Čo sa nám v roku 2018 nepodarilo vyriešiť?

Vážený priateľ, kolega, na konci každého roku sa všetci snažíme bilancovať uplynulý rok a na tomto základe si aj stanoviť nové, resp. staronové ciele a predsavzatia. Návrat k minulosti nám však spravidla ukazuje, že nie všetko, čo sme chceli dosiahnuť sa nám aj podarilo. Zdá sa, že do nášho života čoraz výraznejšie vstupuje pojem konkurenciescho...

Vážený priateľ, kolega, na konci každého roku sa všetci snažíme bilancovať uplynulý rok a na tomto základe si aj stanoviť nové, resp. staronové ciele a predsavzatia. Návrat k minulosti nám však spravidla ukazuje, že nie všetko, čo sme chceli dosiahnuť sa nám aj podarilo. Zdá sa, že do nášho života čoraz výraznejšie vstupuje pojem konkurenciescho...