Matúš Hagara

Matúš Hagara

Študent katolíckej filozofie a teológie na pápežskom inštitúte v Rakúsku. Absolvent Bc. matfyzu a Kolégia Antona Neuwirtha. Podpredseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

  Strana 1

  Blog
  Deň boja proti homofóbii a transfóbii alebo snaha o ideologickú kolonizáciu SR?
  Deň boja proti homofóbii a transfóbii alebo snaha o ideologickú kolonizáciu SR?

  Včera sa mi na nástenke objavilo viacero príspevkov s dúhovými farbami. (Dúhu mám rád, lebo predstavuje krásny meteorologický fenomén a zároveň biblicky znak zmluvy medzi človekom a Bohom, no v tomto kontexte som nadšený nebol.) Patrili tam aj príspevky niektorých ambasád a Kancelárie EP na Slovensku. Pripomínali si Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Pár bodov, prečo považujem takýto počin za nerozumný.

  Strana 1