, „civilné partnerstvo“, „domáce partnerstvo“, „pakt občianskej solidarity“ a pod. pretože právne poriadky viacerých krajín EÚ definíciu „registrované partnerstvo“ nepoznajú. Nie sme povinní cudzincom uznávať civilné zväzky, čo dokazuje aj oficiálna informácia na stránke EÚ. 

NARIADENIE (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 883/2004 z 29. apríla 2004 (ďalej len „nariadenie“), na ktorý sa odvolávajú niektoré komentáre neurčuje povinnosť členskej krajiny zisťovať rodinný stav a vôbec nepozná pojem registrovaného partnerstva. Nariadenie definuje pre svoje účely pojem rodinného príslušníka.[1] To však je radikálne iný pojem ako definícia rodinného stavu osoby.

Inzercia

Do rodiny sa rodíme a zakladáme si rodinu, aby sa rodili ďalší. Zavádzať zákonom nepovolenú možnosť „registrované partnerstvo“ ako „rodinný stav“ do formulárov na štátnych stránkach je provokácia a plazivé zavádzanie LGBTI ideológie mimo demokratického procesu.

 
  1. Podľa čl. I, písm. i) nariadenia (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia „rodinný príslušník“ znamená:
    1. i) každú osobu definovaná alebo uznanú za rodinného príslušníka, alebo označenú za člena domácnosti právnymi predpismi, podľa ktorých sa poskytujú dávky;
    ii) so zreteľom na vecné dávky podľa hlavy III, kapitola 1 o nemocenských dávkach, dávkach v materstve a rovnocenných dávkach v otcovstve, každú osobu definovanú alebo uznanú za rodinného príslušníka, alebo označenú za člena domácnosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má daná osoba bydlisko;
    2. ak právne predpisy členského štátu, ktorá sú uplatniteľné podľa pododseku 1, nerozlišujú medzi rodinnými príslušníkmi a inými osobami, na ktoré sú uplatniteľné, manžel/manželka, neplnoleté deti a nezaopatrené deti, ktoré dosiahli vek plnoletosti, sa považujú za rodinných príslušníkov;
    3. ak podľa právnych predpisov, ktoré je uplatniteľná podľa pododsekov 1 a 2, osoba sa považuje za rodinného príslušníka alebo člena domácnosti iba vtedy, ak daná osoba žije v tej istej domácnosti ako poistenec alebo dôchodca, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak daná osoba je závislá hlavne od poistenca alebo dôchodcu;

 

 

 

 

 

 

Odporúčame

Blog
Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok? (výber z blogov)

Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník.  V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali odpustiť nedokonalosti. Tie sa môžu vždy prihodiť, keď príde päťkrát viac účastníkov, ako po iné ročníky. Vieme to podľa toho, koľko balónov sme rozdali. V tomto neverte médiám.

Blog
Rutina a vyhorenie kňaza pri slávení liturgie

Rutina a vyhorenie kňaza pri slávení liturgie

Riziko, že do každodenného slávenia svätej omše vstúpi s postupom času rutina a vyhorenie, ohrozuje asi každého kňaza. Duchovným osviežením môže byť publikácia „Presbiteri: parola e liturgia“ z pera Enza Bianchiho, známeho talianskeho autora duchovnej literatúry, ktorá v roku 2012 vyšla aj v českom preklade pod názvom Kněžím: Slovo a liturgie.

Blog
Ututláva sa „McCarrickova špina“ aj na Slovensku?

Ututláva sa „McCarrickova špina“ aj na Slovensku?

Biblia a dejiny Cirkvi sú plné nehodných synov a dcér všemohúceho Boha, Stvoriteľa. A napriek tomu si ich Boh povoláva a volí. Často tých čo sú v očiach sveta chorí, slabí. Práve preto, aby skrze ich slabosť ukázal svoju moc a silu. Náš Boh nemá šablónu vhodnosti, či hodnosti podľa ľudských mier. Všetci sme poznačení dedičným hriechom. Všetci máme svoju temnú stránku. Na ktorú sa diabol môže naviazať ak mu to dovolíme. Len skrze Boha, Jeho vykúpenie, Sviatosti, sme schopní, vlastne len On je schopný skrze naše podriadenie sa a odovzdanosť Jemu, tvoriť z našich nedostatkov naše prednosti. Len On má moc sa v nás osláviť. Bez ohľadu na naše deviácie, choroby.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.