Pred potratom treba poučiť rozum aj cit

Proti ukázaniu dieťaťa cez ultrazvuk a zákazu reklamy na potraty sa začali objavovať nové argumenty. Idú opäť mimo.

Proti ukázaniu dieťaťa cez ultrazvuk a zákazu reklamy na potraty sa začali objavovať nové argumenty. Idú opäť mimo.

Istanbulský dohovor ako nástroj šírenia gender ideológie

Prečo je dôležité, aby Slovenská republika oznámila Rade Európy, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.

Prečo je dôležité, aby Slovenská republika oznámila Rade Európy, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.