Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
21. február 2017

Najlepšie momenty roka 2016 pre rodinu a život v OSN

Bol to pozoruhodný rok. Ako v prípade predchádzajúcich rokov, aj teraz máme viac pozitívnych príbehov ako negatívnych.
Najlepšie momenty roka 2016 pre rodinu a život v OSN

NEW YORK – C-Fam, 30. decembra 2016

1. Potrat nie je právom podľa humanitárneho práva.

Keď sa potratovým skupinám nepodarilo ustanoviť právo na potrat počas prelomových konferencií OSN v 90-tych rokoch 20. storočia, obrátili svoju pozornosť k novým možnostiam jeho propagácie. Jednou z nich sa stalo humanitárne právo. Od roku 2013 zaznamenala organizácia C-Fam niekoľko intenzívnych pokusov zmanipulovať oblasť humanitárnej pomoci k zavedeniu medzinárodného práva na potrat. Generálny tajomník OSN sa zúčastnil bezprecedentnej humanitárnej konferencie v máji minulého roku v Istanbule, kde vyhlásil potrat a LGBT práva za jadro humanitarizmu a vkladal členským štátom OSN do úst slová predstierajúce v tejto veci zhodu. Našťastie štáty s týmto nesúhlasili. Humanitarizmus naďalej zostáva tým, k čomu ho viažu záväzky prijaté štátmi v Ženevských konvenciách. Susan Yoshihara, Ph.D., riaditeľka výskumu v C-Fam, publikovala dôležitý článok, v ktorom odhalila tieto zneužitia.

2. Potratové skupiny stále nezískali kontrolu nad Cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Toto bol prvý rok, kedy vstúpili do platnosti Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN na roky 2016 – 2030. Po prvom, júlovom hodnotení cieľov, stratili potratové skupiny pevnú pôdu spod nôh a zostali sklamané. Nielenže sa Generálny tajomník rozhodol vyhnúť akejkoľvek kontroverzii, úplne ignorujúc všetky ciele, ktoré by mohli kontroverziu spustiť, no členské štáty OSN zatiaľ ani neodhlasovali indikátory, ktoré sa snažia úradníci OSN predpísať celému svetu ako meradlo napredovania spomínaných cieľov. Schválenie indikátorov je nepravdepodobné, pokiaľ medzi nimi budú figurovať kontroverzné indikátory.

3. WHO priznáva nebezpečenstvo Depo Provera.

Po rokoch odmietania začína Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripúšťať problém so silnou dlhodobou hormonálnou antikoncepciou, ktorou Bill a Melinda Gatesoví, WHO, USAID, UNFPA, a ďalší sponzori zahŕňali africké ženy. Nová štúdia, na ktorej sa spolupodieľali aj pracovníci WHO, poukázala na niektoré zo zdravotných rizík, vrátane nezvratného úbytku hustoty kostí a vyššej pravdepodobnosti prenosu HIV. WHO ešte musí publikovať nové usmernenia pre užívanie kontraceptív, v ktorých sa predpokladajú aj varovania ohľadom Depo Provera. Radšej neskoro ako nikdy.

4. Valné zhromaždenie OSN škrtlo komplexnú sexuálnu výchovu.

Valné zhromaždenie sa tento rok zbavilo jedinej zmienky o „komplexnej sexuálnej výchove“ (comprehensive sexual education) v agende OSN – ide o sexuálnu výchovu, ktorá predpisuje už trojročné deti učiť ako masturbovať.

Vďaka Africkej skupine štátov a ich vytrvalému úsiliu za posledné 4 roky chrániť rodinu a deti od tejto škodlivej politiky, európski a latinsko-americkí predkladatelia rezolúcie úplne vyškrtli komplexnú sexuálnu výchovu z výročnej rezolúcie o Právach dieťaťa. A sú aj ďalšie dobré správy. V Paname a ostatných latinsko-amerických krajinách sa začiatkom roka 2016 uskutočnili desaťtisícové pochody proti týmto politikám. Dokonca aj v Spojených štátoch amerických začínajú vládni úradníci prichádzať na to, že sexuálna výchova založená na abstinencii je efektívnejšia, ako výchova k „bezpečnému sexu.“

5. V OSN sa organizujú priatelia rodiny.

Skupina vyše dvadsiatich členských štátov OSN pod názvom Skupina priateľov rodiny získava v OSN čoraz väčší hlas. Táto skupina zorganizovala v máji v centrále OSN významné podujatie na oslavu Medzinárodného dňa rodiny, ako aj iné podujatia, vrátane udalosti počas Valného zhromaždenia zameranej na práva detí poznať svojho otca a mamu a môcť byť v ich starostlivosti. Skupina podala v priebehu roka dôležité intervencie, vrátane intervencií počas rokovania konferencie „Habitat III“ a v kontroverznej veci nových poštových známok s motívmi LGBT, vydaných úradmi OSN. Skupina úzko spolupracuje s novou koalíciou občianskych organizácií, ktorej hlavným sponzorom je C-Fam.

Inzercia

BONUS. Stále viac krajín protestuje voči kultúrnemu imperializmu medzinárodnej byrokracie.

Zástancovia pro-life a pro-family sú niekedy znechutení, pretože ich vlády často mlčia pri zneužívaní a zavádzaní zo strany medzinárodných byrokratov. Tento rok nás veľmi povzbudilo zistenie, že viacero vlád verejne oponovalo agende, ktorú sa na nich snažili uvaliť medzinárodní byrokrati. Poľsko kritizovalo úradníkov Rady Európy za podporu záujmov potratového priemyslu. Paraguaj tvrdo odporoval potratovej agende Organizácie amerických štátov. Dokonca aj americký kongres sa rozhodol napomenúť komisára OSN pre ľudské práva za zneužitie epidémie ZIKA na podporu potratov. Svätá stolica a iné delegácie v ústredí OSN sa tiež vyjadrili proti zavádzaniam z jeho strany. Smutné je, že Írsko, ktoré kedysi obhajovalo svoje pro-life zákony, sa začalo poslušne predkláňať medzinárodnej byrokracii.

 

Stefano Gennarini, J.D.

Autor píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel prvýkrát vo Friday Fax, internetovom spravodaji vydávanom  týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumným inštitútom so sídlom v New Yorku a Washingtone DC, USA (https://c-fam.org/). Článok bol preložený a publikovaný s dovolením C-Fam.

Preklad je neoficiálny. Pôvodný text: Best Moments of the Year for Life and Family at the United Nations

 

Prečítajte si aj článok o najväčších problémoch v OSN: Najhoršie momenty roka 2016 pre rodinu a život v OSN

 

Ilustračná fotka: Flickr, United Nations Photo, CC BY-NC-ND 2.0, RC Mariner/flickr.com

Inzercia

HFI je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, podpora rodiny založenej na manželstve muža a ženy a rozvoj náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí. www.hfi.sk

Inzercia

Odporúčame

Blog
Je 18 – ka skutočná vstupenka do dospelosti?

Je 18 – ka skutočná vstupenka do dospelosti?

Žijeme v dobe, keď azda každý mladý chalan chce čo najrýchlejšie dospieť. Túži mať osemnásť rokov, aby mohol slobodne jazdiť, kupovať si alkohol a cigarety, ísť voliť, získava spôsobilosť na právne úkony,... V našej legislatíve dovŕšenie „osemnástky“ naozaj prináša mnoho výhod. Avšak, kde je pravda? Stávame sa dospelými práve v deň našich osemnástych narodenín? Keď máme sedemnásť rokov, tristošesťdesiatštyri dní, dospelí nie sme, no na ďalší deň zrazu prekročíme prah dospelosti?

Blog
 Rozprávka o kúzelnom stroji

Rozprávka o kúzelnom stroji

Hazardné hry-zdanlivo neškodná zábava a neresť relatívne malej skupiny ľudí. Dnes tu ale máme už priemysel hazardu, ktorý bojuje o odbyt svojich "služieb"! A tak sa jeho obeťou stáva mnoho ľudí... Hazard sa stal akútnym zdravotným, finančným a politickým problémom! Už je to spoločenská lavína, kto ju zastaví!? Veľmoc, ktorá nám chce rozkazovať. Vec tak zamotaná, že rozprávka sa mi vidí ako najvhodnejší žáner na reflexiu tohto fenoménu.