Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. máj 2023

Nie som genetik, aneb Veda a viera v podaní eurosúdruhov

Otázka vedy a viery je na stole už viac ako 100 rokov a to od čias, keď sa zrodil mýtus o rozpore kresťanskej viery a prírodnej vedy. Pôvodcami týchto mýtov sú páni z 19. storočia John William Draper a Andrew Dickson White.
Nie som genetik, aneb Veda a viera v podaní eurosúdruhov

Drapper bol všestranný človek, fyzik, chemik, historik a fotograf. White bol historikom a univerzitným profesorom, jedným zo zakladateľov známej Cornell University. Tento mýtus pretváva dodnes a jeho pravidvosť majú dokazovať veľmi skreslené popisy prípadov Galiela Galieliho, Giordana Bruna a Charlesa Darwina. Málo sa ale spomínajú reálne zásahy inej ideolégie do vedy. Tou ideológiou je marxizmus-leninizmus, ktorý sa sám o sebe tváril ako veda. Jedným z najväčších znalcov tejto ideológie bol poľský dominikánsky kňaz, profesor matematickej logiky a analytickej filozofie, Józef Maria Bocheński. Nebol jej zástancom, len ju analyzoval a záver jeho analytickej knihy "Marxismus-leninismus: věda nebo víra" je jednoznačný: je to viera. Táto ideológia však do vedy zasahovala pozoruhodným spôsobom. Prvý príklad je popieranie genetiky. Keďže genetiku vynašiel katolícky mních, genetika bola pre súdruhov černokňažníckym vynálezom. O popieranie genetiky sa zaslúžil súdruh Trofim Denisovič Lysenko, ktorý ovplyvnil stav tejto disciplíny nielen v Sovietskom zväze ale aj v socialistickom Československu. V Brne, kde Johan Gregor Mendel pôsobil, bola zorganizovaná vedecká konferencia, ktorá bola celá zameraná proti genetike. Bohužiaľ tieto Lysenkove názory neboli len publikované, ale mali vplyv aj na život genetikov. Niektorí museli opustiť Sovietsky zväz, iní skončili v pracovných táboroch v tzv. gulagoch. Parafrázu z dobovej encyklopédie nie je potrebné komentovať: Genetika je buržoázna paveda pri ktorej zrode stál augustiniánsky kňaz Jan Gregor Mendel, a ktorá je v úplnom rozpore s modernými vedeckými poznatkami sovietskej biológie pod vedením súdruha akademika Lysenka. Druhý príklad spomína český astrofyzik a popularizátor vedy pan Jiří Grygar zo svojich študentských rokov. Na hodinách fyziky preberali modernú fyziku z 20. storočia a v tej istej miestnosti na hodinách marxizmu im prednášal ideologický profesor fyziku z polovice 19. storočia a ešte sa pritom tváril progresívne. Tretí príklad z dielne súdruhov je kybernetika. Tú považovali za buržoáznu pavedu, ktorá slúži na zotročenie robotníckej triedy pomocou strojov. Niet divu, keď o smerovaní štátu rozhodovali ľudia so základným vzdelaním, ktorí nepovolili výrobu polovodičov s odôvodnením, že si počkáme až na celovodiče.

Zaujímavé je, že sme sa z toho nepoučili ani dnes. Dnes tu máme modernú ideológiu, ktorá je zhodou okolností postavená tiež na marxizme (filozofické detaily vynecháme), zhodou okolností argumentácia tiež súvisí s genetikou a zhodou okolností sa tiež tvári progresívne. Túto modernú ideológiu tzv. gender ideológiu presadzujú novodobí politrukovia z Bruselu. Keby sa jednalo o nejakú pobláznenú feministku z ideologických štúdií na Filozofickej fakulte tak si len zaťukáme na čelo. Problémom je, že túto ideológiu propaguje prosefor prírodovedeckého oboru (geológie), pán Vladimír Šucha, zástupca Európskej komisie na Slovensku. Začalo to jeho tvrdením o pokazených chromozómoch Slovákov v súvislosti s neprijatím novej gender ideológie. Konzervatívni novinári sa do neho opreli a chtiac nechtiac musel pripustiť, že to myslel ako metaforu. Do popierania genetiky ani moderného poňatia evolúcie (Darwinizmus vs. Lamarckizmus) sa v prvom kole nepustil, lebo by dopadol veľmi zle. Lenže v druhom kole spochynil nielen genetiku, ale aj celú prírodnú vedu. Poďme na to postupne (P-ostoj, Š-ucha):

P1: Myslíte si, že to, či je niekto ženou, je objektívna charakteristika, alebo je to skôr vec subjektívneho pocitu?
Š1: Nerozumiem tejto otázke.

Profesor prírodovedeckého oboru nerozumie pojmu objektívneho kritéria. Nerozumie vedeckej metodológii, ktorá je empirická (experiment) a logická (logický dôsledok).

P2: To, či je niekto muž alebo žena, je objektívna biologická záležitosť, alebo je to otázka toho, ako sa cíti?
Š2: Nemyslím, že som kompetentný sa vyjadrovať k takýmto otázkam. Nie som antropológ ani genetik alebo lekár.

Profesor prírodných vied sa zase nevie vyjadriť k otázke, či existuje vo vede objektívne kritérium a pod ktorú vedu to vlastne patrí. K tomu druhému nepotrebuje byť antropológ, ani lekár, ani genetik. Predpokladám, že profesor geológie absolvoval základnú a strednú školu, kde sme sa to učili (biologické pohlavie, pohlavné orgány, druhotné pohlavné znaky aj chromozómy). Asi vtedy chýbal. Nehovoriac o tom, že v prípade chybných chromozómov sa aspoň na chvíľku pokúsil ako genetik tváriť. 

P3: Hovoríte o objektívnych ukazovateľoch. Aj z vedeckého hľadiska, keď chceme zistiť, koľko máme mužov a koľko žien v nejakých orgánoch, musíme mať niečo, podľa čoho to odmeriame.
Š3: Takisto ako keď zisťujeme, koľko máme Slovákov, Maďarov, Rómov alebo Francúzov medzi národnosťami. Tiež to zisťujeme podľa toho, čo napíšu do dotazníkov, k čomu sa hlásia.
P4: Podobne to má fungovať, aj čo sa týka mužov a žien? Že sa to určuje podľa toho, čo zapíšu do dotazníka?
Š4: Hovoríte o objektívnych ukazovateľoch a tie sú takéto. Na základe toho, čo v prieskumoch ľudia zaškrtnú.

Takže objektívne ukazovatele biologického pohlavia sú subjektívnymi názormi (Š4) a zisťujú sa pomocou dotazníkov. Zároveň nerozumie otázke (P1) o tom, či sa to vlastne dá určiť objektívne (Š1). Logický rozpor!!! Čo je ale zarážajúce ešte viac je dotazníková metóda objektívnej pravdy. Geológia ako taká je závislá nielen od empirických meraní, ale aj od logických úsudkov. Napríklad geológovia tvrdia niečo o minulosti aj budúcnosti Zeme. Ani jedno z toho nie je experimentálne dostupné. O minulosti a budúcnosti v geológii vieme len na základe logických úsudkov, ktoré sú samozrejme podporené dnešnými experimentami. Takže obdve zložky prírodných vied sú v geológii kľučové. Nepredpokladám, že profesor geológie robil svoje výskumy dotazníkovou metódou v uliciach a svoje závery zakladal na tom, čo si o morfológii Zeme myslí Fero z Vyšnej nižnej a čo o nej počula Zuza z Horného konca od Betky z Dolného konca. Týmto poprel celú vedeckú metodológiu, čo sa nepodarilo ani súdruhom z NDR. Mimochodom z dotazníkovej metódy by vylpývalo smutné zistenie, že za vojnu na Ukrajine môže Ukrajina a západ, lebo si to tak myslí väčšina Slovákov. Logické vyplývanie, ale nášho profesora nijako neobťažuje. 

P5: Stačí teda, keby sa muž takto vyhlásil za ženu, aby z toho mal nejakú výhodu z hľadiska rodovej rovnosti?
Š5: Myslím si, že sú to manipulatívne a zavádzajúce otázky, nemyslím, že na to budem odpovedať.

Iste, môže sa to zdať ako špekulatívna otázka, ale je to zároveň logický dôsledok, s ktorým sa musí profesor prírodnej vedy (ktorej logika je súčaťou) vyrovnať aj na úrovni akademickej debaty. Jednoducho, keď mám nejaký logický dôsledok svojich tvrdení, musím sa mu postaviť čelom. Tak to robia nielen matematici a fyzici, ale aj iní prírodovedci. Neprijateľný logický dôsledok môže znamenať koniec mojej teórie, môjho predpokladu, mojej hypotézy. Je to súčasť prírodovedeckej práce. V prípade otázky P5 ale nejde o žiadnu manipuláciu a špekuláciu, ide o empiricky dokázanú skutočnosť (napríklad vo väzniciach v Británii a podobne).

Takže suma sumárum: 
Profesor geológie popiera prírodnú vedu ako takú (empíriu aj logiku), má vo svojich tvrdeniach logické rozpory (genetik / negenetik, môžeme/nemôžeme určiť pohlavie objektívne) a nemá odvahu sa v debate postaviť logickým dôsledkom (možnosť zneužitia subjektivity). Jeho vyjadrenia o subjektívnom určení pohlavia stoja čisto na ideológii. Gender nie je žiadna veda, je to čistá viera. Viera, ktorá ale zasahuje do vedy. Popiera prírodovedeckú metodológiu a začína postupne popierať aj názor na túto tému (skúste sa na Univerzite v USA vyjadriť o biologickom určení muža resp. ženy). A aj keď sa tvári progresívne, filozofia z ktorej vychádza je stará už takmer 150 rokov a má ešte ovela staršie základy. Pojem relatívnej pravdy sa diskutoval už v starom Grécku. 

Urobme si na záver malý prieskum:

Aká je pravda o pánovi profesorovi?

Inzercia

A. Pánovi profesorovi na staré kolená hrablo (to sa stáva nielen profesorom)
B. Pán profesor je len zamanipulovaný novou ideológiou a ignoruje rozumné námietky (aj to sa stáva, napríklad v sektách)
C. Pán profesor si je plne vedomý všetkých otázok aj námietok a diskusiu manipuluje on v prospech progresívnej ideológie

Svoje odpovede posielajte podľa vzoru progesívnych amerických súdruhov poštou na nižšie uvedenú adresu a na konci uveďte súdružský pozdrav:

Poručíme větru dešti,

Varšavě i Budapešti, 

Chromozómy plevelu,

Napravíme z Bruselu.

 

Európske dokumentačné centrum - Centrum vedecko-technických informácií SR (upon appointment)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Slovakia
http://edc.cvtisr.sk

 

Obrázok: Postoj.

      

Konzervatívny katolík - hriešnik plný vďaky...

Odporúčame

Blog
Fyzika, či filozofia? Odpoveď Martinovi Mojžišovi časť 2.

Fyzika, či filozofia? Odpoveď Martinovi Mojžišovi časť 2.

Pokračujeme v odpovedi pre Martina Mojžiša o interpretácii kvantovej fyziky. Už sme si povedali o čom interpretácia nie je a o čom je. Nie je o tom, čo znamená ktoré písmenko v rovnici a je tom ako to je reálne, v reálnom svete. Fyzika je veda empirická a jej výroky, či už jednotlivé alebo všeobecné, sú o realite. Poďme sa pozrieť na dve ďalšie oblasti fyziky dajme ich do kontrastu s kvantovou fyzikou.

Blog
Ad: Šimečka: Kto nekope s "progresom", je nepriateľ demokracie?

Ad: Šimečka: Kto nekope s "progresom", je nepriateľ demokracie?

Napriek nespornému talentu, skúsenostiam a aj dobrým veciam, ktoré pán Šimečka v minulosti napísal, pri uvedenom článku trčí spod sofistikovaného obsahu pre konzervatívcov jasný a pomerne agresívny odkaz: Konzervatívec, ktorý nesúhlasí s "progresívnym svetonázorom" sa skôr či neskôr stane nepriateľom demokracie.

Blog
Každá sanitka si nájde svojho pacienta

Každá sanitka si nájde svojho pacienta

Je nepochybné, že každé odvetvie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku mierne povedané „pokrivkáva“, pričom tí neumiernení hovoria o hroziacom, alebo už aj prebiehajúcom kolapse zdravotných služieb. A na každom fronte kompetentní hľadajú riešenia, čo s tým spraviť. Riešenia sa hľadali aj v roku 2019 v záchrannej zdravotnej služby, no opäť to dopadlo tak slovensky.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.