Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. január 2021

Pravé Svetlo prišlo na svet

Evanjeliový úryvok 2. nedele po narodení Pána (Jn 1, 1 – 18) ponúka vznešený úvodný hymnus Jánovho evanjelia.
Pravé Svetlo prišlo na svet

Niektorí odborníci prirovnávajú tento hymnus k opone, ktorá sa v divadle dvíha na začiatku predstavenia. Totiž evanjelista Ján v ňom predstavuje tie výrazy, s ktorými sa čitateľ bude stretávať v jeho diele – Boh, svetlo, život, pravda, svedectvo, svet, deti, krv, Otec, milosť, poslať, prijať, poznať... Hymnus podáva perspektívu, z ktorej Ján vyobrazuje osobu Ježiša Krista.  Evanjelista dáva jednoznačne na vedomie, že jedinou témou nielen tohto slávnostného prológu, ale celého jeho spisu je Boží Syn. 

Nesmrteľný Boh nezostal uzavretý sám v sebe, ale prostredníctvom svojho Syna – Slova vzal na seba krehkosť ľudskej prirodzenosti.  Zdieľať

Cesta Slova

Otvárací hymnus je chválospevom na Múdrosť, ktorá je stotožnená so Slovom. Napriek svojej večnej existencii s Otcom, vydáva sa na cestu za stretnutím s človekom do ľudskej histórie. Kresťanstvo vyznáva, že večný a nesmrteľný Boh nezostal uzavretý sám v sebe, ale prostredníctvom svojho Syna – Slova vzal na seba krehkosť ľudskej prirodzenosti, počal sa v lone panny a narodil sa ako človek. Premýšľajme nad dejinami spásy. Boh najskôr prebýval uprostred svojho starozákonného ľudu v stánku stretnutia a neskôr v jeruzalemskom chráme.  Evanjelista Ján však upozorňuje, že „Slovo sa Telom stalo“ a prebývalo medzi  nami ako živý človek. Evanjelista v dôraze na večnú preexistenciu Slova pripomína, že Boh nie je „produktom“ našej teologickej špekulácie. Boh nie je nejaký abstraktný neosobný pojem. Je živou bytosťou.

V Božom svetle vidíme správnym spôsobom človeka a celé stvorenstvo. Zdieľať

Jednorodený Boh – Ježiš Kristus, ktorý je v lone Otca, nám o ňom priniesol zvesť. Slovenský preklad slova „priniesť zvesť“ pochádza z gréckeho slova „exegeuomai“ – „podať exegézu – vysvetlenie.“  Boží Syn nám ponúka správny obraz Boha Otca. 

Svetlo a život 

Jánov začiatok je potrebné čítať v prepojení na stvorenie sveta v 1. kapitole Knihy Genezis, kde sa hovorí o stvoriteľskom slove Boha. Výraz „na počiatku“ má nielen chronologický význam začiatku histórie, ale aj kozmologický – pôvod a zmysel sveta. Ak teda Ján používa rovnaký vstup do svojho diela, chce tým vyjadriť, že Kristov príchod na tento svet dáva nový význam dejinám sveta a ľudstva. Dosvedčujú to výrazy „svetlo“ a „život“, ktorými je oznčený Boží Syn. Obidva výrazy je potrebné chápať predovšetkým v ich symbolickom význame. Ako svetlo osvecuje veci a umožňuje vidieť ich tvar, tak v Božom svetle vidíme správnym spôsobom človeka a celé stvorenstvo. Výraz „život“ neoznačuje iba biologickú veličinu, ale zmysel života a jeho plnohodnotné prežitie.

Každému, kto prijal večné Slovo, Boh dal moc stať sa Božími deťmi.  Zdieľať

Svedok Ján

Z tohto univerzálneho pohľadu spásy evanjelista zrazu prechádza do konkrétneho historického opisu. Spomína postavu Jána Krstiteľa, ktorý prišiel vydať svedectvo o svetle. Syn Zachariáša je odkazom na starozákonné dejiny izraelského národa, predovšetkým na obdobie prorokov. Máme pred sebou krásnym spôsobom vyjadrené sebazjavenie Boha cez stvoriteľské dielo, ale potom aj sebazjavenie sa v dejinách vyvoleného národa. Evanjelista však prekračuje dejiny jedného národa. Naplnenie prisľúbení prorokov Starého zákona sa uskutočnilo v Ježišovi Kristovi. Už nielen Izrael je Božím dieťaťom. Každému, kto prijal večné Slovo, Boh dal moc stať sa Božími deťmi. 

Inzercia

Odporúčame

Blog
Cez Syna synmi

Cez Syna synmi

Pavlove listy sú známe aj tým, že obsahujú poetické časti známe ako chválospevy či hymny. Podľa odborníkov väčšinu z nich neskomponoval, ale prebral z liturgickej praxe ranného kresťanstva. Touto formou sa zvyčajne opisuje niečo, čo uniká suchej analytickej schopnosti rozumu. Hymny bývajú preplnené emóciami, ktoré sa naplno iste prejavovali pri ich spoločnom prednese počas bohoslužby. A tak, keď chce nejakú úžasnú a nadprirodzenú vec opísať v liste, siaha Pavol radšej po tejto forme a umne ju zakomponováva do svojho textu.