Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. január 2022

Pro-choice prístup, ktorý sa vyhýba hlavnému problému

„A čo právo voľby ženy? A čo ak je žena a rodina chudobná? A čo ak bude dieťa vyrastať v násilnom prostredí alebo bude týrané? A ak budú potraty nelegálne, tak čo so ženami, ktoré na ne budú aj tak chodiť, pričom to pre ženy bude ešte nebezpečnejšie? A čo v prípade znásilnenia?" – čo majú podľa vás tieto pro-choice argumenty spoločné?
Pro-choice prístup, ktorý sa vyhýba hlavnému problému

V tomto článku chcem napísať niečo o prístupe a pragmatických argumentoch zo strany obhajcov legálnych interrupcií. Chcem ponúknuť spôsob a pár otázok, ktoré nám môžu pomôcť nasmerovať našu pozornosť tým správnym smerom, pretože mnoho pro-choice (ale aj pro-life) argumentov neodpovedá na otázku, na ktorej záleží najviac, ktorá znie: „Kto sú nenarodení?

(Poznámka č. 1: nechcem ľudí nálepkovať, ale pre jednoduchšie vyjadrovanie používam označenie "pro-choice" pre tých, ktorí sú vo všeobecnosti zástancovia legálnych interrupcií a akceptujú interrupcie ako morálne prípustné, a označenie "pro-life" pre tých, ktorí sú vo všeobecnosti zástancovia toho, aby interrupcie legálne neboli a neakcpetujú ich ako morálne prípustné. Určite si však uvedomujem rôzne škály a rozdielnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť, ale pre zachovanie jednoduchosti budem používať tieto všeobecné pojmy.

Poznámka č. 2: Ženy a ľudí, ktorí sa podieľajú alebo podieľali na interrupcii ako takých neodsudzujem. Uvedomujem si, že mnohé ženy či dievčatá nie sú v ľahkej situácii a zodpovednosť leží aj na jej okolí a pri rozhodovaní hrali rolu mnohé faktory. My muži v tom zaiste nie sme nevinne. Nech už toto číta ktokoľvek, nech už máš skúsenosť akúkoľvek, ako človeka ťa neodsudzujem. Skôr ti chcem vyjadriť nádej a povzbudenie, že Boh má pre nás stále otvorenú náruč milosrdenstva. Veľmi pekne to vyjadril Ján Pavol II. v Evangelium Vitae č. 99: Osobitnú pozornosť chcem venovať vám, ženy, ktoré ste sa dopustili potratu. Cirkev vie, koľko činiteľov mohlo ovplyvniť vaše rozhodnutie, a nepochybuje, že v mnohých prípadoch to bolo bolestné, možno dokonca dramatické rozhodnutie. Pravdepodobne sa rana vo vašich srdciach ešte nezahojila. Veď to, čo sa stalo, bolo a je veľké zlo. Neznechucujte sa však a nestrácajte nádej. Snažte sa skôr túto skúsenosť pochopiť a pravdivo ju interpretovať. S pokorou a dôverou sa otvorte – ak ste tak ešte neurobili – pokániu: Otec každého milosrdenstva čaká na vás, aby vám udelil svoje odpustenie a pokoj vo sviatosti pokánia. Spoznáte, že nič ešte nie je stratené. A budete môcť poprosiť o odpustenie aj svoje dieťa: ono teraz žije v Bohu.”)

Poďme teraz už k veci. 
G. Koukl poznamenáva: "Ak nenarodení nie sú ľudské osoby, nie je potrebné potrat ospravedlňovať. Ak je však nenarodený ľudskou osobu, žiadne ospravedlnenie pre potrat nie je adekvátne." Vezmime si nasledovnú ilustráciu: Príde dieťa za matkou, ktorá umýva riad a je mu otočená chrbtom. Dieťa sa opýta: „mami, môžem toto zabiť?“ Aká bude podľa vás prvá reakcia matky? Pravdepodobne to bude otázka: „a čo je to?“  Pri otázke „môžem toto zabiť?“ hrá kľúčovú úlohu identita danej živej veci (organizmu). Nemožno odpovedať ak nevieme o čo alebo o koho ide. Väčšina ľudí sa asi zhodne, že pri umelom potrate ide o ukončenie vývinu niečoho živého. Inak by vlastne potrat nebol potrebný, však? Čiže, ak chcem ukončiť život niečoho živého vyvíjajúceho sa, potrebujem najprv vedieť, koho život ukončujem. 

Preto napríklad, keď sa hovorí o práve voľby k niečomu, najprv potrebujeme vedieť, čo si volíme. Potrebujeme poznať morálnu kvalitu daného činu, aby sme vedeli povedať, či máme na to skutočne právo. Matka nepovie dieťaťu "áno, môžeš to zabiť", pokiaľ sa najprv neuistí, čo má v ruke. Jej reakcia bude od toho závisieť. Mnohí pro-choice obhajcovia hovoria o práve voľby ženy ešte predtým, ako zodpovedajú otázku, o aký čin ide a koho sa týka. Ak tu je teda opozícia voči potratom, nemusí to byť hneď nutne opozícia proti ženám. Ak chcú kritici tvrdiť, že pro-liferi alebo Cirkev bojuje proti ženám, potrebujú to dokázať a niečím podložiť. Nesúhlasiť s nejakým konaním neznamená, že daného človeka, ktorý tak koná, nemáme radi. Práve naopak, opozícia voči konaniu, ktoré jemu a druhým škodí môže byť založená práve na láske voči nemu a druhým. Myslím si, že kritici Cirkvi a pro-life pozície, ktorá vraj obmedzuje práva žien, by si mali najprv uvedomiť, prečo Cirkev a pro-life učí to, čo učí. Ak chcú potvrdiť, že Cirkev alebo pro-liferi ženy diskriminujú, nech najprv dokážu, že sa v otázke interrupcií mýlia. Pretože ak sa nemýlia, tak o diskrimináciu nejde, jedine zo strany pro-choice, ktorí neumožňujú istej skupine ľudí žiť. Viac o tom, prečo si myslím, že brániť život nenarodených nie je bojom proti ženám, hovorím v tomto podcaste: https://anchor.fm/ben8522/episodes/4---Brni-ivot-nenarodench-neznamen-bojova-proti-enm-e1c6ri3/a-a75ea39

Myslím si, že pri tejto téme potrebujeme byť zameraní na hlavnú otázku: “kto sú nenarodení?” Prečo je to dôležité? Skúsme nasledovnú úvahu: ak by sme nezabili dvojročné dieťa pretože je nechcené, a ak nenarodení sú ľudia tak isto ako dvojroční, potom z toho vyplýva, že by sme nemali zabíjať nenarodených, aj keď sú nechcení.

Pre pro-life pozíciu je dôležité poukázať na to, že nenarodení sú ľudské bytosti ako my ostatní a následne ukázať, že sú aj osobami s rovnakým právom na život. Môžeme tu rozlišovať dve otázky: jedna je vedecká - týka sa toho, či nenarodený je biologicky jedinečným živým ľudským organizmom. Druhá je filozofická a týka sa toho, či tieto biologicky živé ľudské bytosti majú mať rovnaké práva na život ako narodení, a teda, či sú osobami. Dnes sa nebudem priamo venovať týmto otázkam, pretože sa chcem zamyslieť nad argumentmi zo strany pro-choice, ktoré samotné tieto fakty neriešia, ale sú skôr pragmatického - praktického charakteru. A ak sa tieto argumenty objavia, potrebujeme vedieť, ako sa dostať k podstate danej veci a k jadru, čiže zamerať sa v debate na otázku, kto sú nenarodení.

Mnohí obhajujú “právo” ísť na umelý potrat, pretože to žena z nejakého dôvodu potrebuje. Mohli by sme to nazvať ako dôvody “a čo v prípade, a čo ak…” To sme už asi väčšina z nás počuli. “Ak budú potraty nelegálne, tak čo s chudobnými ženami, ktoré sa nevedia o dieťa postarať? A čo s deťmi, ktoré budú zneužívané alebo týrané? A čo sloboda či právo voľby matky? A čo rešpektovanie súkromia a náboženskej slobody? A čo preľudnenie? A čo v prípade znásilnenia? A čo ak ženy začnú vyhľadávať nelegálne interrupcie ktoré budú pre ich zdravie nebezpečné?"

Toto sú pragmatické dôvody, tzv. off-topic (od témy) - nezdôvodňujú, prečo by mal byť potrat legálny vo vzťahu k identite nenarodených (tým nechcem povedať, že sa nimi nemáme vôbec zaoberať, ale hovorím tým, že neodpovedajú na najdôležitejšiu otázku). Potom sú iné dôvody, ktoré odpovedajú na otázku “kto sú nenarodení”, sú tzv. on-topic (k téme). Našim cieľom je dostať sa z “dôvodov od témy” k dôvodom “k téme”. 

Na ukážku uvediem pár príkladov.

  • “Žena má právo voľby.” (Od témy, pretože neodpovedá na otázku “kto sú nenarodení?”).
  • „Embryo nie je životaschopné.” (K téme, pretože odpovedá na danú otázku, v tomto prípade hovorí, že ide o bytie ktoré nie je životaschopné).
  • Plod nie je človek.” (K téme, aj keď nepravda, nezamieňajme “dôvody k téme” s “pravdou”).
  • „Svet je preľudnený.“ (Od témy. Toto jednoducho nemá nič spoločné s tým, či je potrat morálny alebo nie, a teda, nerieši identitu nenarodených).

Toto, a mnohé iné často prezentované dôvody sú dôvody, prečo niekto považuje potraty za oprávnené. Sú to praktické dôvody s prihliadnutím na situáciu ženy matky (znásilnenie, chudoba a pod.). Námietka poukáže na nejaký praktický problém, ktorý by vznikol, keby boli potraty zakázané. 

Máme však aj iné „off-topic“ argumenty, napr. tento:

Inzercia

  • Vy pro-liferi ste len náboženskí fanatici, ktorí neznášate ženy.“ (Ehm. Toto snáď komentár nepotrebuje. Je to  útok na osobu – ad hominem, a taktiež od témy. Aj keby to bola pravda, pro-life pozícia stále môže byť pravdivá a potrat nemorálny. Aj keby boli všetci pro-liferi pokrytci, to nič nehovorí o tom, či je potrat morálny alebo nie. Nerieši to podstatu. Zaujímavé pre mňa je, že nie je ojedinelé vidieť na Slovensku argumenty, ktoré sú založené práve na tomto poukazovaní na to, aká daná osoba, ktorá je proti potratom, je. Je to však zo strany pro-choice slabá argumentácia).  
  • „Vy muži sa do toho nemáte čo vyjadrovať.“ (Odpoveď už asi poznáte).

Ako sa vysporiadať s týmto typom Pro-choice argumentov? Trent Horn uvádza stratégiu, ako odpovedať na tieto námietky “pragmatikov”. 

Ide o stratégiu TOAT (v angličtine Trot Out a Toddler), ktorá pozostáva zo štyroch krokov: Agree, Apply, Ask Why, Ah! (Súhlas, aplikácia, otázka “prečo”, Aha!).

1. Súhlas. Najprv vyjadrime súhlas, napr. keď niekto hovorí o chudobe, tak možno súhlasiť, že starostlivosť o dieťa v chudobe je skutočne náročné. Ja osobne sa nechcem tváriť, že pre mňa by to bolo jednoduché. Pripúšťam, že mnohé situácie, v ktorých sa ženy a rodiny môžu ocitnúť, sú naozaj náročné. Páči sa mi takáto myšlienka, že: ľudia sa nebudú starať o to, či nenarodení sú ľudské bytosti, ak najprv nebudú vidieť, že my sme ľudské bytosti. A aj ja chcem vyjadriť pochopenie, a určite mnohé náročné životné udalosti a situácie nechcem zľahčovať. Sme ľudia, a chápeme, v akých náročných situáciách sa rodiny a ženy môžu ocitnúť. Chcem aj vás, ktorí ste pro-life povzbudiť k tomu, že ak sa dá, vyjadrime pochopenie či súhlas, na ktorom môžeme ďalej stavať.

2. Aplikácia: Aplikujme uvedený dôvod, ktorý je ponúkaný na ospravedlnenie potratu, na ospravedlnenie zabitia 2 ročného dieťaťa. Predstavme si, že tu je matka s 2 ročným dieťaťom a aplikujme uvedený dôvod na toto dieťa. Táto technika funguje na dôvody, ktoré neodpovedajú na otázku: “Kto sú nenarodení?” Napr. keď niekto povie, že žene by malo byť umožnené ísť na potrat, ak nemá dostatok peňazí a zabezpečenia na starostlivosť o dieťa, môžeme sa opýtať: “Predstav si, že tu je matka, a malé dieťa, a žijú v chudobe. Môže matka toto dvojročné dieťa z tohto dôvodu zabiť?” Nechajme túto otázku chvíľu plávať vo vzduchu. Zdá sa to byť hlúpa otázka, ale o to ide. Ak sú nenarodení ľudia tak ako narodení 2 roční, rovnako hlúpa otázka by mala byť, či môže chudobná matka zabiť svoje nenarodené dieťa. Ide o to, či daný dôvod (napr. chudoba, ženské práva, voľba, nechcené dieťa) je dobrý dôvod na to, zabiť dvojročné dieťa. 

3. Prečo? Ak pro-choice obhajca odpovie že je nesprávne zabiť kvôli týmto dôvodom 2 ročné dieťa (pravdepodobne sa na tom zhodneme), opýtajme sa, že “prečo je to nesprávne?” Pro-choice obhajca môže povedať, že matka môže dať dieťa na adopciu, ale keďže plod sa nedá adoptovať, tak je v poriadku ísť na potrat. My môžeme odpovedať, že predstavme si ale matku, ktorá žije v odľahlej krajine, kde nie sú možnosti adopcie a nevie sa o dieťa postarať. Malo by jej byť umožnené ho zabiť? Aj keď niektorí možno odpovedia inak, toto sa zdá byť najľahší krok zo 4 „áčok“. Väčšina súhlasí, že je nesprávne zabiť 2 ročné dieťa. Náš priateľ oponent môže predvídať, že kam tieto otázky vedú a pokračovať v tvrdení, že “ale tieto narodené deti sa v niečom líšia od nenarodených, napr. že sú osoby, alebo dýchajú, alebo dokážu prežiť mimo tela matky”, a pod. A to je presne smer, kam chceme, aby sa diskusia uberala.

4. Aha!o to presne ide! Nejde o chudobu, voľbu, vek a iné pragmatické dôvody, pretože tieto dôvody by neospravedlnili zabitie 2 ročného dieťaťa. To, čo je pre teba dôležité je to, že jedno dieťa je narodené, a druhé nie. Ak je však nenarodený rovnako človek ako narodený, tak ani jeho by sme nemali zabiť pre vyššie uvedené dôvody. Ide tu o nezhodu v tom, kto sú nenarodení a či majú rovnaké práva ako tí narodení. Ešte raz: Ak je zlé zabiť 2 ročné dieťa vyrastajúce v chudobe, a ak sú nenarodené deti rovnako ľudia ako narodené deti, potom, nemalo by byť taktiež nesprávne zabiť nenarodené dieťa kvôli chudobe?

Možno použiť aj iné príklady ľudí. Napr. ak sa povie, že potrat je odôvodnený keď je dieťa nechcené, tak sa opýtajme, či je odôvodnené zabiť ľudí, ktorí sú už narodení, ale nechcení, napr. bezdomovci. Ak nie je správne zabiť týchto nechcených ľudí pretože sú ľudskými bytosťami, potom, nemalo by byť tiež nesprávne zabiť nechcené nenarodené deti, ktoré sú tiež ľudskými bytosťami?

My teda chceme, aby sa konverzácia uberala týmto smerom, k otázke, na ktorej najviac záleží: “Kto (čo) sú nenarodení? O koho alebo o čo tu vlastne ide?” Podľa mňa je to jedna z najužitočnejších stratégii, ktoré sa pro-liferi môžu naučiť. Samozrejme, potom je tu priestor aj na to dokázať, že nenarodení sú ľudia (z vedeckého hľadiska) a osoby (z filozofického hľadiska). Stratégia TOAT je síce užitočná, ale nie je to celý pro-life argument. Je to pomôcka, ako sa dostať v debate z dôvodov, ktoré sú „od témy“, k dôvodom, ktoré „sú k téme“.

Odporúčané zdroje:

  • Horn, T. Persuasive Pro-Life (How to Talk About Our Culture’s Toughest Issue).
  • Horn, T. 20 Answers: Abortion.
  • Horn, T. Catholic Answers School of Apologetics: Arguing Against Abortion Online Course.
  • Horn, T. How to Win Any Abortion Debate (MP3).

Zaujímam sa o kresťanskú - katolícku apologetiku, vzťah medzi rozumom a vierou a pro-life otázky. Môj záujem vyústil do podcastu s názvom "Rozumná viera", ktorý je zdieľaný aj cez FB stránku a youtube kanál s rovnakým názvom. Chcem prispieť do úprimnej a úctivej diskusie o Bohu, kresťanstve a Cirkvi. Podcast a viac informácií o ňom je možné nájsť napríklad tu: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva