Eduard Šebo

Eduard Šebo

Rok narodenia 1950, ženatý, 4 deti Vzdelanie: 1966-69 - Stredné odborné učilište, odbor sústružník 1969-72 -Stredná všeobecno-vzdelávacia škola pre pracujúcich 1972-77 - Filozofická fakulta UK Bratislava – odbor filozofia 1978-81 - Interný ašpirant katedra filozofie FFUK 2008 - 11 - Diaľkové štúdium Teologickej fakulty UK (6 semestrov) Od roku 1991 podnikateľ (SHR). V súčasnosti podnikateľ a majiteľ spoločnosti United Industries a.s. Podnikám najmä v agrosektore (VÍNO NITRA, spol. s r.o., CHATEAU MODRA, a.s., LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.). Pravidelne prispievam do Nového Slova, Roľníckych novín a niekoľkokrát mi boli publikované články v Neviditeľnom psovi. Hlavné témy mojich článkov je politika v SR, EÚ, globalistika. Politicky hodnotím seba ako konzervatívneho socialistu a venujem sa kritike eurosocialistov a liberálov.

  Strana 1

  Blog
  Stanovisko k výmyslom pána Bránika
  Stanovisko k výmyslom pána Bránika

  Mne neznámy pán Bránik zverejnil na facebooku jeho zámer, podať žalobu na premiéra SR, na hmotné rezervy a predpokladám tým, že i na moju osobu (viď link:https://www.branik.info/…/pravda-o-tom-pre%C4%8Do-na-sloven… ). Z týchto príčin si dovoľujem publikovať aj moje stanovisko: Stanovisko k výmyslom pána Bránika...

  Strana 1