Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. február 2017

Najhoršie momenty roka 2016 pre rodinu a život v OSN

Zatiaľ čo rok 2016 priniesol veľa pozitívnych momentov, tie zlé boli obzvlášť zlé. Vlastne omnoho horšie ako v ktoromkoľvek z predchádzajúcich rokov.
Najhoršie momenty roka 2016 pre rodinu a život v OSN

NEW YORK – C-Fam, 30. december 2016

1. OSN vymenovala „cára“ pre sexuálnu orientáciu a rodovú identitu

Zdá sa, že snahy Obamovej administratívy presadzovať vo svete práva homosexuálov dostali od OSN darček na rozlúčku. Za nič iné sa nedá považovať fakt, že po prvýkrát v histórii bol založený mandát OSN vo veciach “sexuálnej orientácie a rodovej identity”, hoci tento pojem zatiaľ nevie presne definovať ani veda. Mandát bol založený Radou OSN pre ľudské práva a potvrdený Valným zhromaždením OSN. Aj keď sa schválenie nového postu na hlasovaní v Ženeve nepredpokladalo, predsa pod vplyvom júnového teroristického útoku v Orlande došlo k zriadeniu postu Nezávislého experta pre násilie a diskrimináciu na základe „sexuálnej orientácie a rodovej identity.“ Ako sa predpokladalo, post bol na Valnom zhromaždení napadnutý africkou skupinou, a to až dvakrát. Nezávislý expert si z Valného zhromaždenia pred hlasovaním robil posmešky. Africká skupina mala dostatok hlasov na výhru, ale jej priatelia sa v čase hlasovania buď nenachádzali v miestnosti, alebo Afričanov vyslovene zradili. Mandát ako taký je sporný a nemôže byť v týchto záležitostiach považovaný za dôkaz novej medzinárodnej normy. V Ženeve podporilo mandát iba 22 zo 47 delegátov a vo Valnom zhromaždení iba 84 zo 194 delegátov. To má od konsenzu OSN v tejto téme riadne ďaleko.

2. Nestálosť pro-life a pro-family delegátov vo Valnom zhromaždení

Počas kľúčových vyjednávaní došlo v uplynulom roku k rozdrobeniu koalície štátov oponujúcich politike OSN ohľadom sexuálneho a reprodukčného zdravia. Štáty začali akceptovať pojem “sexuálne a reprodukčné zdravie” bez jeho jasného vymedzenia v politike OSN. V minulosti mohli byť tieto pojmy v dohovoroch OSN akceptované jedine cez odvolávky na predchádzajúce dohovory OSN, ktoré vylučovali medzinárodné právo na potrat. Teraz však vedúce pro-life delegácie akceptovali tento pojem aj bez príslušných odvolávok. Začalo sa to v Komisii pre postavenie žien. Následný zmätok viedol k obrovským stratám pozícií v deklarácii o HIV/AIDS prijatej v roky 2016, a rovnako pri vyjednávaní o Habitat III.

3. Valné zhromaždenie dalo zelenú globálnej kampani proti šikanovaniu

Zatiaľ čo sa tešíme z porážky „komplexnej sexuálnej výchovy“ na Valnom zhromaždení, smútok nám robí zahájenie masívnej celosvetovej kampane OSN proti šikanovaniu v školskom systéme, ktorú v roku 2016 spustilo Valné zhromaždenie. Každý vie, že kampaň nemá nič do činenia s ochranou detí pred šikanou, ale s propagáciou homosexuality medzi deťmi na školách. Netreba chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť na smernice UNESCO proti šikanovaniu, a v nich konkrétne na správu, ktorú Holandsko financovalo sumou 300 000 USD. Celá správa je o šikanovaní na základe „sexuálnej orientácie a rodovej identity“ a nie je v nej nič o šikanovaní na základe váhy, výzoru, náboženstva, etnicity, alebo inej príčiny. A nečakajme, že by Holandsko, alebo iné krajiny, kvôli týmto príčinám financovali pompézne 300-tisícové správy. Ide tu o indoktrináciu detí homosexuálnym evanjeliom. Buďte pripravení, že sa tieto formy programovania detí čoskoro objavia vo vašich školách.

4. Prekračovanie právomocí orgánmi OSN dosiahlo nové rozmery

Pred piatimi rokmi sa podarilo zabrániť, aby Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva publikoval svoju všeobecnú pripomienku k „sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu“. Štáty sa totiž sťažovali, že toto nie je súčasťou zmluvy, ktorou sa má výbor zaoberať. Výbor ustúpil. Minulý rok však z ničoho nič, bez akéhokoľvek avíza, výbor publikoval Všeobecnú pripomienku 22. A je zlá. Tak zlá, ako sa čakalo, dokonca ešte horšia. Právo na sexuálne a reprodukčné zdravie zahŕňa všemožné druhy podivných vecí. Všeobecná pripomienka hovorí, že štáty musia zrušiť zákony obmedzujúce potraty a sodomiu, musia financovať potraty v rámci národnej zdravotnej starostlivosti, zrušiť zákony o rozvojovej pomoci, ktoré zakazujú financovanie potratov, zaviesť sexuálnu výchovu o poskytovaní služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia bez súhlasu rodičov, odstrániť štatút výhrady vo svedomí, „vykoreniť sociálne bariéry v podobe noriem a presvedčení“ o homosexualite, sledovať a regulovať súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poisťovne, školy a zariadenia detskej starostlivosti a zaistiť, aby sa žiadna z poisťovní nevyzula z financovania potratov a služieb sexuálneho zdravia, čo pravdepodobne súvisí s operáciami na zmenu pohlavia. Rezolúcie OSN v Ženeve sa všeobecnej pripomienke vyhli. Pripomienka nie je záväzná, ale bude po celom svete ľstivo zneužívaná na presadzovanie sexuálnej agendy, ako keby bola právom.

5. Byrokrati OSN vydali poštové známky s explicitným LGBT motívom napriek nesúhlasu členských štátov OSN

Inzercia

Tmavé nahé postavy tancujúce okolo ohňa a mocný grécky boh predsedali minulý rok v centrále OSN uvedeniu šiestich poštových známok OSN jednoznačne propagujúcich homosexualitu, transsexualitu a homosexuálne rodičovstvo. Známky OSN zobrazujú bozkávajúce a objímajúce sa mužské alebo ženské homosexuálne páry, homosexuálov vychádzajúcich zo skrine, homosexuálny pár nesúci na pleciach malé dievčatko a motýľa s ľudskou podobou reprezentujúceho transsexuála. Členské štáty OSN zo Skupiny priateľov rodiny sa sťažovali generálnemu tajomníkovi OSN a on ich odignoroval. Jednoducho ich odignoroval.

 

Stefano Gennarini, J.D.

Autor píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel prvýkrát vo Friday Fax, internetovom spravodaji vydávanom  týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumným inštitútom so sídlom v New Yorku a Washingtone DC, USA (https://c-fam.org/). Článok bol preložený a publikovaný s dovolením C-Fam.

Preklad je neoficiálny. Pôvodný text: Worst Moments of the Year for Life and Family at the United Nations

 

Súvisiaci článok: Najlepšie momenty roka 2016 pre rodinu a život v OSN

 

Ilustračná fotka: Flickr, United Nations Photo, CC BY-NC-ND 2.0

Inzercia

HFI je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, podpora rodiny založenej na manželstve muža a ženy a rozvoj náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí. www.hfi.sk

Inzercia

Odporúčame

Blog
Je 18 – ka skutočná vstupenka do dospelosti?

Je 18 – ka skutočná vstupenka do dospelosti?

Žijeme v dobe, keď azda každý mladý chalan chce čo najrýchlejšie dospieť. Túži mať osemnásť rokov, aby mohol slobodne jazdiť, kupovať si alkohol a cigarety, ísť voliť, získava spôsobilosť na právne úkony,... V našej legislatíve dovŕšenie „osemnástky“ naozaj prináša mnoho výhod. Avšak, kde je pravda? Stávame sa dospelými práve v deň našich osemnástych narodenín? Keď máme sedemnásť rokov, tristošesťdesiatštyri dní, dospelí nie sme, no na ďalší deň zrazu prekročíme prah dospelosti?

Blog
 Rozprávka o kúzelnom stroji

Rozprávka o kúzelnom stroji

Hazardné hry-zdanlivo neškodná zábava a neresť relatívne malej skupiny ľudí. Dnes tu ale máme už priemysel hazardu, ktorý bojuje o odbyt svojich "služieb"! A tak sa jeho obeťou stáva mnoho ľudí... Hazard sa stal akútnym zdravotným, finančným a politickým problémom! Už je to spoločenská lavína, kto ju zastaví!? Veľmoc, ktorá nám chce rozkazovať. Vec tak zamotaná, že rozprávka sa mi vidí ako najvhodnejší žáner na reflexiu tohto fenoménu.