Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. marec 2021

Skúste si predstaviť, že ste Nikodémom

Evanjelium Štvrtej pôstnej nedele (Jn 3, 14 - 21) podáva úryvok z nočného rozhovoru Ježiša so židovským rabínom Nikodémom.
Skúste si predstaviť, že ste Nikodémom

V osobe Nikodéma vidíme zástupcu židovského národa, ktorý je otvorený spoznať náuku nezvyčajného rabína z Nazareta. Keďže v nedeľnej bohoslužbe zaznieva iba časť rozhovoru, odporúčam prečítať jeho celé znenie v Jn 3, 1 - 21. 

Zástupca nás všetkých

Nikodém je postavou, ktorá istým spôsobom predstavuje každého človeka, ktorý prichádza za Kristom a dochádza k jeho znovuzrodeniu z vody a z Ducha. V texte nás na to upozorňuje niekoľko skutočností. Pozorný čitateľ si všimne, že celý príbeh začína zmienkou o nočnej hodine, keď židovský učiteľ príde za Ježišom, ale končí Ježišovou výzvou konať pravdu a ísť na svetlo. Na začiatku je Nikodém zobrazený v úlohe aktívneho diskutéra, ktorý kladie otázky (verše 1-10). Avšak potom sa Nikodém vytratí zo scény a  zaznieva už len Ježišov monológ (verše 11-21).  Z hľadiska literárnej formy prechádza dialóg od oslovenia „ty“ v prvej časti, k osloveniu „vy“ v druhej časti, čím sú do Ježišových slov vtiahnutí samotní čitatelia. 

Počas rozhovoru sa Nikodém pomaličky stáva mlčiacim poslucháčom Pánovho slova. Zdieľať

Pokorný poslucháč

Na začiatku možno vnímať až istú aroganciu v postoji Nikodéma, ktorý sa na Ježiša obracia  vyjadrením „Rabbi, vieme...“. Odkazuje na frakciu farizejov, ku ktorým Nikodém patril a ktorým sa podarilo už zozbierať niektoré informácie o tomto Nazaretčanovi. Akoby Kristovi chcel odkázať: Poznáme ťa, máme ťa prečítaného, vieme, kto si. Avšak počas rozhovoru sa Nikodém pomaličky stáva mlčiacim poslucháčom Pánovho slova. To je odkaz pre každú dobu, aj tú našu. Viera a kresťanstvo nie je zozbieraním informácií a vytvorenie si vlastného obrazu a schémy o Bohu, Kristovi, Cirkvi… Ak sa tak deje, stále zostávame v temnote. Iba tam, kde človek odhodí vlastný nárok na poznanie pravdy, kde sa stáva sa pokorným. tichým a otvoreným poslucháčom Božieho slova, tam dokáže prejsť z temnoty na svetlo. Je to odkaz na úvodný evanjeliový prológ: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet… Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1,9 - 12)

Cesta zmeny

V Jánovom evanjeliu sa stretávame so sériou postáv, ktoré sú postavené pred rozhodnutie zaujať k Ježišovi postoj. S postavou Nikodéma sa stretávame iba v Evanjeliu podľa Jána, ktorý ho predstavuje ako človeka, ktorý prešiel zmenou.

Táto noc sa stáva tak výraznou charakteristikou Nikodéma, že Ján ju spomína pri dvoch zvyšných zmienkach o Nikodémovi. Zdieľať

Na začiatku prišiel za Ježišom v noci v obave z odhalenia. Je zaujímavé, že táto noc sa stáva tak výraznou charakteristikou Nikodéma, že Ján ju spomína pri dvoch zvyšných zmienkach o Nikodémovi. Tento člen židovskej veľrady sa vyslovil na obranu Božieho Syna, keď požadoval jeho spravodlivé vypočutie (porov. Jn 7, 50 - 51). Napokon po ukrižovaní priniesol veľké množstvo voňavých mastí (100 libier predstavuje približne 32 kg), aby  spolu s Jozefom z Arimatey dôstojným spôsobom pochovali Ježišovo telo (Jn 19, 39).  

Pán Ježiš má pred sebou učiteľa Izraela, znalca dejín a Zákona, ktorý Boh dal židovskému národu prostredníctvom Mojžiša. Preto z jeho úst zaznieva odkaz na starozákonnú udalosť, z ktorej robí odkaz na vlastný príbeh. Keď Izraeliti boli netrpezliví a šomrali proti Pánovi počas svojho 40 ročného putovania na púšti, Boh poslal na ľudí jedovaté hady. Ľudia prišli za Mojžišom a prosili: „Zhrešili sme…, pros za nás u Pána.“ Mojžiš na Boží príkaz vyhotovil medeného hada. Keď sa pohryzený na neho pozrel, uzdravel. (porov. Nm 21, 4 – 9). Teraz je Kristus tým, ktorý uzdravuje.  

Boh miluje tento svet, Boh miluje človeka. To je dramatický rozdiel od niektorých siekt či jednotlivcov, ktorí sa uzatvárajú do geta. Zdieľať

Boh miluje svet

Nedeľný úryvok obsahuje mimoriadne dôležité vyjadrenie. Boh miluje tento svet, Boh miluje človeka. To je dramatický rozdiel od niektorých siekt či jednotlivcov, ktorí sa uzatvárajú do geta. Napriek zlobe a odmietaniu, Boh nie je pomstiteľ, ktorý túži pomstiť sa ľudstvu. Práve naopak! Posiela svojho Syna zachrániť každého, kto v neho verí, aby dosiahol večný život. Ježiš Kristus je dobrý Pastier, ktorý hľadá každú ovečku, až kým ju nenájde. Ak táto 4. pôstna nedeľa nesie pomenovanie „Laetare“ - „Raduj sa“, je to práve pre túto radostnú zvesť o Bohu, ktorý miluje a hľadá človeka. 

Na záver jedno pozvanie. Skúste si predstaviť, že ste Nikodémom a sedíte pri Ježišovi. Čo by ste mu chceli povedať? Načúvajte! Čo Vám Boží Syn chce povedať?

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Akú tvár Boha deti potrebujú?

Akú tvár Boha deti potrebujú?

Ak hľadáme cestu ako viesť svoje malé deti k živému vzťahu s Bohom, pravdepodobne sa snažíme o ich účasť na bohoslužbách, na modlitbe v rodine, predstavujeme im základné modlitebné formuly, zoznamujeme ich s morálnymi pravidlami... No možno sa občas sami seba pýtame, či to stačí. Dôležitejšie je však pýtať sa: Čo konkrétne chceme deťom v náboženskej oblasti odovzdať? Čo deti v ranom detstve skutočne oslovuje?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.