Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. október 2019

Lepšie poučenie áno, pochovávanie nie

Ako hlasovali poslanci o zlepšení ochrany života a o pochovávaní potratených detí.
Lepšie poučenie áno, pochovávanie nie

Včera parlament konečne posunul do druhého čítania návrh na zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Ide o návrh poslankýň SNS Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej, ktorý zavádza pravidlo, aby matka mohla pred potratom vidieť na ultrazvuku svoje dieťa a počuť jeho tlkot srdca, a ktorým sa súčasne aj zakazuje reklama na potraty.

Ide o veľmi významné hlasovanie. V tomto parlamente bolo už sedem pokusov zlepšiť ochranu života, no zatiaľ žiadny nevyšiel. Teraz sme sa konečne posunuli dopredu! Ukázalo sa, že zlepšenie ochrany života je možné, a verím, že zákon bude schválený a pani prezidentka ho nebude bojkotovať. Potrat nie je dobrý pre nikoho, nenarodené deti a ich matky si zaslúžia viac.

Zo 128 hlasujúcich poslancov bolo 78 za, 13 proti a 37 sa zdržalo. Tu je prehľad hlasovania poslancov:

Hlasovanie o návrhu SNS o zlepšení ochrany života (prvé čítanie) dňa 28. 10. 2019. Zdroj: NR SR

 

Potratené deti zostanú naďalej odpadom

Druhé dôležité hlasovanie sa týkalo pochovávania potratených detí. Dnešný stav je taký, že ak rodičia nepožiadajú nemocnicu o vydanie potrateného dieťaťa na pochovanie, jeho pozostatky sa spália ako odpad v spaľovni odpadov.

Žiaľ, ministerstvo zdravotníctva si túto zmenu neosvojilo, hoci bola táto požiadavka na ministerstve opakovane predkladaná. Návrh na pochovávanie všetkých potratených detí (namiesto ich spaľovania ako odpadu) podala vo forme pozmeňovacieho návrhu k zákonu o pohrebníctve poslankyňa Anna Verešová.

Zo 129 hlasujúcich poslancov bolo 52 za, 1 proti a 76 sa zdržalo. Tu je prehľad hlasovania poslancov:

Inzercia

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Anny Verešovej o pochovávaní všetkých potratených detí dňa 28. 10. 2019. Zdroj: NR SR

 

Zmeny v pochovávaní potratených detí rodičmi

Novela zákona o pohrebníctve z dielne ministerstva zdravotníctva rieši aj niektoré ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú pochovávania potratených detí na žiadosť rodičov. Zlepšenia sú:

  • nemocnica poskytne rodičom informáciu o  práve pochovať potratené dieťa písomne (doteraz stačilo ústne),
  • zavádza sa štvordňová lehota, v ktorej môžu rodičia požiadať o vydanie pozostatkov potrateného dieťaťa na pochovanie,
  • zmierňujú sa podmienky na prevoz a pochovanie (hĺbka hrobu) potrateného dieťaťa.

Okrem týchto vylepšení novela prináša aj niekoľko komplikácií pre rodičov, ktorí sa svoje potratené dieťa rozhodnú pochovať:

  • nemocnica vydá potratené dieťa len cez pohrebnú službu (doteraz mohli pozostatky prevziať aj rodičia, čo bolo oveľa lacnejšie) a
  • v prípade ak všetky tkanivá po potrate budú použité na bioptické vyšetrenie, rodičia nedostanú žiadne pozostatky na pochovanie.

Ministerstvo navrhovalo tiež znížiť hranicu medzi potratom a narodením mŕtveho dieťaťa z 1000 gramov na 500 gramov hmotnosti dieťaťa (resp. z 28 na 22 týždňov tehotenstva). Je to potrebná zmena, pretože hranica potratu 1000 gramov je zastaraná. Žiaľ výbor NR SR pre zdravotníctvo navrhol toto ustanovenie vypustiť a parlament tento návrh schválil.

Novela súčasne ruší výstavy ľudských tiel Human Body.

 

Patrik Daniška

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o. z. (www.hfi.sk)

HFI je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, podpora rodiny založenej na manželstve muža a ženy a rozvoj náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí. www.hfi.sk

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Zomrel akademik prof. Ivan Plander, DrSc. (91)

Zomrel akademik prof. Ivan Plander, DrSc. (91)

Bol nestorom slovenskej kybernetiky a informatiky, autorom prvého analógového počítača na Slovensku (1958), šéfom projektu riadiaceho počítača RPP-16 (1969-1973), vedúcim projektu asociatívneho paralelného počítača SIMD. Spolupracoval na vývoji počítačov SMEP, zabezpečil pre ÚTK SAV počítače ZRA-1 (NDR), GIER (Dánsko) a PDP-11/40 (USA). Od r. 1978 sa stal riaditeľom Ústavu technickej kybernetiky SAV, viedol celoštátne výskumné projekty v robotike a umelej inteligencie. Pred r. 1989 mal ústav vyše 500 pracovníkov, bol najväčším akademickým pracoviskom. Všetko sa to realizovalo v čase železnej opony, keď na počítače a technológiu boli zo strany Západu tvrdé embargá.