Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
09. apríl 2021

Víťazstvo viery

Tohtoročné veľkonočné obdobie budeme v nedele čítať z Prvého Jánovho listu. Ide o spis, ktorý odborníci zaradzujú medzi takzvanú jánovskú literatúru v Novom zákone. Tradične sem patria aj ostatné dva listy, evanjelium a Apokalypsa. To čo ich spája je, že už staroveká Cirkev za ich autora považovala apoštola Jána. Okrem Apokalypsy sa však nikde autor nepredstavuje pod týmto menom. Oveľa silnejšie puto však spočíva v používaní podobných tém, obrazov a vzletný teologizujúci štýl podania. Moderný pohľad preto dnes tvrdí, že hoci každý spis vznikol osobitne v inom čase a podmienkach, pravdepodobne všetky majú pôvod v rovnakej kresťanskej komunite. Tá síce nemala dlhé trvanie, ale jej učenie malo taký silný vplyv a autoritu, že jej písomná pozostalosť našla pevné miesto medzi kánonickými knihami Biblie.
Víťazstvo viery

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete našej internetovej stránke tu.

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. (1 Jn 5, 1-6) Zdieľať

Náš predmetný list teda písal autor do vnútra tejto svojej komunity. Zdá sa, že jedným z podnetov na jeho vznik bolo, že niektorí z týchto jánovských kresťanov sa začali odkláňať od pravej vierouky a začali koketovať s vtedy modernými filozoficko-náboženskými prúdmi, ktoré splodili prvé kresťanské herézy. Konkrétne sa zdá, že tu išlo o nejakú formu gnosticizmu a doketizmu, ktorých jedným z hlavných znakov bolo odmietanie telesnosti.

List je písaný dosť voľným štýlom, takže nie je vôbec jednoduché jeho vnútorné členenie. Autor sa v ňom dotýka viacerých tém, ktoré vzájomne prepája a ktoré sa v priebehu listu vynárajú a miznú. Tvoria tak akýsi druh obrazu, ktorý je z nich utkávaný pomocou kvalitnej gréčtiny a častých teologicko-poetických metafor. Hlavnými niťami sú láska, viera, hriech a spoločenstvo s Bohom. Okrem hriechu sú všetky obsiahnuté aj v našom úryvku. Netradične pochádza až z poslednej 5. kapitoly listu.

Slová našej perikopy obsahujú pre čitateľa silný element povzbudenia. Hovoria o istote, po ktorej túžia veriaci v každej dobe Zdieľať

Obsahom týchto veršov je uistenie čitateľov a potvrdenie viery o skutočnej Ježišovej telesnej smrti. Hovorí o tom jeden z výkladov nie ľahko pochopiteľného obrazu troch svedkov, ktorí pozostávajú z vody, krvi a Ducha (porov. v. 6. 7.). Viac sa tejto problematike už skôr venoval môj kolega Matúš Imrich. Ja tu teda pridám len niekoľko ďalších postrehov.

Slová našej perikopy obsahujú pre čitateľa silný element povzbudenia. Hovoria o istote, po ktorej túžia veriaci v každej dobe. Osobitne to vidno v prepojení viery a konečného víťazstva. V. 4. obsahuje výrok: „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet.“ Označenie „svet“ patrí medzi jeden z elementov, ktorý hojne využíva aj Jánovo evanjelium a podobne ako tam aj tu má skôr negatívnu konotáciu. Svetskosť je predstavovaná ako niečo, čo oponuje Bohu. V kontexte listu mohlo ísť buď o spomínané bludné učenia, nepriateľský postoj štátu či hriešny spôsob života. Akokoľvek, všetko to nemá moc nad tými, ktorí boli božsky znovuzrodení. Čo to však znamená „narodiť sa z Boha“? Podobnú otázku Ježišovi kládol už Nikodém (porov. Jn 3,9).

Viera, ktorá ostáva viac v teoretickej rovine na spôsob gnostickej náuky, nemôže toto víťazstvo dosiahnuť. Zdieľať

Náš list to vysvetľuje takto: „A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (v. 4), čo nadväzuje na skoršie: „ Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.“ (v. 1) Kľúčom k víťazstvu je teda viera. Nie však hocijaká, ale správna. Ako som už spomenul jedným z diskutovaných predmetov spisu bola viera v pravé Ježišovo človečenstvo. To znamená v jeho telesnosť. Viera, ktorá ostáva viac v teoretickej rovine na spôsob gnostickej náuky, nemôže toto víťazstvo dosiahnuť. Výrok o narodení sa z Boha sa v liste nevyskytuje iba raz. Autor ho však viac ráz upravuje na spôsob, že narodiť sa z boha znamená konať spravodlivo (porov. 1 Jn 2,29), nehrešiť (porov. 3,9) a milovať (porov. 4,7). Zameniteľne sa tak dá povedať, že to všetko znamená veriť, to všetko znamená narodiť sa z Boha.

Inzercia

Narodiť sa z boha znamená konať spravodlivo, nehrešiť a milovať. Zdieľať

Praktizovaním takejto činnej viery nás preto všetkých privádza do spoločenstva s Bohom, ba priam ešte užšie do rodinného stavu s ním. Ale treba si uvedomiť, že to všetko nedosahujeme vlastnou silou. Podobne, ako sme si nespôsobili vlastné telesné zrodenie, nemôžeme ani konečné víťazstvo dosiahnuť sami od seba. To sa dá len cez prijatie faktu, že niekto iný, Ježiš, za nás už zomrel a vstal z mŕtvych. Všetko, aj naše dobré skutky a láska, sú spôsobované touto skutočnosťou. Opäť raz povedané: práve takáto aj telesná viera nám môže prinášať tú túženú istotu.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.