Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. marec 2016

Kresťania a strana Mariana Kotlebu

Výsledky volieb do NR SR v roku 2016 priniesli okrem iných pozoruhodných výsledkov aj zvolenie poslancov za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Z viacerých informačných zdrojov je zrejmé, že táto strana získala podporu aj od veriacich a aj od niektorých kňazov. Niektorí voliči si zrejme vybrali túto stranu aj na základe kresťanských odkazov v jej predvolebnej kampani a vo vyjadreniach predsedu strany Mariana Kotlebu.

Aj keď niektoré postoje ĽS NS sú správne, ako napríklad stručná deklarácia o ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť,  iné sú v príkrom rozpore z požiadavkami Evanjelia – „radostnej zvesti“ pre každého človeka. A tak sa môže stať i dnes, že podobne ako v minulosti sa pod pláštikom evanjelia a mena Božieho bude vzmáhať nenávisť voči iným ľuďom, národom, etnikám. Je našim spoločným záujmom, aby kresťania v politike nefalšovali hodnoty evanjelia. Týka sa to samozrejme všetkých politických strán i každého jednotlivca. V tejto chvíli je potrebné upozorniť na tie postoje strany Kotleba – ĽS NS, ktoré sú v nesúlade s požiadavkami na postoje verejného činiteľa, o to viac verejného činiteľa opierajúceho sa o princípy kresťanstva:

1. Za život a zároveň proti niektorým žijúcim

Strana Mariana Kotlebu deklaruje svoj prolife postoj, na druhej strane výrazne negatívne komunikuje na adresu Rómov žijúcich na Slovensku. Už v diskusii pred druhým kolom volieb do orgánov vyšších územných celkov v roku 2013 zaznel názor, s ktorým sa stotožňujeme, že konzistentný prolife postoj bráni hodnotu nielen nenarodených, ale aj narodených a že takýto postoj je nezlučiteľný s príkrym označovaním Rómov. Samozrejme nesmieme zatvárať oči pred nespravodlivosťou a neriešenými problémami a je povinnosťou politikov sa tým zaoberať – pritom reflexia a nápady existujú. Je však potrebné  strach a hnev upokojovať, a nie ich rozsievať, pretože inak môžu viesť až k násiliu. Tento prolife postoj musí byť prezentovaný i vo vzťahu k politickému protivníkovi. Je predsa absurdné vyhrážať sa vo volebnej kampani politickému protivníkovi slovami: „Využil by som päťsekundovú debatu (s Ficom, pozn. autorov) a Slovensko by si hľadalo nového premiéra.“

2. Za prijatie Svätej rodiny a zároveň proti cudzincom

Zásadne odmietavý postoj k príchodu čo i len jedného imigranta na Slovensko má byť ochranou záujmov tu žijúcich občanov. Takýto postoj by zavrel svätej rodine hranice Egypta. Aj oni utekali pred prenasledovaním vo vlastnej krajine. Je neprijateľné hovoriť len o bezpečnosti, ochrane hraníc a zatvárať hranice i srdcia ľudí pred solidaritou. Ježiš naviac v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi ukazuje veľkosť Samaritána (človeka inej viery), ktorý pomohol pocestnému vtedy, keď zlyhali predstavitelia židovského národa a náboženstva. Koľko lekárov z cudziny (Ukrajina, Bangladéš, z Afriky) už dnes zachraňuje ľudí v našej krajine. A teda naša pomoc cudzincom môže pomôcť aj nám.

Ježiš poukazuje na pomoc cudzincom aj vo svojej reči v synagóge v Nazarete, za čo si vyslúžil hnev domácich.

Na výhradu o tom, kto pomôže trpiacim Slovákom, je odpoveď jednoznačná: My všetci máme túto kresťanskú povinnosť a pomoci sa im aj dostáva. Mnohé činy a diela individuálnej aj organizovanej charity to dokladajú. Dokázali sme pomáhať prenasledovaným i vtedy, keď to zákony zakazovali (napr. na počet obyvateľov má Slovensko najviac ocenených titulom „spravodlivý medzi národmi“ za nezištnú pomoc obyvateľom židovskej národnosti).

Vláda každého štátu má v prvom rade zodpovednosť za občanov vlastnej krajiny. Zároveň však má aj povinnosť v rámci medzinárodnej solidarity rozumným spôsobom prispievať k riešeniu krízových situácií vo svete. Nesmieme principiálne odoprieť pomoc núdznemu človeku len preto, že nie je občanom Slovenska či príslušníkom slovenského národa. Z nášho pohľadu nie je možné ctiť si Svätého Otca Františka a zároveň ignorovať jeho výzvy na pomoc utečencom.

3. Za Boha, ktorý je Otcom všetkých a budovanie totalitného režimu na princípe nadradenosti národa

Vlastenectvo ako láska k vlasti a láska k vlastnému národu sú dobré čnosti, avšak neoprávňujú nás odopierať kresťanskú lásku iným etnikám alebo cudzincom. Heslá preferujúcenárodné požiadavky sú často deklarované i vykladané ako požiadavky, v ktorých kresťan dáva do popredia vlastný národ, v našom prípade sa myslí slovenský národ. Avšak kresťan má v politike preferovať oprávnené a kresťansky obhájiteľné záujmy celej svojej vlasti. To sa neobmedzuje na slovenský národ, ale platí pre všetkých občanov. To je pravé kresťanské vlastenectvo. Cieľom politikov by malo byť pozdvihnutie ľudskej dôstojnosti každého človeka. Odkaz evanjelia, teda náš životný program, je pozoruhodný práve preto, že je ponúknutý všetkým národom bez rozdielu, lebo „už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.“

4. Vzývanie Boha a neakceptovanie vnímania každého človeka ako „Božieho dieťaťa“

Vzývanie Boha v oficiálnej komunikácii politickej strany môže slúžiť dobrému účelu a byť zároveň správne vykonané. Je však potrebná opatrnosť, pretože nemáme nikdy narábať s Božím menom nadarmo. Napríklad na oficiálnom internetovom sídle strany sa v článku z 8.1.2016 s titulkom „Marian Kotleba: Prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista!“ spomína výrok Mariana Kotlebu „Prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista, mnohým otvoril oči, ale aj mnohým zatvoril ústa.“ Z kontextu je jasné, že zatváranie úst má byť tým, k čomu aj Ježiš svojím životom a konaním oprávňuje predstaviteľov strany, ako jeho verných nasledovníkov. Predposledná veta článku hovorí: „Slovenský volič ver, že pred Tvojim marcovým hlasovaním sa už dnes mnohým parlamentným matuzalemom istá časť tela sťahuje a oči majú vypúlené od strachu.“ Je nemiestne takto zakončiť článok, ktorý začína obrázkom Božského Srdca Ježišovho. Horšie je zjavné šírenie strachu a pomstychtivý tón. To, čo je azda prijateľné v ostrom texte politickej polemiky, je neprijateľné v texte, ktorý vzýva samotného Spasiteľa.

Inzercia

 

Vnímame, že hlas mnohých voličov strany ĽS NS je protestným hlasom. A preto považujeme za potrebné vyzvať predstaviteľov politického života, aby sa ešte viac ako doteraz zaujímali o život občanov tejto krajiny, spracovali tento štát čestne, spravodlivo a hľadali vhodné sociálno-ekonomické riešenia, ktoré by zabránili frustrácii obyvateľov Slovenska a následnej podpory násilných politických postojov a riešení.

Vyzývame všetkých členov kresťanských cirkví, aby poukázali na jadro kresťanskej náuky založenej na hlásaní radostnej zvesti, aby sa náboženstvo vo verejnom živote prejavovalo vždy v duchu hlbokej úcty voči každému človeku. Zároveň ďakujeme všetkým duchovným i laikom, ktorí poukázali na súvisiace nebezpečenstvá. Vieme, že dôsledkom mlčania a prekrúcania evanjelia, či hlásania navonok pozitívnych ideí bolo v minulosti prenasledovanie jednotlivcov, skupín obyvateľstva a následne všetkých, ktorí sa vzopreli. Zodpovednosť je na každom z nás.

 

Marcel Mikolášik, Ivanka pri Dunaji

František Neupauer, Bratislava

 

Víziou SLH je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku.

Odporúčame

Blog
Výročie Sviečkovej manifestácie

Výročie Sviečkovej manifestácie

Pri príležitosti 20. výročia Sviečkovej manifestácie vytvorilo Spoločenstvo Ladislava Hanusa v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung webstránku www.svieckovamanifestacia.sk. Program osláv 20. výročia: NAŠA CESTA K SLOBODE 25. marec 2008 11.00 - 11.30 Tlačová konferencia, Hotel Carlton, Hviezdoslav...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.