Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

HFI je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, podpora rodiny založenej na manželstve muža a ženy a rozvoj náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí. www.hfi.sk

    Strana 1

    Strana 1