Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. december 2020

O Božej vôli vždy a za každých okolností

Liturgia Tretej adventnej nedele, ktorá nesie aj prívlastok „radostná“, vyberá úryvok zo záveru Prvého listu Solúnčanom (5,16-24), ktorý začína práve výzvou k radosti: „Ustavične sa radujte!“.
O Božej vôli vždy a za každých okolností

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Prvým listom Solúnčanom sme sa zaoberali len prednedávnom, na konci uplynulého liturgického roka. Zamyslenia k niekoľkým úryvkom z tohto listu si môžete prečítať na našom blogu tu na Postoji, alebo aj na našej internetovej stránke. Dnes len pripomeniem, že tento list je najstarším novozákonným spisom, a že jeho výnimočnou charakteristikou je, že to nie je čisto len Pavlov list tejto cirkevnej obci, ale, že odosielateľom je skôr celý misionársky tím, ktorý sa predstavuje v samom úvode listu: Pavol, Silván a Timotej. Prvá osoba množného čísla „my“ sa zachováva v priebehu celého listu a to aj v samotnom závere, z ktorého dnes čítame: záverečné povzbudenia začínajú slovami: „Prosíme vás, bratia, ...“ (v. 12a) či „Vyzývame vás, bratia, ...“ (v. 14a). List píše tento misionársky tím do Solúna po tom, čo sa Timotej odtiaľ vrátil a priniesol dobrú zvesť o tamojšej cirkvi, že napriek mnohým súženiam, ktoré musí pre svoju vieru zakúšať, môžu o tejto mladej komunite konštatovať: „stojíte pevne v Pánovi“ (2,8).

Súčasťou záverečných povzbudení v liste je teda výzva k radosti. Nielen však to. Táto výzva je súčasťou triády: „ustavične sa radujte, bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky“ (16-18a). To, že tieto výzvy patria neoddeliteľne k sebe môžeme vnímať aj skrze to, že vo všetkých troch sa zdôrazňuje istá celistvosť: „ustavične, bez prestania, vo všetkom“. Jadrom triády je teda radosť, modlitba a vzdávanie vďaky a to vždy a za každých okolností. Dôležitosť takéhoto postoja kresťana a celého kresťanského spoločenstva je zdôraznená tým, že Pavol a jeho spoločníci zdôrazňujú: „to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás“ (v. 18b). Keďže vidíme, že spomenutá triáda je myslená ako jeden celok, čo je podčiarknuté podobnosťou vo formulácii jej jednotlivých častí, ono potvrdenie o Božej vôli platí nielen pre vzdávanie vďaky, ale pre celú triádu.

Jadrom triády je radosť, modlitba a vzdávanie vďaky a to vždy a za každých okolností. Zdieľať

Tento postoj, ku ktorému autori listu svojich adresátov vyzývajú, je postoj, ktorý je vlastný aj im samotným. V úvode listu totiž píšu: „Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách,“ (1,2) a hneď na to: „A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo“ (1,6). O čosi ďalej v tom istom liste píšu v podobnom duchu: „Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetku tú radosť, ktorú z vás máme pred svojím Bohom? Vo dne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere“ (3,9-10). Takýto postoj charakterizuje Pavla aj v jeho ďalších listoch. Napríklad Filipanom píše: „Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých“ (1,3-4).

Ustavičná modlitba sa zdá byť centrálnym elementom triády, možno aj práve preto je v dnešnom úryvku spomenutá uprostred. Zdieľať

Radosť, modlitba a vzdávanie vďaky je teda dôležitou triádou, ktorá má charakterizovať kresťana, a to aj v časoch skúšok, či ťažkostí, ako tomu bolo aj v prípade mladej kresťanskej komunity v Solúne, či samotného Pavla, ktorý Filipanom píše z väzenia. Ustavičná modlitba sa tu zdá ako centrálny element, možno aj práve preto je v dnešnom úryvku spomenutá uprostred triády. Ustavične sa kresťan modlí tak, že si uvedomuje Božiu prítomnosť vo všetkých okolnostiach svojho života, teda aj v tých náročných, a tie najnáročnejšie sú práve tie, v ktorých sa zdá, že v nich Boha niet. Vedomie Božej prítomnosti je spojené s vierou, že Boh má všetko vo svojich rukách. To môže viesť k vzdávaniu vďaky nie „za všetko“ ale „vo všetkom“. Nie „za všetko“ preto, lebo nie všetko pochádza z Božej ruky, ale „vo všetkom“ preto, lebo Boh je ochotný byť prítomný „vo všetkom“, aj v nešťastí, ktoré sme si zapríčinili my sami. A toto vedomie môže napĺňať človeka radosťou, ktorá nie je sentimentálnou pojašenosťou, ale vnútorným pokojom z istoty Božej prítomnosti.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Použitá literatúra:
Fee, G. D., The First and Second Letters to the Thessalonians (The New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids, MI 2009).

Obrázok: Solún, starý i nový.

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Teraz máme čas

Teraz máme čas

Epištola tohtoročnej druhej adventnej nedele je vzatá z Druhého Petrovho listu. Väčšina biblistov ho považuje za chronologicky jeden z najmladších, ak nie najmladší spis Nového zákona. Datácia jeho vzniku sa niektorými určuje až do začiatku 2. storočia. Ak by sme to prijali, tak boli jeho prvotnými adresátmi kresťania minimálne už druhej alebo tretej generácie. Nikto z nich sa tak nemohol naživo stretnúť už ani s Ježovými apoštolmi. Ich problémy sa oproti ich predchodcom posunuli iným smerom. Typickou črtou skoršej generácie bolo napríklad presvedčenie o skorom Ježišovom návrate na svet. Tí po nich už vedeli, že sa tak nestalo. A práve touto otázkou sa zaoberá aj náš úryvok.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.