Čo znamená krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čo znamená krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Jediné miesto v Písme, kde sa doslovne vymenúvajú osoby Najsvätejšej Trojice, je v závere Matúšovho evanjelia.

"Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: ,Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta´“ (Mt 28,16-20). Zdieľať

Scéna vykresľuje stretnutie učeníkov so vzkrieseným Ježišom na nekonkretizovanom vrchu v Galiley. Tu ich Ježiš posiela účinkovať vo svete. Stať je preto tiež známa ako „veľké poverenie“.

Ježiš osoby Trojice spomína vo vzťahu ku krstu. Viacerí odborníci sú preto presvedčení, že sa do textu dostali z krstnej formuly ranných kresťanov. Pozrime sa však teraz na to, čím všetkým Ježiš na konci evanjelia vlastne apoštolov poveril.

Prví príkaz znie: „Choďte“. Ich úloha teda nemá zostať v statickej podobe. Ježiš povzbudzuje k dynamizmu, na základe ktorého sa má rozvinúť misionárske pôsobenie.

Hneď nato zaznieva „učte všetky národy“. Liturgický preklad je ale nepresný. V origináli máme „μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη“, čo by sa dalo skôr preložiť ako „zo všetkých národov robte učeníkov“. Poslaním tak nie je čisto intelektuálne odovzdávanie náuky.

Samotní Ježišovi učeníci sa nimi stali tak, že si ich Majster povolal, a oni ho nielen počúvali, ale s ním aj žili. Spoznávaním osoby Ježiša z Nazaretu a zanechaním svojho predchádzajúceho života postupne dospievali.

Teraz už pred svetom môžu tvrdiť, že Ježiša poznajú. K takému vzťahu teda majú priviesť aj iných. Nielen im o Ježišovi a jeho náuke hovoriť. Majú im Ježiša samého a jeho život sprostredkovať. To v istom zmysle vysvetľuje ďalší príkaz.

Ten po grécky znie: „βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος.“ Prekladáme ho ako: „Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Ako je známe, základný význam slovesa „βαπτίζω“ je „ponárať“. Až v prenesenom zmysle označuje krstný obrad.

Ak by sme do prekladu zapojili prvú interpretáciu, tak by nám vzniklo: „Ponárajte ich do mena Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Meno v biblickom zmysle zasa predstavuje samotnú osobu, ktorá meno nosí. Nadväzuje sa tak na to, čo to znamená stať sa učeníkom. Človek má byť, dá sa povedať, „vnorený“ do samej Trojice.

Posledný príkaz znie: „Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Po tom, čo apoštoli z ľudí z ostatných národov (tu sa primárne myslí na pohanov) urobia učeníkov a pokrstia (ponoria) ich v mene Trojice, musia ich ešte naučiť zachovávať to, čo od Ježiša odovzdali.

Poverenie myslí aj na budúcnosť. Nestačí ostatných iba zapáliť. Musia sa naučiť, ako ten oheň udržiavať. Vyžaduje si to kresťanskú prax. Učenie sa musí prejaviť v živote. Dôležité je to aj kvôli času, kedy už prví ohlasovatelia evanjelia nebudú na svete. Z učenia sa má stať priam poklad, ktorý treba zachovávať (doslova strážiť) aj pre ďalšie pokolenia. Aby sa tak z učeníkov opäť stali apoštoli.

Evanjeliový úryvok, ktorý čítame na slávnosť Najsvätejšej Trojice, nám dnes poukazuje na zmysel vlastného krstu. Každému kresťanovi z neho vyplýva to, že sa má stať učeníkom, má byť ponorený do vzťahu Trojice a že si preto má vo svojom živote strážiť Ježišovo učenie.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo