Istanbulský dohovor ako nástroj šírenia gender ideológie

Prečo je dôležité, aby Slovenská republika oznámila Rade Európy, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.

Prečo je dôležité, aby Slovenská republika oznámila Rade Európy, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.