Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. február 2021

Fatimské tajomstvo o Cirkvi v rozvrate

Najvýznamnejším zjavením Panny Márie, ktoré sa stalo pred vznikom kľúčových udalostí našej nedávnej histórie, ktoré zásadne ovplyvnili našu súčasnosť, je zjavenie v Portugalsku, v roku 1917. Vzhľadom na stav Cirkvi a sveta v súčasnosti, veľmi potrebné je poznať a pochopiť niektoré významné skutočnosti a súvislosti, týkajúce sa problematiky posolstva, ktoré Panna Mária odovzdala pri tomto zjavení. Skutočný obsah predmetného posolstva mal a stále má nesmierny význam pre správne pochopenie všetkého, čo Panna Mária požadovala, a pred čím varovala Cirkev a svet.
Fatimské tajomstvo o Cirkvi v rozvrate

Panna Mária vo Fatime a slnečný zázrak

Lucia de Jesus dos Santos, narodená v roku 1907, František Marto, jej bratranec, narodený v roku 1908, a Hyacinta Marto, jej sesternica, narodená v roku 1910, bývali v dedinke Aljustrel, ktorá patrila k obci Fatima v Portugalsku.

Tieto deti zažili zjavenia postavy mládenca, predstavujúceho anjela Portugalska, v období od jari 1916 do jesene 1916. Následne zažili zjavenia Panny Márie na malom pozemku, ktorý patril rodičom Lucie, a mal názov Cova da Iria (údolie Iria), a nachádzal sa na ceste do Leirie, asi 2,5 km od Fatimy. Predmetné zjavenia Panny Márie prebiehali od 13. mája 1917 do 13. októbra 1917.

Veľmi významné pre ľudstvo je šieste zjavenie Panny Márie, ktoré nastalo dňa 13. októbra 1917. Tento deň bol daždivý a pochmúrny, avšak napriek tomu, tohto posledného zjavenia Panny Márie zúčastnilo sa takmer 70 000 ľudí. Tisíce prítomných divákov mohli pozorovať neuveriteľné divadlo, ktoré odvtedy označuje sa ako slnečný zázrak. Po skončení rozhovoru Panny Márie s Luciou náhle prestalo pršať, a mraky sa rozostúpili. Slnko nezvyčajne silne žiarilo, ale neoslňovalo. Všetci pozorovatelia zázraku a celé prostredie bolo ponorené do nezvyčajných farieb. Slnko následne roztočilo sa okolo svojej osi a zastavilo, a potom tanec tejto žeravej gule pokračoval. To sa opakovalo trikrát, a po skončení tohto predstavenia ľudia videli, ako Slnko začalo sa približovať k Zemi. Začali sa ozývať výkriky hrôzy. Slnko následne vrátilo sa na svoje miesto. Nezvyčajné divadlo trvalo asi 10 minút. Ľudia sa upokojili, padali na kolená do blata, pričom sa modlili, a prejavovali ľútosť za spáchané hriechy. Mnoho ľudí spozorovalo, že šaty predtým premočené náhle vyschli. Mimoriadne javy spojené s týmto zázrakom mohli pozorovať aj ľudia vzdialení až 40 kilometrov. (1).

Vznik fatimského tajomstva

Tretie zjavenie Panny Márie nastalo dňa 13. júla 1917. Panna Mária zverila deťom pri tomto zjavení aj správu o udalostiach týkajúcich sa sveta, ktoré nemali byť zverejnené v tomto období, a preto spravidla označujú sa ako fatimské tajomstvo. Fatimské tajomstvo podľa súčasného oficiálneho výkladu má 3 rôzne časti. Sestra Lucia napísala prvé dve časti fatimského tajomstva v tretích pamätiach, dňa 31. augusta 1941. Tretia časť fatimského tajomstva bola napísaná „na príkaz Jeho excelencie, biskupa z Leirie, a Najsvätejšej Matky“, dňa 3. januára 1944. José Alves Correia da Silva, biskup z Leirie, stál na začiatku príbehu fatimského tajomstva, a je zobrazený spolu so sestrou Luciou na titulnom snímku tohto článku.

Nasledujúci text fatimského tajomstva zodpovedá textu, ktorý sestra Lucia napísala v zmysle súčasných cirkevných prameňov. Text tretej časti fatimského tajomstva bol zverejnený až v roku 2000, avšak predložený text, a jeho oficiálna interpretácia, vyvolali rôzne kritické výhrady. Vznikli rozsiahle pochybnosti o pravosti a rozsahu predloženého textu, ktorý sestra Lucia mala skutočne napísať.

Prvá časť fatimského tajomstva. „Dobre. Tajomstvo pozostáva z troch rozdielnych vecí, dve z nich idem teraz vyjaviť. Prvé teda bolo videnie pekla. Panna Mária nám ukázala veľké ohnivé more, ktoré sa zdalo, že je pod zemou. Démoni a duše, ponorené v tom ohni, boli akoby priehľadné a čierne, alebo bronzové, v podobe ľudí pohybovali sa v ohni, nesené plameňmi, vychádzajúcich z nich samých. Spolu s oblakmi dymu padali zo všetkých strán, podobne ako padajú iskry pri veľkých požiaroch, bez hmotnosti a rovnováhy, medzi volaním a vzdychmi bolesti a beznádeje, vzbudzujúcich hrôzu a trasenie sa od strachu. Démoni mali hrôzostrašné a odporné tvary neznámych strašných zvierat, ale priehľadných a čiernych. Toto videnie trvalo len okamih. A vďaka patrí našej dobrej Nebeskej Matke, ktorá nás vopred uistila, že nás zoberie do neba (v prvom zjavení), inak si myslím, že by sme zomreli od strachu a hrôzy.".

Druhá časť fatimského tajomstva. „Potom sme pozdvihli oči k Panne Márii, ktorá nám s dobrotou a smútkom povedala: „Videli ste peklo, kam padajú duše biednych hriešnikov. Aby Boh ich zachránil, chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak budú robiť to, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia, a budú mať pokoj. Vojna sa končí, ale ak neprestanú urážať Boha, počas pontifikátu Pia XI. začne sa iná, ešte horšia. Keď budete vidieť noc, ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že je to veľké znamenie, ktoré vám Boh dáva, že bude trestať svet za jeho zločiny prostredníctvom vojny, hladu a prenasledovania Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu predišlo, budem žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odčiňujúce sväté prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje požiadavky, Rusko sa obráti, a budú mať pokoj; ak nie, Rusko roznesie svoje bludy do celého sveta, šíriac vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú zničené. Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate obdobie mieru.".

Tretia časť fatimského tajomstva. „J. M. J.. Tretia časť tajomstva, v Cova di Iria - Fatima, z 13. júla 1917. Píšem pod poslušnosťou voči tebe, môj Bože, ktorý si mi to prikázal prostredníctvom J. E., pána biskupa v Leirii, a tvojej a mojej Najsvätejšej Matky. Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý, ako sa zdá, mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, vychádzajúcim z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel pravou rukou ukazoval na zem, a povedal silným hlasom: „Pokánie, pokánie, pokánie !“. A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, videli sme niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď idú pred biskupom oblečeným do bieleho. Mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec. Rôzni iní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, vystupovali na strmý vrch. Na jeho vrchole bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu. Svätý Otec, predtým, než tam prišiel, prešiel cez veľké, spolovice zrúcané mesto, a (...) kolísavým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvol, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol, kľakol si pod veľký kríž, kde ho zabila skupina vojakov. Strieľali naňho z rôznych zbraní a šípmi. Takým istým spôsobom zomierali jeden po druhom biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, či  rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia. Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu. Do nej zbieral krv mučeníkov a polieval ňou duše, približujúce sa k Bohu.". (2).

Spísanie zvyšného obsahu fatimského tajomstva

Sestra Lucia vo svojich štvrtých pamätiach pripojila k druhej časti fatimského tajomstva text, ktorý napísala dňa 8. decembra 1941. V tomto texte je uvedené: „V Portugalsku dogma viery sa vždy zachová, atď..“. Nasledujú ďalšie slová Panny Márie. „Toto nehovorte nikomu! Františkovi to však môžete povedať.“. „Keď sa budete modliť ruženec, opakujte pri každom desiatku: „O môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré to najviac potrebujú.“.

Sestra Lucia konštatovala v sprievodnom liste k tomuto pripojenému textu: „Začínam teda svoju novú úlohu, a splním nariadenia Vašej excelencie a prianie Dr. Galambu. Poviem všetko, s výnimkou časti „tajomstva“, ktorú mi nateraz nie je povolené vyjaviť. Dobrovoľne nevynechám nič. Pripúšťam, že môžem zabudnúť niektoré jednotlivosti, ktoré nie sú dôležité.“.

Text začínajúci slovami „V Portugalsku“ je začiatkom tretej časti fatimského tajomstva. Je potrebné poukázať najmä na skratku „atď.“ na konci vety. Skutočný obsah textu, na ktorý poukazuje predmetná skratka, je ťažiskom mnohých pochybností, spojených s obsahom tretej časti fatimského tajomstva. (3).

Sestra Lucia bola zasiahnutá hlboko obsahom tretej časti fatimského tajomstva, a nebola schopná napísať jeho obsah, napriek naliehaniu jej biskupa už v októbri 1943. Panna Mária potvrdila sestre Lucii, že má splniť túto povinnosť, a to dňa 2. januára 1944. Sestra Lucia odovzdala následne text tretej časti fatimského tajomstva v zapečatenej obálke so slovami, že má byť zverejnený po jej smrti, alebo v roku 1960, a to na základe toho, čo nastane skôr, avšak v žiadnom prípade nie neskôr, než v stanovenom roku. Sestra Lucia konštatovala následne, že Panna Mária žiadala takto stanovený termín zverejnenia, keďže v tomto čase bude tajomstvo „jasnejšie“ (mais claro). (4).

Pozoruhodné nakladanie s fatimským tajomstvom

Zapečatená obálka s textom fatimského tajomstva bola uchovávaná biskupom z Leirie, a odovzdaná do Vatikánskeho tajného archívu, dňa 4. apríla 1944. Otec Pierre Paul Philippe OP, komisár Posvätného ofícia, so súhlasom Alfréda Ottavianiho, kardinála, priniesol obálku s treťou časťou fatimského tajomstva pápežovi Jánovi XXIII., podľa archívnych záznamov, zo dňa 17. augusta 1959.

Pápež Ján XXIII. konštatoval následne: „Počkáme. Budem sa modliť. Dám vám vedieť, ako som sa rozhodol.“. Pápež rozhodol vrátiť zapečatenú obálku Posvätnému ofíciu, a tretiu časť fatimského tajomstva nezverejniť.

Pápež Pavol VI. čítal obsah obálky dňa 27. marca 1965, s Mons. Angelom Dell Acquom, substitútom, a vrátil ju do Vatikánskeho tajného archívu s rozhodnutím nepublikovať text.

Pápež Ján Pavol II. vyžiadal si obálku s textom tretej časti fatimského tajomstva po atentáte na jeho osobu, ku ktorému došlo dňa 13. mája 1981. Pápež požiadal, aby mu priniesli predmetný text do nemocnice, a to týždeň po tomto atentáte, a rozhodol sa nezverejniť text. Text tretej časti fatimského tajomstva bol zverejnený až v roku 2000. (5).

Pochybnosti o obálkach s fatimským tajomstvom

Joao Pereira Venancio, pomocný biskup diecézy Leiria, do ktorej patrí Fatima, skúmal vonkajšiu obálku, v ktorej bola vložená obálka s textom tretej časti fatimského tajomstva. Tento biskup zistil, že vonkajšia obálka obsahuje len jednu obálku. Bolo zistené, že sestra Lucia napísala text tretej časti fatimského tajomstva na jeden list papiera v rozsahu 20 až 25 riadkov, čo bolo zjavné pri prezeraní vonkajšej obálky postavenej proti svetlu, v roku 1957. Predmetnú skutočnosť potvrdzuje aj svedectvo Alfréda Ottavianiho, kardinála.

Loris Francesco Capovilla, arcibiskup a osobný tajomník pápeža Jána XXIII., poskytol svedectvo, že text fatimského tajomstva nachádzal sa v tzv. Capovillovej obálke v pápežských komnatách. Na tejto obálke bolo uvedené jeho meno, a mená všetkých ľudí, ktorí čítali jej obsah, a taktiež poznámka o rozhodnutí pápeža Jána XXIII., že „ponecháva svojim nástupcom rozhodnutie“ vo veci nakladania s týmto textom.

Solideo Paolini, taliansky spisovateľ, poukazuje na skutočnosť, že Loris Francesco Capovilla, arcibiskup, potvrdil, že okrem „obálky Capovillu“ existuje aj obálka, s ktorou disponuje Mons. Tarcisio Bertone, kardinál, t. j. že existuje aj tzv. „Bertoneho obálka“. Je pozoruhodné, že Loris Francesco Capovilla, arcibiskup, nikdy neodvolal toto tvrdenie, a že Mons. Tarcisio Bertone, kardinál, nevyzval nikdy tohto arcibiskupa, aby poprel svoje tvrdenie poskytnuté Solideovi Paolinimu. Mons. Tarcisio Bertone, kardinál, odmietol zverejniť niekoľkokrát otvorenú a opätovne zapečatenú „Capovillovu obálku“, aj keď napokon priznal jej existenciu.

Mons. Tarcisio Bertone, kardinál, uviedol v televíznom programe Porta a Porta, pod rastúcim tlakom verejnosti, že existujú dve totožné zapečatené obálky sestry Lucie, na ktorých nachádza sa poznámka o „výslovnej požiadavke Panny Márie“, že obsah týchto obálok nemá byť zverejnený pred rokom 1960. Mons. Tarcisio Bertone, kardinál, hovoril v tomto programe aj o tretej obálke sestry Lucie, ktorá nemala byť zapečatená, a mala byť adresovaná osobe, ktorou bol José Alves Correia da Silva, biskup z Leirie. Možno konštatovať, že spolu s vonkajšou obálkou tohto biskupa, existujú až 4 obálky, ktoré podľa oficiálnej verzie mali obsahovať len jeden text fatimského tajomstva. Joao Pereira Venancio, pomocný biskup diecézy Leiria, ktorý zaznamenal rozmery obálky a rozmery listu papiera v obálke, poskytol informáciu o rozmeroch, ktoré boli odlišné od rozmerov obálky, a od rozmerov listu papiera, ktoré Mons. Tarcisio Bertone, kardinál, predložil v zmienenom televíznom programe. (6).

Význam zasvätenia Ruska pre svet

Sestra Lucia mala zjavenie Najsvätejšej Trojice a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v roku 1929. Sestra Lucia píše v jednom zo svojich listov o tejto udalosti: „Na to mi Panna Mária povedala: „Nastal okamih, keď Boh vyzýva Svätého Otca k tomu, aby so všetkými biskupmi sveta zasvätili Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a tak ho zachránili. Tak veľa duší bude Božou spravodlivosťou odsúdených za svoje hriechy, ktoré proti mne páchajú, že prosím o zmier: obetuj sa na tento úmysel a modli sa.“. Sestra Lucia napísala list pápežovi Piovi XII. z nariadenia svojho duchovného vodcu, a prosila pápeža, aby udelil svoje požehnanie pobožnosti prvých sobôt, a aby ju rozšíril po celom svete. Tento list je zo dňa 2. decembra 1940, a obsahuje konštatovanie: „V roku 1929 Naša milá Pani žiadala v ďalšom zjavení, aby Rusko bolo zasvätené jej Nepoškvrnenému Srdcu, a sľúbila, že za to zabráni šíreniu jeho bludov, a spôsobí jeho obrátenie. (…). Pri rozličných vnútorných oznámeniach náš Pán vždy znovu trval na tejto žiadosti a sľúbil, že skráti dni trápenia, ktorými potrestal národy za ich zločiny vojnou, hladom a všelijakým prenasledovaním svätej Cirkvi a Svätého Otca, ak Jeho Svätosť uzná za dobré zasvätiť svet, hlavne Rusko, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, a ak nariadi, aby to spoločne, a súčasne s Jeho Svätosťou, urobili všetci biskupi sveta.“.

Pápež Pius XII. zasvätil Cirkev a ľudstvo Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, v rozhlasovom posolstve určenom Portugalsku, na záver jubilea fatimských zjavení, dňa 31. októbra 1942. Pápež Pius XII. následne zasvätil národy Ruska Najsvätejšiemu Srdcu Panny Márie, apoštolským listom „Sacro Vergente Anno“, dňa 7. júla 1952. Žiadosť 510 arcibiskupov a biskupov žiadajúcich pápeža Pavla VI. o zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, s výslovným uvedením Ruska a ďalších krajín pod nadvládou komunizmu, vykonaného spoločne so všetkými biskupmi sveta v ten istý deň, bola predložená pápežovi Pavlovi VI., dňa 3. februára 1964. Pápež Pavol VI. „zveril ľudstvo“ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v závere tretieho zasadania Druhého vatikánskeho koncilu (1962 - 1965), a prehlásil slávnostne pri tejto príležitosti Pannu Máriu ako „Mater Ecclesiae“, dňa 21. novembra 1964. Pápež Ján Pavol II. zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, vo Fatime, dňa 13. mája 1982, a následne v Ríme, dňa 25. marca 1984. Týmto zasväteniam predchádzalo pozvanie pápeža všetkým biskupom, aby sa pripojili k týmto aktom. Konkrétne záznamy o tom, či, alebo akou mierou sa biskupi pripojili k týmto aktom, nie sú známe. Rusko nebolo výslovne zmienené pri týchto zasväteniach. (7).

Pochybnosti o zmene stanoviska sestry Lucie

Arai Daniele, je autorom knihy Segreto o mistero. La Passione del Cristianesimo. Tento autor poukazuje na niektoré znepokojujúce skutočnosti, a vyvodzuje záver, že skutočná sestra Lucia nemôže byť zhodná s osobou, ktorá sa všeobecne vníma ako sestra Lucia od 90. rokov 20. storočia. Predmetný autor uvádza, že skutočná sestra Lucia povedala Chanoinovi Barthasovi, za prítomnosti biskupa z Leirie, že na odhalenie tretej časti fatimského tajomstva je potrebné počkať až do roku 1960, keďže takto to výslovne chcela Panna Mária. Tento rozhovor so sestrou Luciou je z roku 1946. Mons. Tarcisio Bertone, kardinál, pýtal sa na rovnakú otázku sestry Lucie, dňa 27. apríla 2000, avšak odpoveďou bolo, že: „To neurčila Svätá Panna, ale ja som uviedla rok 1960, pretože podľa môjho názoru nebolo by to pochopené pred rokom 1960, ale pochopiť by to bolo možné až po roku 1960. Teraz je možné pochopiť to lepšie.“.

P. Humberto Maria Pasquale, pýtal sa sestry Lucie, či Panna Mária hovorila o zasvätení sveta Nepoškvrnenému srdcu. Sestra Lucia odpovedala listom, zo dňa 13. apríla 1980, a konštatuje: „V odpovedi na Vašu otázku vysvetľujem: V žiadosti Našej Pani Fatimskej je zmienka len o zasvätení Ruska. V liste, ktorý som napísala Svätému Otcovi Piovi XII., žiadala som zasvätenie sveta, s výslovnou zmienkou Ruska, na odporúčanie môjho spovedníka, aby bola väčšia záruka vypočutia.“.

Antony Padiyara, kardinál, vykonal rozhovor so sestrou Luciou, ku ktorému došlo v Karmeli, v Coimbre, dňa 12. októbra 1992. Na otázku tohto kardinála, či zasvätenie, vykonané pápežom Jánom Pavlom II., zo dňa 25. marca 1984, zodpovedá požiadavkám Panny Márie, sestra Lucia odpovedala: „Áno, áno, áno.“. Na ďalšiu otázku tohto kardinála, či pri zasvätení malo byť výslovne zmienené Rusko, sestra Lucia odpovedala: „Naša Pani nikdy nežiadala, aby Rusko bolo výslovne zmienené. Záleží len na úmysle pápeža.“. Sestra Lucia zopakovala toto stanovisko aj pri ďalšom rozhovore, zo dňa 11. októbra 1993, keď konštatovala: „My musíme počúvať Svätého Otca. Svätý Otec vykonal zasvätenie, zasvätenie bolo vykonané. Svätá Panna nehovorila, aby Svätý Otec vyslovil slovo Rusko.“.

Mons. Pavol Mária Hnilica a Don Luigi Bianchi navštívili sestru Luciu na druhý deň po zasväcovaní, ku ktorému došlo dňa 13. mája 1982. Sestra Lucia na otázku o splnení požiadaviek Panny Márie pri tomto zasväcovaní, konštatovala jednoznačne, že podmienky neboli splnené. Sestra Lucia vyhlásila: „Nie, z dvoch dôvodov. Biskupi celého sveta nevykonali súčasne ako pápež slávnostné zasvätenie každý vo svojej katedrále. Rusko sa neobjavilo ako výslovný objekt zasvätenia.“. Sestra Lucia potvrdila písomne toto stanovisko aj apoštolskému nunciovi v Portugalsku, dňa 19. marca 1983. Sestra Lucia konštatovala: „Rusko sa neobjavilo ako predmet zasvätenia, a biskupi neorganizovali vo svojich diecézach verejnú a slávnostnú zmiernu pobožnosť, a zasvätenie Ruska. ( ... ). Zasvätenie Ruska podľa požiadaviek Našej Pani nebolo vykonané. Nemohla som to povedať, keďže som nemala povolenie Svätého stolca.“.

Sestra Lucia, pri rozhovore, zo dňa 11. októbra 1992, konštatovala: „ Súčasný pápež vykonal zasvätenie vo Fatime v roku 1982, ale pri tomto zasvätení chýbala spoluúčasť všetkých biskupov. Pápež poslal následne výzvu všetkým biskupom, aby sa zúčastnili zasvätenia, dňa 25. marca 1984, ktoré Naša Pani prijala. Naša Pani nikdy nežiadala výslovnú zmienku Ruska. Zasvätenie vykonal pápež Pius XII.. Pápež Pius XII. zasvätil svet, a v tomto zasvätení mal úmysel zasvätiť Rusko, keď povedal: „... tie národy, ktoré najviac potrebujú toto zasvätenie. ... .“. Svätá Panna nežiadala Svätého Otca, aby vyslovil slovo Rusko.“.

P. Joaquin Maria Alonso, fatimský expert, poukazuje na ďalšie rozpory, týkajúce sa obrátenia Ruska. P. Joaquin Maria Alonso konštatuje: „Sestra Lucia myslela vždy na úplné obrátenie Ruska, nie len na návrat k pravoslávnej viere od ateizmu, a zavrhnutie marxistického ateizmu Sovietov. Vždy šlo o celkový a integrálny návrat k jedinej, pravej, rímskej katolíckej cirkvi.“. Proroctvo o obrátení Ruska neohlasovalo len obrodu pravoslávnej cirkvi, a ani len obyčajnú slobodu kultu, ako je tomu v Rusko od roku 2001.

Carlos Evaristo, položil sestre Lucii otázku, pri rozhovore, zo dňa 11. októbra 1992, či možno tvrdiť, že došlo k obráteniu Ruska. Sestra Lucia odpovedala: „Áno, hovoria o tom nové pomery.“. Na otázku, či obrátenie Ruska malo byť chápané ako návrat národa ku katolicizmu, sestra Lucia odpovedala: „To Naša Pani nepovedala nikdy. Existuje mnoho zlých interpretácií v tejto veci. Skutočnosť, že komunizmus vládol v Rusku, sťažovala ľudu praktizovanie viery. Ľudia môžu si teraz zvoliť slobodne, či zostanú tak, alebo sa obrátia. Ľudia majú slobodu voľby.“. Sestra Lucia vyhlásila, dňa 11. októbra 1993: „Áno, obrátenie Ruska už začalo. Musíme správne chápať slovo obrátenie. Obrátenie znamená zmenu. (...). Musíme chápať vysvetlenie, ktoré dávam teraz. Obrátenie je zmena od zlého k dobrému. To je význam tohto slova. A táto zmena prebieha. Bohu vďaka. To, čo toto slovo chce vyjadriť, je „mier“, „v mieri“, „všetko bude v mieri“.“. (8).

Mnohé protirečenia, vyplývajúce z výpovedí údajne stále rovnakej osoby sestry Lucie, zvýraznili sa aj na základe porovnávania vonkajšieho vzhľadu sestry Lucie z obdobia, keď formulovala razantne konkrétne požiadavky Panny Márie, a z neskoršieho obdobia, keď preukázateľne dochádza k výraznému posunu v jej výpovediach, smerom k zníženiu dôrazu na predmetné požiadavky.

Skutočný obsah tretej časti fatimského tajomstva

Alberto Cosme do Amaral, biskup z Fatimy, potvrdil v roku 1984, že tretia časť fatimského tajomstva nie je o atómovej vojne alebo o konci sveta, ale týka sa katolíckej viery a straty katolíckej viery, najmä so zreteľom na celú Európu.

Sestra Lucia poskytla prvú vetu tretej časti fatimského tajomstva, keď vložila do štvrtej časti svojho životopisu slovné spojenie: „V Portugalsku dogma viery sa vždy zachová, atď.“. Sestra Lucia vložila zámerne túto vetu až do štvrtej časti svojho životopisu, aby nám naznačila, o čom je záverečná časť fatimského tajomstva.

P. Joaquin Maria Alonso, oficiálny fatimský archivár, konštatoval, že vyššie zmienená veta o Portugalsku poukazuje na kritický stav katolíckej viery, ktorým budú zasiahnuté mnohé národy, t. j. poukazuje na krízu katolíckej viery. Portugalsko zachová svoju vieru.

V období predchádzajúcom veľkému víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, majú sa stať strašné veci, ktoré tvoria obsah tretej časti fatimského tajomstva. Z vyššie uvedeného vyplýva, že v Cirkvi dôjde k zahmlievaniu dogiem, alebo aj k celkovej strate týchto dogiem. Je možné, že v období po roku 1960, a pred víťazstvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, má dôjsť k veľkej kríze katolíckej viery v Cirkvi, a k ľahostajnosti pastierov Cirkvi.

Inzercia

Možno konštatovať bez pochybností, že obsah nezverejnenej tretej časti fatimského tajomstva, nezmieňuje sa o nových vojnách, alebo o politických otrasoch, ale o udalostiach náboženskej povahy, a o udalostiach vnútrocirkevnej povahy, ktoré vo svojej podstate sú závažnejšie.

Joseph Aloisius Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI., v rozhovore s Vittoriom Messorim, v roku 1984, konštatoval, že: „posledná časť fatimského tajomstva hovorí o nebezpečenstvách ohrozujúcich vieru a život kresťanov, a tým aj sveta.“.

P. Joaquin Maria Alonso, je autorom knihy Fatimské tajomstvo: fakty a legenda, z roku 1976, v ktorej vyslovil presvedčenie, že tretia časť fatimského tajomstva poukazuje na krízu katolíckej viery v Cirkvi, a na ľahostajnosť cirkevných pastierov, a to najmä cirkevných pastierov vo vysokej hierarchii. Poukazuje aj na „vnútorné boje v samotnom náručí Cirkvi, a na závažnú pastoračnú ľahostajnosť vysokej cirkevnej hierarchie“, a na „zlyhania vysokej cirkevnej hierarchie“.

P. Joaquin Maria Alonso, predstavuje veľmi významnú autoritu vo veciach fatimských skutočností, keďže stretával sa často so sestrou Luciou. Jeho vyššie zmienené názory na obsah tretej časti fatimského tajomstva nemohli byť vyslovené bez predchádzajúcej komunikácie so sestrou Luciou v tejto veci. Je všeobecne známe, že sestra Lucia neváhala nikdy opravovať tvrdenia klerikov, alebo iných ľudí, v tejto veci, ak vyslovené tvrdenia boli mylné. (9).

Svätý P. Pio a obsah tretej časti fatimského tajomstva

Steve Skojec, zakladateľ a šéfredaktor internetového média One Peter Five, poukazuje na skutočnosť, že Jose Maria Zavala je autorom knihy Najlepšie strážené fatimské tajomstvo (El Sécreto Mejor Guardado de Fátima).

Jose Maria Zavala a P. Gabriele Amorth, svetoznámy rímsky exorcista, viedli spolu rozhovor, ktorého predmetom bol svätý P. Pio, a jeho znalosť obsahu tretej časti fatimského tajomstva. Predmetný rozhovor sa konal v roku 2011, a zverejnený mal byť až po smrti tohto kňaza a exorcistu. P. Gabriele Amorth poznal osobne svätého P. Pia 26 rokov, a uviedol, že pozná obsah tretej časti fatimského tajomstva od neho.

P. Gabriele Amorth, konštatoval, že k zasväteniu Ruska podľa požiadaviek Panny Márie nedošlo ani pri zasvätení vykonanom pápežom Jánom Pavlom II., v roku 1984. P. Gabriele Amorth, uviedol: „Žiadne také zasvätenie to vtedy nebolo. Bol som svedkom tohto aktu. Toho nedeľného popoludnia som bol v Ríme, na Námestí sv. Petra, veľmi blízko pápeža Jána Pavla II., a to tak blízko, že som mohol takmer dotknúť sa pápeža.“. V súvislosti so zasvätením Ruska, uviedol: „To je veľmi prosté. Pápež Ján Pavol II. chcel zmieniť výslovne Rusko, ale nakoniec to nespravil.“. P. Gabriele Amorth vylúčil možnosť, že sestra Lucia mohla by hovoriť, resp. potvrdiť písomne, že zasvätenie z roku 1984, malo byť „nebom prijaté“, ako vyplýva z údajného listu sestry Lucie, z novembra 1989, na ktorý Mons. Tarcisio Bertone, kardinál, poukazoval v roku 2000.

P. Gabriele Amorth, v súvislosti s obsahom tretej časti fatimského tajomstva uviedol, že svätý P. Pio obsah tretej časti fatimského tajomstva vzťahoval na stratu katolíckej viery v Cirkvi. Svätý P. Pio mu povedal, že „Satan bol uvedený do náručia Cirkvi, a bude vládnuť falošnej Cirkvi počas veľmi krátkej doby.“. Svätý P. Pio nepovažoval nič za tak strašné, ako je veľká apostáza v Cirkvi, a kvôli tejto veci sa veľmi trápil, modlil a obetoval. Jeho stanovisko rozhodne nezodpovedalo tomu, že hlavným obsahom tretej časti fatimského tajomstva je správa o budúcich pohromách: zemetraseniach, záplavách, vojnách, epidémiách, hlade, a pod.. (10).

Cirkev zasiahla predpovedaná revolúcia

Desaťročia nasledujúce po roku 1960, predstavujú „zemetrasenie“ pre Cirkev, ktorého rozsah je jeden z najväčších v histórii. Súčasný stav Cirkvi a katolíckej viery vo svete, predstavuje potvrdenie tejto skutočnosti, a to najmä so zreteľom na chápanie postavenia Cirkvi, a Spasiteľom vyžadované nemenné vieroučné cirkevné stanoviská v dejinách. Rok 1960 predstavuje významný historický medzník, na ktorý poukazujú zjavne aj požiadavky Panny Márie, formulované a zapísané v tzv. fatimskom tajomstve. Predmetný rok mal byť najneskorším termínom pre zverejnenie tejto výstrahy. Skutočnosť poukazujúca na nesplnenie tejto požiadavky zo strany najvyšších pastierov Cirkvi je znepokojujúca.

Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965), pripravoval sa v búrlivej atmosfére v Cirkvi a vo svete, keď dochádzalo k rozsiahlemu šíreniu revolučných, protikatolíckych, a najmä heretických postojov. Zvolávať koncil v tejto atmosfére, bolo mimoriadne riskantné, a to napriek tomu, že tento koncil pôvodne mal mať najmä pastoračný charakter. Pápež Ján XXIII., ktorý zvolal tento koncil, bol prvým pápežom, ktorý rozhodol nezverejniť obsah tretej časti fatimského tajomstva. Možným výkladom tretej časti fatimského tajomstva je jeho chápanie ako varovanie Panny Márie pred rafinovanou protikatolíckou revolúciou, ktorá prebiehala aj v cirkevnom prostredí od začiatku 20. storočia. Mnoho predstaviteľov Cirkvi, ktorí boli postihovaní cirkevnými trestami za svoje revolučné, nekatolícke a heretické postoje pred týmto koncilom, dosiahlo významné postavenie na tomto koncile, ako teologickí poradcovia. Niektoré z týchto postojov prejavili sa aj v dokumentoch tohto koncilu, a mali vplyv na nové formulovanie chápania Cirkvi, a chápania vzťahu Cirkvi k svetu, a k iným náboženstvám, katolíckej liturgie, náboženskej slobody, ekumenizmu, a pod.. Tragickým dôsledkom tohto stavu je aj všeobecne rozšírená absencia presadzovania spoločenskej vlády Pána Ježiša Krista Kráľa, čo bolo považované za nemenný katolícky postoj pred posledným koncilom. Pápež Pavol VI. verejne odložil pápežskú tiaru, t. j. pokrývku pápežovej hlavy existujúcu dlhé stáročia, a symbolizujúcu trojitú kráľovskú korunu pápežskej moci, a  viditeľnej autority voči svetu. Stalo sa to v roku 1964. Nasledujúci pápeži nevrátili sa už k pápežskej tiare. Sväté prijímanie spôsobom na ruku v novej pokoncilnej liturgii, podnietené protestantizmom v Holandsku, rozšírilo sa do celého sveta, napriek tomu, že neexistuje žiaden cirkevný dokument, ktorý by túto veľmi nevhodnú prax odporúčal. Súčasne došlo k výraznému zjednodušeniu a zrýchleniu procesu blahorečenia a svätorečenia, a k zníženiu vyžadovaných nárokov.

Šírenie boľševizmu a marxistických postojov, ktoré Panna Mária nazvala vo Fatime ako „bludy z Ruska“, ale aj neprimerané zvýrazňovanie postavenia človeka vo vzťahu k Bohu, zasiahlo Cirkev a celý svet. V súčasnosti nemožno pochybovať o tejto skutočnosti. Satanská revolúcia spochybňujúca chápanie človeka v  Bohom danej prirodzenosti, ohrozuje Cirkev, ľudský rod a jeho prežitie. Všetci pravoverní predstavitelia Cirkvi by mali reagovať dôsledne na požiadavky Panny Márie z Fatimy, a bojovať s veľkým nasadením proti revolúcii, ktorá Cirkev zasiahla z jej vnútra. Táto revolúcia nastala v dôsledku kolaborácie niektorých cirkevných predstaviteľov s protikatolíckou revolúciou. V opačnom prípade môže sa naplniť obava Spasiteľa, či nájde vieru na zemi, keď príde.

 

ZDROJ:

 

(1). MACHADO, Antonio Augusto Borelli: Fatima, poselstvo tragédie alebo nádeje? [online]. [citované: 10.02.2021]. Dostupné na internete:

http://www.maria.sk/.

(2). GAVENDA, Marián: Fatima. Modlitba a pokánie. Nádej a záchrana. Prvé vydanie. Bratislava: Perfekt, a. s., 2017, s. 110 - 113. ISBN: 978-80-8046-810-1.

(3). KOCIAN, Václav: Storočnica Fatimy a jej odkaz. Prvé vydanie. Zvolen: Združenie Jas, 56 s., s. 36 - 38. ISBN: 978-80-89219-34-6.

(4). BOŽÍ POTVRZENÍ FATIMSKÉHO POSELSTVÍ. Úrivek z The Only Way To World Peace. The Fatima Center. Přeložil MRČ. In: Te Deum, 2017, č.: 2, s. 38 - 43.

(5). GAVENDA, Marián: Fatima. Modlitba a pokánie. Nádej a záchrana. Prvé vydanie. Bratislava: Perfekt, a. s., 2017, s. 113 - 114. ISBN: 978-80-8046-810-1.

(6). FERRARA, Christopher A.: Tajemství třetího tajemství ve třiatřiceti bodech. Převzato z fatima.org. Přeložil MRČ. In: Te Deum, 2017, č.: 2, s. 45 - 46.

(7). MACHADO, Antonio Augusto Borelli: Fatima, poselstvo tragédie alebo nádeje? [online]. [citované: 10.02.2021]. Dostupné na internete:

http://www.maria.sk/.

(8). FATIMA KULMINUJE. (2). Kontroverzní odpovědi dvou Lucií. In: Lumen de Lumine. [online]. [citované: 10.02.2021]. Dostupné na internete:

Fatima kulminuje (2) | Lumen de Lumine.

(9). SKUTEČNÉ TŘETÍ TAJEMSTVÍ. (2013). 08.07.2014. Zdroj: The Fatima Network. Překlad: D. Grof. In: REX! [online]. [citované: 10.02.2021]. Dostupné na internete:

http://rexcz.blogspot.com/2014/07/skutecne-treti-tajemstvi-2013.html.

(10). HICKSON, Maike: Chief Exorcist Father Amorth: Padre Pio Knew The Third Secret. 23.05.2017. In: One Peter Five. [online]. [citované: 10.02.2021]. Dostupné na internete:

https://onepeterfive.com/chief-exorcist-father-amorth-padre-pio-knew-the-third-secret/.

 

SNÍMKY: www.bluearmy.com, www.reginamag.com.

 

 

Som kresťan, katolík, vlastenec, právnik. Mail: Traditio@zoznam.sk.

Odporúčame

Blog
Sväté prijímanie na rukách revolúcie

Sväté prijímanie na rukách revolúcie

Revolučná vzbura človeka proti právam Spasiteľa a proti právam Jeho Cirkvi prejavuje sa najmä v posledných desaťročiach. Jedným z prejavov tejto satanskej revolúcie je presadzovanie takých spôsobov svätého prijímania zo strany veriacich laikov, ktoré likvidujú postupne katolícku vieru človeka. Príkladom tohto nebezpečného prístupu je sväté prijímanie spôsobom na ruku prijímajúcim veriacim laikom. Tento dôsledok postupného prenikania heréz do katolíckeho myslenia počas posledných desaťročí zasiahol vo veľkom rozsahu aj súčasné Slovensko.

Blog
Objav v Bohu svoj plný potenciál!

Objav v Bohu svoj plný potenciál!

Prečo niektorí ľudia v živote uspejú a iní nie? Keď sa na to pýtali bohatých a úspešných, povedali, že je to výsledkom tvrdej práce. Menej úspešní však boli presvedčení, že úspech je dielom náhody, alebo obchádzania zákonov. Thomas Alva Edison povedal, že špičkový vedecký pracovník je len 1% talentu a 99% tvrdej zadnice. Historici sa rozchádzajú v tom, či mal pred vynájdením žiarovky 1000 alebo 10000 neúspešných pokusov, ale to je v podstate jedno. Keď sa ho novinári pýtali, či nie je unavený zo svojich zlyhaní odpovedal: „Aké neúspechy? Akurát som vynašiel 1000 spôsobov, ako sa to nedá urobiť“.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.