Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. jún 2015

V kauze Bezák ide o podobu slovenskej cirkvi

Podstatou "kauzy Bezák" nie je osoba odvolaného arcibiskupa, ale zápas o podobu slovenskej cirkvi. Prejavilo sa to aj po stretnutí arcibiskupa Bezáka a kardinála Vlka s pápežom Františkom. Následné vyhlásenie Štátneho sekretariátu Svätej stolice, ktoré zrejme v snahe zahriaknuť oponentov iniciovala ...

Podstatou "kauzy Bezák" nie je osoba odvolaného arcibiskupa, ale zápas o podobu slovenskej cirkvi. Prejavilo sa to aj po stretnutí arcibiskupa Bezáka a kardinála Vlka s pápežom Františkom. Následné vyhlásenie Štátneho sekretariátu Svätej stolice, ktoré zrejme v snahe zahriaknuť oponentov iniciovala jedna strana tohto zápasu rozvírilo ďalšie kontroverzné diskusie, uškodilo cirkvi, a naznačilo že v nej vyhrávajú nedobré spôsoby.

V kauze nejde „iba“ o spravodlivosť pre jedného arcibiskupa, o jeho priaznivcov, niekoho urazené pocity, alebo zvedavosť médií a verejnosti. Od prvých impulzov k odvolaniu R. Bezáka, až po nedávne vyhlásenie Štátneho sekretariátu sa rozhoduje o tom, aký spôsob riešenia problémov a cirkevnej komunikácie na Slovensku preváži. Formuje a zviditeľňuje sa vzťah medzi cirkevnou hierarchiou a veriacimi i civilnou spoločnosťou.

Ide aj o vzťah cirkvi k štátu, jej hodnotenie totalitnej minulosti a z toho vyplývajúci postoj k politikom, politickým smerom a ideológiám. To všetko ovplyvňuje autoritu cirkvi a jej vplyv na spoločnosť.

Omyl hrubej čiary za Bezákom

Uzatvorenie kauzy bez ďalších informácií, vysvetlení či snáh o spravodlivosť, ktoré fakticky žiadalo Vyhlásenie Štátneho sekretariátu Svätej stolice zverejnené 18.5. 2015, by pomohlo iba trom skupinám ľudí:

1. Tým, ktorí utajeným a pochybnosti vzbudzujúcim spôsobom rozbehli a pripravili odvolanie arcibiskupa. 2. Tým, ktorí aj o desať rokov budú kauzu účinne zneužívať na proticirkevnú propagandu. 3. Tým, ktorých to nezaujíma, a chcú „mať pokoj“ a nenamáhať sa skúmaním podstaty vážnych problémov a zaujatím dobrého stanoviska. Tomu sa podobá aj postoj katolíkov, ktorí v rozpore s učením Katolíckej cirkvi veria, že pápež je neomylný aj v politických a administratívnych rozhodnutiach, a do tejto neomylnosti zahŕňajú aj desiatky úradníkov vatikánskej kúrie, ktorí pápežovi pripravujú podklady, alebo konajú v jeho mene.

Biblia však hovorí, že pravda oslobodzuje, a „tma“ vyhovuje tým, ktorých skutky sú zlé. Aj arcibiskup C. Vasiľ SJ jasne povedal, že politika hrubých čiar za minulosťou prináša zhrubnutie mravov a je jednou z hlavných príčin väčšiny našich súčasných problémov.

Potvrdené fakty o odvolaní

Hrubá čiara za Bezákom by bola dobrým riešením v jedinom prípade: keby sa predtým dokázalo, že odvolanie bol spravodlivý trest za jeho osobný vážny prečin. Fakty však hovoria niečo iné. Bezák nebol odvolaný pre „heretické“ učenie ani pre morálny prehrešok, čo potvrdili aj kardináli D. Duka a M. Vlk.

Majetok a financie arcidiecézy ešte desiaty rok po páde komunistickej diktatúry z rozhodnutia Mons. Sokola spravoval eštebák Náhlik. V známom liste z decembra 1999 sa biskup D. Tóth sťažoval, že je to na škodu cirkvi a k nespokojnosti 80% duchovných. Vieme aj o ďalších nezrovnalostiach. R. Bezák po nástupe do úradu žiadal z Ríma jeho audit. Prečo mu nevyhoveli? Nepričinil sa o to niekto, kto potom loboval za Bezákovo odvolanie? Nevieme. Je však isté, že Bezáka neodvolali preto, že by s majetkom narábal horšie ako jeho predchodca.

Z toho vyplýva, že z reálne možných dôvodov odvolania ostáva iba jeden, ktorý spomenulo aj niekoľko oficiálnych vyjadrení, vrátane listu Benedikta XVI. z 18.10.2012. Tam pápež napísal, že konal s úmyslom obnoviť v slovenskej cirkvi usporiadané pastoračné riadenie. Žiaden známy dokument však nehovorí, že jediným či hlavným dôvodom neusporiadaného pastoračného riadenia sú vážne chyby R. Bezáka, za ktoré je tento odvolaním potrestaný.

Slovenská politicko-cirkevne-náboženská situácia

Vyhlásenia Svätej stolice už od roku 2012 hovoria, že proces odvolania arcibiskupa Bezáka iniciovali sťažnosti pochádzajúce zo Slovenska. Kardinál D. Duka dobre povedal, že „Celá kauza do jisté míry vypovídá o slovenské politicko-církevně-náboženské situaci." (Christnet.cz 23.6.2013 ) Podobne sa vyjadril M. Vlk, s tým že nechce vstupovať do vnútorných záležitostí slovenskej cirkvi. ( http://kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=820 )

Známe fakty ukazujú, že R. Bezák bol odvolaný práve pre tie dôvody, pre ktoré viacerí 6. júna 2009 vítali jeho vysvätenie na arcibiskupa: reforma riadenia diecézy, zmena štýlu pastorácie, zmena postoja cirkvi k štátu a reprezentantom nedemokratickej nacionalistickej a komunistickej politiky. Viacerí to vnímali ako pokračovanie „reformného“ procesu, ktorý po rozdelení Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy začal menovaním S. Zvolenského za Bratislavského arcibiskupa – metropolitu.

Túto nádej umocňovala nielen nespokojnosť, ktorú v spomínanom liste opísal biskup Tóth, ale aj to, že Bezák prišiel z Banskobystickej diecézy vedenej biskupom Balážom. Ten ako jediný z hierarchie verejne oponoval Mečiarovmu komunisticko-nacionalistickému zlepencu, ktorý priamo či nepriamo podporovala časť duchovenstva. Vrátane J. Sokola a väčšiny slovenskej katolíckej emigrácie, ktorá predtým desaťročia pôsobila v Ríme, kde mala dobré meno a získala vplyvné kontakty. To potvrdil aj jeden z nich, Š. Labo SJ v kontroverznej knihe o Bezákovi. (http://www.postoy.sk/content/kontroverzna-pravda-o-odvolanom-arcibiskupovi )

Vnútorné rozdelenie

Opačný postoj hlása napríklad článok „Odvolanie arcibiskupa Bezáka - dobrá správa“ na stránke http://monarchizmus.blogspot.sk , ktorá „háji záujmy stavovského monarchizmu a spojenia oltára a trónu, a podporuje slúženie tradičnej tridentskej sv. Omše“. Tento článok, ktorý Bezáka označil za ultramodernistu, cituje ako argument proti Bezákovi aj Š. Labo. Podobne ho kritizoval cirkevný právnik Doc. Š. Mordel ( http://www.postoy.sk/content/arcibiskup-bez%C3%A1k-kac%C3%ADr-na-pohode ). „Antibezákovci“ označujú Bezáka a tých čo ho podporili za liberálov. To je nepravda a prejav ideologického či cirkevne-politického boja.

Pôsobilo tu, a odvolaním sa prehĺbilo aj vnútorné rozdelenie slovenskej cirkvi vyplývajúce z postoja k vojnovému Slovenskému štátu a spolupráci s komunistickým režimom. ( viac tu: http://www.postoy.sk/content/tragicky-paradox-slovenskeho-katolicizmu ) Vnútrocirkevná kritika a diskusia na túto tému takmer neexistuje. Do r. 1989 bolo hlavným problémom prežitie Cirkvi a odpor voči komunistickej diktatúre, potom obnova komunizmom devastovaných štruktúr. Už od r. 1990 však viacerí zahraniční Slováci od Vnuka a Ďuricu až po duchovných začali v cirkvi šíriť intenzívnu slovenskoštátnu propagandu. S tým súvisela podpora politikov ako Mečiar, Slota a Fico. Ináč zmýšľajúci zväčša mlčali, lebo si vážili ich zásluhy v náboženskej sfére, nechceli konflikt, a sústredili sa na obnovu cirkvi.

Spor osobný aj politický

Väčšina z týchto "národniarov" stojí na strane J. Sokola proti R. Bezákovi, ktorý má iné politické názory. Ich myslenie a spôsoby vidno aj z knihy Š. Laba. Jeho "osvetovým" spoločníkom bol kňaz, ktorý 1.3.2014 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave vyvolal pobúrenie tým, že svojvoľne a urážlivo zmenil intenciu „za zdravie a Božie požehnanie pre arcibiskupa Róberta.“

S týmito názorovými rozdielmi sa prelína osobný spor arcibiskupov a ich priaznivcov a spolupracovníkov. Aj preto, že viacerí spomínajú údajnú neposlušnosť Bezáka Benediktovi XVI., treba pripomenúť kde sa tento spor prvý krát prejavil verejne.

Zatiaľ čo emeritný pápež Benedikt sa úplne stiahol z verejného cirkevného života, a „zviditeľňuje sa“ len keď ho pápež František požiada, emeritný arcibiskup Sokol sa zviditeľňoval, a zrejme i zasahoval do riadenia diecézy takou mierou a spôsobom, že ho arcibiskup Bezák v septembri 2009 osobným listom žiadal aby to nerobil, a oznámil opatrenia ktoré spravil aby tomu zabránil. Podľa informácií z médií, ktoré nikto nepoprel, Sokol list kopíroval, rozdával, a tak sa dostal do médií. ( http://www.sme.sk/c/5259894/bezak-razne-napomenul-sokola.html#ixzz3bu8JHURF )

Kontroverzné majetky

Ďalším prvkom, kde sa rozdielne osobné postoje zúčastnených dotýkajú celej diecézy a cirkvi je spravovanie cirkevného majetku. To hovorili viacerí. Väčšina komentárov to však z povrchnosti, nevedomosti, alebo úmyslu kritizovať cirkev vysvetlila zle. Nešlo o peniaze ktoré dáva cirkvi štát z našich daní a nedokázali sa machinácie Vatikánskej banky. Ide o narábanie s cirkevnými nehnuteľnosťami, darmi a zbierkami konanými v súlade so zákonom, zadávanie a platenie prác pre cirkev, kde zlé, nekvalifikované a netransparentné hospodárenie škodí slovenskej cirkvi.

Niektorí vyčítajú Bezákovi, že zverejnil chyby Sokolovho hospodárenia. Ignorujú pri tom fakt, že sa to najprv snažil riešiť interne cez Svätú stolicu, čo zlyhalo nie z jeho viny. Je väčšou škodou cirkvi zlé hospodárenie, ktoré sa nezmení keď sa o ňom nehovorí, alebo poškodenie jej imidžu po prepuknutí takýchto káuz? Môže za to ten, kto chyby robí a utajuje, alebo kto sa ich snaží zastaviť?

Chyby biskupov a cirkevná kultúra

Pred rokom J Čarnogurský pochybným spôsobom obvinil z trestuhodne zlého hospodárenia Bezáka. Na to som reagoval tu: http://www.postoy.sk/content/kauza-bezak-a-cirkevne-majetky .

F. Vnuk 13. 5. 2015 demagogicky prirovnal Bezákovo odvolanie k prípadu nemeckého "márnotratného" biskupa F.-P. Tebartz-van Elsta. Okrem toho, že v jeho prípade bola na rozdiel od Bezáka pri odvolaní všetkým známa príčina, vidno práve na tomto prípade zásadný rozdiel slovenskej a nemeckej cirkevnej štábnej kultúry.

Po informáciách o budovaní predraženého sídla zriadil predseda nemeckej biskupskej konferencie komisiu, ktorá o tom vypracovala odbornú správu, ktorú predložili Kongregácii pre biskupov. Potom ako biskup Tebartz v r. 2014 odstúpil, zverejnili 100 stranovú správu na stránkach biskupskej konferencie. (http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2014/2014... ) Biskup Tebartz verejne uznal, že spravil chybu, aj keď neúmyselne a ospravedlnil sa. Predseda nemeckej biskupskej konferencie kardinál R. Marx následne vyhlásil, že z kauzy plynie poučenie, že treba dôsledne dbať na väčšiu transparentnosť a dôveryhodnosť cirkvi.

Vyhlásenie z 18. mája

Pápež František 18. mája. 2015 odporučil biskupom, aby pri vypracovaní dokumentov nepovažovali za prioritný technicko-doktrinálny aspekt, sťaby daný text bol určený iba teológom a odborníkom. KBS zverejnila 18. mája vyhlásenie, Štátneho sekretariátu Svätej stolice ktoré chcelo uzavrieť kauzu odvolania arcibiskupa Bezáka, ale vzbudilo nové otázky a kontroverzie, a prinieslo neistotu laikom i odborníkom.

M. Vlk, od ktorého pochádzajú naše informácie o stretnutí, sa k vyhláseniu vyjadril: „Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace. Komunikát dává mnoho impulsů k dalším spekulacím...." Český Katolický týdeník uviedol text tohto vyhlásenia, aj následné vyjadrenie kardinála Vlka. Slovenské Katolícke noviny (oboje v č. 22/2015) iba Vyhlásenie zo stránky KBS.

Verím hovorcovi KBS, že táto nežiadala toto vyhlásenie. To však nevylučuje "súkromnú" aktivitu niekoho zo Slovenska, o ktorej on nemusí vedieť.

Inzercia

Vyhlásenie - dojmy a fakty

„List z Vatikánu, ktorý zverejnili slovenskí biskupi nepriamo označuje Bezákovho dobrodinca, českého kardinála M. Vlka, za klamára.“ Tak pochopili Vyhlásenie médiá, verejnosť aj M. Vlk, ktorý potvrdil svoje slová o stretnutí, s počudovaním nad tým ako ho môže lepšie interpretovať nejaká inštitúcia, z ktorej tam nikto nebol.

Nepodpísané vyhlásenie „Má sa chápať ako vyjadrenie celého Štátneho sekretariátu. … Stojí za ním celý Štátny sekretariát ako taký." (hovorca KBS) Záver vyvoláva dojem, ako keby vzniklo na želanie pápeža Františka. Vyhlásenie, ktoré cirkvi narobilo viac škody ako osohu je napísané šikovne. V niečom zavádza, ale nikto nemôže autorom dokázať že klamali.

Pápež je biskupom Ríma, ktorý má vyše 2,5 milióna obyvateľov. Je hlavou štátu Vatikán a Katolíckej cirkvi, ktorá má vyše miliardy členov žijúcich vo veľmi rozdielnych kultúrnych, sociálno - ekonomických a politických podmienkach vrátane diskriminácie a vraždenia.

Štátny sekretariát Svätej stolice plní funkciu podobnú úradu vlády a ministerstva zahraničia. V 2 sekciách má približne 200 pracovníkov (zrejme viac ako 10 národností) a poradný zbor niekoľkých kardinálov.

Mám veriť, že pápež (alebo štátny sekretár kardinál Parolin) s takouto „pracovnou náplňou“ čítal pri rannej káve preklad správ slovenských médií o jeho stretnutí s Bezákom, usúdil že kardinál Vlk a veriaci a novinári stretnutie zle interpretovali, a zariadil, aby všetci pracovníci Štátneho sekretariátu (= celý sekretariát) pripravili toto vyhlásenie?

Alebo vyšla iniciatíva zo Slovenska podobne ako odvolanie arcibiskupa? Niekoho znepokojilo, že pápež prijal Bezáka, a kardinál Vlk naznačil nezrovnalosti pri odvolaní a skoré vyriešenie kauzy. Preto podali účelovo formulované informácie s návrhom vyhlásenia, ktoré potom s nimi spriaznený úradník Sekretariátu vyhotovil a poslal na Slovensko. Čo naznačuje utajovanie autorov a každej možnosti identifikovať dokument?

Prekvapivé štandardné odvolanie ?

Vyhlásenie naznačuje že odvolanie prebehlo štandardným spôsobom, čiže bolo úplne v poriadku. „Postupy použité v tomto prípade, sú postupmi platnými v celej Katolíckej cirkvi, pri ktorých si oznámenie odňatia biskupskej stolice biskupovi nevyžaduje pápežský dekrét. … prax je taká, že rozhodnutie Svätého Otca je oznámené zainteresovanej osobe prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry a následne zverejnené … v L’Osservatore Romano.“ Táto veta cirkevnej autority mešká 3 roky, a nedokazuje že odvolanie bolo spravodlivé a „s kostolným poriadkom“.

Cirkev má vyše 5 tisíc biskupov. Zatiaľ čo „vymenovanie biskupa vždy malo svoje pravidlá, odvolávanie biskupov je takou zriedkavosťou, že tam sa na podrobné pravidlá nemyslelo.“ (F. Vnuk) Za 30 rokov bolo odvolaných približne 10 biskupov. Väčšinou za rozdielnych okolností, pričom takmer vždy boli príčiny verejne známe. Prekvapivé odvolanie biskupa dobrej povesti ako v prípade R. Bezáka je tak výnimočné, že je zavádzaním označiť ho ako štandardné.

Vyhlásenie potvrdzuje, že v zmysle litery zákona bolo odvolanie platné. Žiaden predpis sa pri tom asi neporušil, lebo na takýto špeciálny prípad neexistoval. V novembri 2014 pápež František schválil a štátny sekretár kardinál P. Parolin zverejnil "vykonávací predpis", ktorý ustanovuje: „Za určitých okolností kompetentná autorita (vrchnosť) môže požiadať biskupa o rezignáciu z jeho pastierskeho úradu, keď mu predtým predložila dôvody, prečo ho o to žiada a starostlivo prerokovala tieto dôvody v bratskom dialógu.”

Kardinál Vlk povedal, že je to aj v dôsledku Bezákovho prípadu, v ktorom sa tak malo konať ale nekonalo. (http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=820) Ani toto vyhlásenie, ani KBS či Katolícke noviny v správe o ňom túto podstatnú informáciu neuvádzajú.

Čaro prekladu a formulácie

Doterajšie oficiálne dokumenty hovoria o odvolaní arcibiskupa Bezáka z úradu. Táto formulácia neznamená cirkevný trest. Vyhlásenie zverejnené 18.5. hovorí, že mu bola odňatá služba, čo už je cirkevný trest. Preto sa trnavskí veriaci listom citujúcim príslušné paragrafy Kánonu oprávnene pýtajú čo z toho platí. (http://www.postoy.sk/content/reakcia-k-stanovisku-svatej-stolice-otvoren...)

Vznikla nezrovnalosť úmyselne s plným vedomým významu slova, nešikovne použitým nevhodným termínom, alebo zlým prekladom z talianskeho originálu?

Možno to súvisí s týmto: Taliansky originál hovorí, že pri stretnutí Bezáka s pápežom „nevstupovalo sa do merita predchádzajúcej záležitosti, teda do platnosti, či neplatnosti odvolania." (Kramara) Podľa zverejneného prekladu „stretnutie malo výlučne súkromný účel, a tým bolo vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky Svätého Otca .... bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej záležitosti." To je vážny rozdiel vo význame. Z hodnoverného cirkevného zdroja viem, že takýto preklad si výslovne želal niekto vyššie postavený.

Dôležité sú slová hovorcu KBS M. Kramaru: „Keď nás Štátny sekretariát cez Apoštolskú nunciatúru požiadal, aby sme publikovali vyhlásenie, … Prosili sme Vatikán o dovolenie zverejniť sken vyhlásenia v taliančine, prípadne jeho prepis alebo podrobnosti o liste, ktorý ho doprevádzal (dátum, protokolárne číslo, podpis, atď). Dostali sme odpoveď, že na zverejnenie je určený len slovenský preklad." (Sme, 29.5.)

Prečo? Lebo sú za tým iniciátori odvolania, a pápež a štátny sekretár by sa veľmi divili, akým textom do veci znova zatiahli Sv. stolicu, a poškodili jej dobré meno?

Koho chceme takto evanjelizovať?

„Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi.“ ( Mt 18, 15-17 ) Podľa Communio et progressio v Cirkvi treba „pestovať verejnú mienku, ktorú udržiava dialóg medzi jej členmi.“

Postupovalo sa v prípade R. Bezáka takto, alebo spôsobom, aký kritizuje pápež František: „Veľmi ma preto trápi, keď sa v niektorých komunitách a dokonca medzi zasvätenými osobami stretávam s rôznymi formami nenávisti, rozdelenia, ohovárania, pomsty, žiarlivosti, túžby vnucovať vlastné ideje za každú cenu až k perzekúciám, ktoré sa podobajú neúprosnému honu na čarodejnice. Koho chceme evanjelizovať týmto konaním?“ (Evangelli gaudium)

Ján Pavol II. si želal, aby sa Vatikán stal „domom zo skla“, čiže aby dianie v „cirkevnom ústredí“ bolo transparentné. Chcel tým predísť špekuláciám a klebetám, ktoré sú dôsledkom prehnaného utajovania. Je odvolanie a následná cirkevná komunikácia v súlade s týmto? Chceme aby to na Slovensku bolo tak?

Čo hovorí mlčanie a vyhlásenie?

Je v súlade s cirkevným právom, že KBS plní želania Sv. Stolice sprostredkované Apoštolským nunciom a nekomentuje ich. Ale čo ak nuncius "nadŕža" jednej strane tohto sporu? Všetci naši biskupi iste nemajú o kauze rovnaké informácie a názory. Keď však ľudia vidia, že pri významnej cirkevnej udalosti je jeden trnavský emeritný biskup s ostatnými pri oltári a druhý pri dverách chrámu, chápu to ako signál komu dávajú „za pravdu“. Nielen osobe, ale aj spôsobu riadenia, hospodárenia, riešenia problémov a komunikácie.

Je to „v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu“ ako žiadal Benedikt XVI.18.10.2012 ?

Po stretnutí Bezáka s pápežom dostal kardinál Vlk „nesmierne množstvo súhlasných a ďakovných SMS a mailov, zvlášť zo Slovenska." Po zverejnení vyhlásenia 18.5. dostal hovorca KBS asi 300 e-mailov s otázkami a kritikou. Na všetky ako-tak slušné sa snažil poctivo odpovedať, čo bolo iste náročné. Za to však nemôže arcibiskup Bezák, jeho priaznivci ani kardinál Vlk. Môžu za to tí, ktorí iniciovali a vyprodukovali toto vyhlásenie. Som si istý, že pápež František medzi nich nepatrí.

Dokazuje to tiež, že nie Bezák, ktorý stretnutie s pápežom verejne nekomentoval, ale jeho odporcovia naďalej rozdeľujú cirkev.

Čo takto učíme ľudí?

„Musíme ľudí naučiť, ako správne čítať, počúvať a pozerať komerčné médiá“ ( M. Kramara, Cesta+ , 7.12.2014) To by mal vyzvať hlavne Katolícke noviny a našich duchovných pastierov. Ako však správne čítať Cirkev a jej posolstvo pri spôsoboch a komunikácii aká sa prejavila v tejto kauze? Divné vyhlásenie tri roky po kontroverznom odvolaní naznačuje rovnakých autorov, a prinieslo ďalšie pochybnosti aj o iných podobných vyhláseniach Štátneho sekretariátu, aj o dôveryhodnosti KBS, nuncia a Kúrie. Aj do budúcnosti.

Iniciátori odvolania arcibiskupa Bezáka a Vyhlásenia z mája 2015 asi neplánovali škody, ktoré tým cirkvi spôsobia. Boli však ochotní riskovať ich. Tie sú totiž logickým dôsledkom toho, ako postupovali, a ako to potom cirkevná vrchnosť odkomunikovala. Čo od nich ešte môžme čakať, keď ani nepomenujeme pravdivo ich skutky? Želáme si aby spôsoby ktoré sme videli v kauze Bezák boli štandardom slovenskej cirkvi? A aby sa tí, ktorí nimi zdanlivo uspeli stali jej šedými eminenciami? Kde je záruka, že ich nepoužijú znova?

Aj v budúcnosti budú mnohí, čo radi využijú takéto príležitosti na proticirkevnú propagandu. Budú aj úprimne hľadajúci, ktorých to negatívne ovplyvní. Rímska kúria aj slovenskí biskupi sú v mnohom lepší než ich obraz, ktorý vznikol pri tejto kauze. Tento pokrivený obraz však nezavinil Bezák ani tí, ktorí usilujú aby cirkev bola "domom zo skla".

Odporúčame

Blog
Putinovo Rusko verzus demokratický Západ

Putinovo Rusko verzus demokratický Západ

Televízia, ktorá je najvplyvnejším médiom, je pod absolútnou kontrolou Kremľa. Internetovú propagandu zabezpečujú v nepretržitej 12-hodinovej prevádzke stovky nadpriemerne platených zamestnancov. Na internete rastie šírenie propagandy, snažiacej sa dokázať, že Putinovo Rusko je lepšie než demokrat...

Blog
O utečencoch

O utečencoch

Motto: Mt 25, 40-45 Keď do nejakej krajiny prichádza väčšia skupina ľudia – utečencov, alebo prisťahovalcov, tí čo prišli pred nimi sa na nich dívajú s podozrením. Niekedy ich podozrievajú z toho že prišli brať prácu. Najčastejšie však z toho, že nechcú robiť a prišli sa len priživovať. V súčasnosti...

Blog
Srholec za mreže? (oprava)

Srholec za mreže? (oprava)

Pred pár dňami som napísal článok s názvom „Srholec za mreže!“ Musím uznať, že pri písaní tohto článku som použil informácie, ktoré som neoveril z viacerých strán. Po konzultácii s Ibrahimovou právničkou uvádzam opravný článok. V pôvodnom článku som uviedol: „Nie, nie je to omyl. Anton Srholec, pred...