Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. december 2020

Dať udalostiam správnu dôležitosť a poradie

Evanjeliový úryvok slávnosti Panny Márie Bohorodičky (Lk 2, 16 - 21) prináša krátky úryvok o návšteve pastierov, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému Mesiášovi.
Dať udalostiam správnu dôležitosť a poradie

Jozef je vo vzťahu k Ježišovi jeho legálnym otcom. Tým, že si vzal Máriu za manželku a dal dieťaťu meno, postupoval podľa vtedajšieho zaužívaného konania židovského muža, ktorý vyjadruje a hlási sa k svojmu zákonitému otcovstvu. Podľa židovského náboženstva bol to otec, ktorý pri obriezke oznamoval meno svojho dieťaťa. Evanjelista Lukáš uvádza, že to tak bolo aj pri Ježišovej obriezke na ôsmy deň po jeho narodení. Máme pred sebou obraz muža, ktorý sa nehrá na „náhradného“ otca, ale po boku svojej manželky stal sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou pre Ježiša jeho pozemským otcom. 

Jozef po boku svojej manželky sa stal so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou pre Ježiša jeho pozemským otcom.  Zdieľať

Ohlasovatelia

V konaní pastierov, ktorí sa po anjelovom zvestovaní poponáhľali do Betlehema, vidíme podobnosť s konaním Márie, ktorá sa po anjelovom zvestovaní o narodení Božieho Syna ponáhľala k svoje príbuznej Alžbete. Pastieri „oslavovali a chválili Boha“ podobne, ako to urobili Alžbeta a Mária, keď pri svojom stretnutí predniesli chválospevy na oslavu Boha. Z prijímateľov evanjelia – radostnej zvesti sa stávajú jeho ohlasovatelia. Keď pastieri našli Svätú rodinu, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Evanjelista Lukáš vyzdvihuje tú skutočnosť, že každý, kto sa dostal do kontaktu s radostnou správou o narodení Božieho Syna, stáva sa jej ohlasovateľom (Zachariáš, Alžbeta, pastieri, Simenon, Anna).

Poslušnosť

V prípade chlapca sa v židovskom náboženstve koná na ôsmy deň po jeho narodení obriezka a syn dostáva meno. V nášom úryvku evanjelista chcel vyjadriť naplnenie prisľúbenia, ktoré dal Boh prostredníctvom anjela Márii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ (Lk 1, 33) Lukáš zároveň kladie za príklad poslušnosť Ježišových rodičov, ktorí zachovávajú predpisy Pánovho zákona, na čo evanjelista poukazuje v celom rozprávaní o Ježišovom detstve. 

Každý, kto sa dostal do kontaktu s radostnou správou o narodení Božieho Syna, stáva sa jej ohlasovateľom.  Zdieľať

Je to vyjadrenie aj poslušnosti a pokory Božieho Syna, ktorý vtelením a narodením berie na seba konkrétne miesto, čas, národ a náboženstvo. Apoštol Pavol v Liste Galaťanom zdôvodňuje túto Ježišovu podriadenosť zákonu, „aby vykúpil tých čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“. (Gal 4, 5)  Ešte výstižnejšie to priblížil autor Listu Hebrejom, keďo Kristovi hovorí: „Veď sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom…“ (Hebr 2, 16 - 17) 

Na adresu Ježišovej matky tieto slová: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (porov. Lk 2, 19; porovnaj aj Lk 2, 51). Bohorodička sa snaží porozumieť odkazu Božieho konania. Ježišova matka to bude robiť po celý svoj život. Nasledujme jej príklad. 

Bohorodička sa snaží porozumieť odkazu Božieho konania.  Zdieľať

Pokora

Sme na začiatku nového roka. Pozývam Vás, aby sme sa v tento prvý deň roka zjednotili so slovami 90. žalmu v spoločnej prosbe: „A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.“ Nevieme, koľko nám Pán doprial dní a aké budú. Učme sa v pokore. „Rátať dni“ znamená uvedomiť si krátkosť a  krehkosť života. Kto si myslí, že na zemi bude „večne“, nepotrebuje nič počítať. Spomeňme si však na podobenstvo o boháčovi, ktorému polia priniesli veľkú úrodu. Chystal sa oddychovať a hodovať, ale Pán v tú noc ho povolal z tohto sveta (porov. Lk 12, 20). „Rátať dni“ znamená dať udalostiam, ktoré prídu do nášho života, správnu dôležitosť a poradie. Prosme si o múdrosť srdca, aby sme v tomto novom roku robili múdre rozhodnutia, ktoré obstoja aj pred tvárou Najvyššieho.

Požehnaný nový rok 2021!

 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
2020: rok plný dobrých skutkov a obnovy rodín

2020: rok plný dobrých skutkov a obnovy rodín

„Prajem Vám, aby rok 2020 bol krajší ako bude...“ Takýmto vtipkovaním som sa prihováral priateľom na sociálnej sieti začiatkom tohto toku. Netušil som, že pre mnohých by bolo vykúpením, keby bol tento rok skutočne krajším, ako bol.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.