Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. január 2021

Ježiš ponúka nové učenie s mocou

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1, 21 - 28) podáva zázrak uzdravenia človeka posadnutého nečistým duchom v synagóge v Kafarnaume.
Ježiš ponúka nové učenie s mocou

Prvé čítanie zo starozákonnej knihy Deuteronómium hovorí o Božom prísľube, ktorý tlmočí ústami Mojžiša židovskému národu: „Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov podobného tebe, do úst mu vložím svoje slová a bude im hovoriťvšetko, čo mu prikážem.“ Novozákonné texty vidia naplnenie tohto prísľubu v osobe Ježiša z Nazareta. 

Deň v Kafarnaume

Dnešným úryvkom vstupujeme do zaujímavej kompozície evanjelistu Marka, ktorý nazýváme „Deň v Kafarnaume“. Je to ukážka z denného „programu“ Ježiša Krista – Božieho proroka, ktorý je mocný slovom i skutkom. Je to prorok, ktorý sa dotýka všetkých oblastí ľudského života. Účinkuje v náboženskom priestore, synagógy ako aj v svetskom prostredí súkromného domu alebo verejného priestranstva. Marek zobrazuje Božieho Syna v činnosti cez deň a v modlitbe v noci. Oslovuje ľudí na ich pracovisku aj v súkromí.

Je to ukážka z denného „programu“ Ježiša Krista – Božieho proroka, ktorý je mocný slovom i skutkom. Zdieľať

Oslovuje vzdelaných zákonníkov a farizejov, ale aj obyčajných rybárov, či ženu v domácnosti. Pohybuje sa v spoločnosti ľudí ale vyhľadáva aj miesta samoty. Predstavme si náš „deň s Kristom“. Chce byť s nami v domácnosti alebo na pracovisku, v spoločnosti alebo v samote, aj pri modlitbe.  

Sloboda

Vôbec prvým Ježišovým zázrakom v Markovom evanjeliu je oslobodenie človeka z moci zlého ducha. Príbeh teda plní úlohu aj istého programového ohlásenia celého Ježišovho pôsobenia. Vstupuje do synagógy a hneď začína učiť. Synagóga bola miestom výkladu Mojžišovho zákona. Všimnime si, že evanjelista viackrát v texte kladie dôraz na slová „učiť“ a „učenie“. S Kristom prichádza nové obdobie,  prináša nové učenie. 

Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zvíťazil nad všetkým, čo nás zotročuje. Urobil nás skutočne slobodnými Božími synmi a dcérami, aby sme neslúžili zlu, ale dobru. Boží Syn má moc oslobodiť dnes aj nás. On dáva slobodu byť jeho radostným a užitočným učeníkom. Evanjeliový úryvok v úvode a na záver vystihuje slovo „exusía“ = „moc, autorita.“ Ježišovo účinkovanie napĺňa Božia moc, pred ktorou skláňa zlý duch, choroby,smrť  aj prírodné živly. 

Inzercia

Učenie s mocou

Poslucháči sa nezamýšľali nad tým, ako je možné, že v ich kafarnaumskej synagóge je človek posadnutý nečistým duchom. Sú však zaskočení tým, že tesár z Nazaretu rozkazuje nečistému duchu a jeho slovo má takú moc, že ho okamžite počúva. Odkiaľ má túto moc? Kto mu ju dal? Nečistý duch pozná jeho identitu.

Ježišovo účinkovanie napĺňa Božia moc, pred ktorou skláňa zlý duch, choroby,smrť  aj prírodné živly.  Zdieľať

Vie, že Ježiš je Boží Svätý, voči ktorému je totálne bezmocný. Výraz „Boží Svätý“ má niekoľko zaujímavých prepjení. Nápis „Pánov Svätý“ nosil židovský veľkňaz na hlave. Kristus teda vystupuje ako novozákonný kňaz, ktorý má moc odpúšťať hriech. Výraz „Boží Svätý“ znamená „Ten, ktorý patrí Bohu“, alebo „Ten, ktorý pochádza od Boha“, čo vyjadruje osobitný vztah medzi nebeským Otcom a Ježišom.  Už pri krste zaznelo potvrdenie exkluzívneho vzťahu Ježiša k Otcovi ako jeho milovaného Syna. Exorcizmus je teda konkrétnym vyjadrením tejto božskej moci, ktorú Syn má od večnosti. 

Zhromaždenie v synagóge však vedie o tom diskusiu. Je to nové učenie s mocou, s ktorou sa doteraz nestretli ani u svojich náboženských lídrov. Táto diskusia ohľadom osoby Ježiša Krista prechádza naprieč dejinami až do dnešných dní. Kto je Ježiš a má jeho učenie skutočne moc? So spochybňovaním sa Boží Syn stretol od svojich vrstovníkov a stretáva sa s ním aj dnes. 

Ježišova moc však nie je na ovládnutie človeka, ale pre službu. Zdieľať

V dnešnom úryvku stačí Ježišovo slovo, ktoré  úplne odzbrojuje nečistého ducha. Slovo „mlčať“ totiž doslova znamená „vložiť náhubok“. Je to odkaz pre čitateľov, aby sme verili sile Božieho slova aj v našom živote. Ježišova moc však nie je na ovládnutie človeka, ale pre službu. Božie slovo vo sviatosti krstu vlieva Božiu milosť, vo sviatosti zmierenia odpúšťa hriechy, v Eucharistii premieňa chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista atď. Verme v silu Božieho slova zapísaného v Svätom písme. 

Odporúčame