Odkaz Novembra: Zbaviť sa strachu a ľahostajnosti

Odkaz Novembra: Zbaviť sa strachu a ľahostajnosti

17. november ako sviatok slobody a demokracie nás pozýva k aktívnej pamäti, k úcte, vďake a k zodpovednosti. Dáva inšpiráciu, že pravda a láska víťazia nad lžou a nenávisťou.

Pre kresťanských demokratov a KDH ako hnutie zrodené v Novembri '89 je to čas návratu ku koreňom, dvojnásobný sviatok.

Sloboda a demokracia sú náročné, ale ľudskejšie, lepšie, perspektívnejšie. Bez slobody niet ľudskej dôstojnosti. Riziká sa uplatnia vtedy, keď sa sloboda oddelí od zodpovednosti a keď sa demokracia oddelí od základných, univerzálnych hodnôt. Ale sloboda je dar a príležitosť, aby aj Slovensko bolo prosperujúce. Myslím to v plnom slova zmysle, lebo prosperita spoločnosti, tak ako aj ľudské šťastie, je pozvaním pre každého, je oprávnenou túžbou. Ako ľudské šťastie predpokladá osobnú slobodu, tak sloboda predpokladá statočnosť. Treba si pripomenúť, že kríza v ľudskom alebo v spoločenskom živote sa začína odklonom od pravdy, odklonom od statočnosti. Treba sa nám preto vrátiť k pravde, lebo pravda je základom spravodlivosti. Pokiaľ bude u nás dominovať pravda, spravodlivosť a statočnosť, nájdeme rozumné odpovede aj na tie aktuálne, parciálne a zároveň zložité slovenské a európske témy. K riešeniam nevedie politika ako ťah po moci pre moc samotnú, marketing prázdnych sľubov, politické špekulácie a kalkuly.

Treba sa nám vyhnúť hlavne dvom pokušeniam, ktoré sú zlyhaním občianskej zrelosti. Sloboda je náročná na občiansku zrelosť. Prvé je pokušenie strachu. Jednoduchý, komunizmom a závislosťou formovaný človek hľadá vodcu, ktorý naše problémy zvládne, zariadi veci za nás, ba ochráni nás pred problémami či nebezpečím. Pokušenie neslobody vedie k autokracii, k extrémizmu, k populizmu; býva to veľmi drahá cesta – pre väčšinu, pre celý národ. Aj preto sa nesmieme báť súčasných problémov a budúcich výziev. Wojtylovské „Nebojte sa!“ je znovu aktuálnym povzbudením, keď Európa čelí utečeneckej a migračnej kríze, keď zdieľame smútok, bolesť a rozhorčenie nad masovým, organizovaným vraždením v Paríži. Nedajme sa zastrašiť ani teroristickou, ani populistickou propagandou a konaním!

Druhé nebezpečné pokušenie sa nazýva ľahostajnosť. Ľahostajnosť osobná či spoločenská je slepou ulicou, nevedie k riešeniam ani k pozitívnej zmene. Vedie k hlbšej kríze a úpadku. Ľahostajnosť je sestrou zla. Ak vyše 80 percent ľudí nepríde voliť, nič sa tým nevyrieši ani doma, ani v Európe (historicky a kontinentálne najnižšia účasť vo voľbách do EP bola na Slovensku v r. 2014). Angažovaní a zodpovední občania sú najväčším potenciálom pre celkovú perspektívu slobodnej spoločnosti. Sú nositeľmi nádeje pre seba a pre celú krajinu.

Odpoveď na otázku Aké bude Slovensko? je v rukách nielen politikov, ale hlavne v rukách všetkých občanov. S vedomím zodpovednosti za slobodu a demokraciu odmietnime pokušenia strachu a ľahostajnosti! Víťazný zápas s komunistickou totalitou je zdrojom povzbudenia k odvahe a statočnosti, ktoré sú veľmi potrebné aj dnes. Spomienka nás spája s odkazom prenasledovaných a statočných obhajcov slobody, ktorí si zaslúžia našu pamäť, úctu a vďaku. A spája nás to ako občanov v zodpovednosti za to, aké bude Slovensko, akú domovinu odovzdáme svojim deťom – či to bude krajina korupcie, populizmu a nespravodlivosti, alebo vyspelé a tvorivé Slovensko, ktoré bude právnym štátom a dobrým domovom. O tom je tohtoročný a každý 17. november. Je viac o budúcnosti než o minulosti. Je viac o odhodlaní než o spomínaní.

Ján Figeľ
Autor je predseda KDH.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo