Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. október 2020

Kňaz Ondrej Chrvala: Majte odvahu byť znamením Boha!

Ak mladých vedieme k prejavom viery bez vzťahu k Bohu, veľmi pravdepodobne budeme časom sklamaní
Kňaz Ondrej Chrvala: Majte odvahu byť znamením Boha!

Ako vnímajú mladí ľudia dnešnú hlučnú dobu plnú vzbury a paradoxov? Je pre nich výzvou alebo problémom? Preferujú flexibilitu alebo stabilitu? Zábavný priemysel neúnavne naháňa svoju mladú korisť, balamutí jej myslenie a snaží sa odviesť jej pozornosť od vecí podstatných. Nakoľko sú mladí v tejto spleti svetskej a mediálnej manipulácie a devalvácie pravdy ochotní počuť šepot Boha?

Čo vnímate ako najväčší paradox dnešnej doby? 

Momentálne asi najväčší paradox vidím v pojme tolerancie. Na jednej strane je tu veľké volanie po tolerancii, na druhej strane je tu pranierovanie tých, čo sú podľa mienkotvorných ľudí netolerantní. Inak povedané, musíš byť tolerantný podľa našich pravidiel, a ak nie si, v žiadnom prípade ťa nemienime tolerovať.

Ak zájdem o stupeň hlbšie, myslím, že problém je v definovaní pojmu tolerancie. Pre dnešných mladých to mnohokrát znamená „ži si ako chceš a nechaj druhého žiť si, ako chce on“. To je skôr znamenie toho, že druhý mi je ľahostajný. Naša viera však vychádza nie z nezáujmu o druhého, ale z úcty k druhému. A keď má niekto iný názor ako ja, práve úcta k nemu ma vedie k tomu, že si ten názor vypočujem, aj keď s ním nemusím súhlasiť. Preto sa nesprávne pochopený pojem tolerancie obracia proti sebe samému a stáva sa paradoxom.

Čo mladých ľudí najviac zbližuje a, naopak, čo ich vzťahy najviac narúša a ich rozdeľuje?

Pre mladých ľudí je zásadne dôležitá partia rovesníkov. A práve vzťahy ich dokážu najviac zblížiť. Môžu mať rozličné názory, ale ak sú priateľmi, nevnímajú sa v nevraživosti. Takže najviac ich zbližuje, keď sú spolu a komunikujú.

Paradoxne, práve dnešný spôsob komunikácie mladých ľudí aj najviac rozdeľuje. Komunikujú totiž väčšinou nie osobne, ale cez sociálne siete. A je známe, že algoritmy sociálnych sietí sú nadstavené tak, aby nám predkladali to, o čo sa zaujímame. Tým pádom samotná logika sociálnych sietí nás stále viac uzatvára do našich „bublín“ a zabraňuje nám stretnúť sa s názormi z inej názorovej skupiny. Tak sa skupiny medzi sebou stále viac vyhraňujú, často až k vzájomnej nenávisti a nevraživosti. A taká klíma duši mladého človeka vôbec neprospieva. 

Pre mladých je príťažlivá evanjeliová radikálnosť; vedia, že povrchné veci ich nezasýtia, a lacných návnad sa rýchlo prejedia

Ako a čím možno zaujať dnešných mladých ľudí?

V prvom pohľade ich najviac zaujme to, čo ich „nabudí“ – to, čo je nové, neobvyklé, nápadité, nabité emóciami. Dalo by sa povedať, že u nich predáva obal, a čo je v ňom vlastne zabalené, často až tak neriešia.

No to je prvoplánový pohľad. V skutočnosti mladí vedia, že povrchné veci ich nezasýtia, a lacných návnad sa rýchlo prejedia. To, čo ich naozaj zaujme, je výzva. Keď im niekto verí, keď im preloží naozajstnú, náročnú úlohu. Ako raz niekto povedal: Keď od mladých chcete málo, nedajú vám nič. Ak od nich chcete veľa, dajú vám málo. Ale keď od nich chcete všetko, dajú vám všetko.

V tomto pohľade je pre mladých ľudí veľmi príťažlivé evanjelium práve v jeho radikálnosti, s akou nám ho Ježiš predstavoval. A to s plnou silou pripomína aj pápež František v exhortácii Evangelii Gaudium.

Aké najväčšie súčasné problémy musia mladí ľudia riešiť a prekonávať?

V tomto sa stotožňujem s pápežom Františkom. On hovorí, že na jednej strane sú mladí vylúčení na okraj – majú minimálne možnosti zasahovať do spoločnosti a sveta okolo nich, spoločnosť s nimi neráta. Na druhej strane sú korisťou mnohých organizácií najmä zábavného priemyslu, ale napríklad aj mnohých politických organizácií, pre ktorých sú mladí vďačným trhom, ľahko ovplyvniteľným. Na obe je odpoveďou pevná identita, ktorú mladí dnes majú krehkú, ale o to vytrvalejšie ju hľadajú.

V spoločnosti devalvovala pravda, na ktorú sú mladí zvlášť citliví, preto volajú po pravde a úprimnosti

Aké sú špecifické požiadavky dnešnej mládeže? V čom sú iné, ako boli napríklad pred rokmi?

Mladí sú dnes predovšetkým ohromne flexibilní. Vyplýva to zo sveta, v ktorom žijú. Viac ako príslušnosť k stabilným hodnotám sa u nich vyžaduje flexibilita, tvorivosť, prispôsobivosť podmienkam a prostrediu. A to dokážu oveľa lepšie ako predchádzajúce generácie. A potom spätne aj od sveta okolo seba požadujú skôr flexibilitu ako stabilitu.

Na druhej strane, tým, že v spoločnosti devalvovala pravda, na ktorú sú mladí zvlášť citliví, volajú po pravde a úprimnosti. Niekedy až prekvapivým spôsobom, keď pred celým svetom na sociálnych sieťach odhalia niečo, čo považujeme za osobné a súkromné, ale práve tým sa často prejavuje ich túžba po otvorenosti, úprimnosti a pravdivosti.

Skutočný vzťah s Bohom vedie k prežívaniu viery v spoločenstve a cez sviatosti

Majú dospievajúci hlboko zakorenené základy viery, ktoré upevňujú, alebo, naopak, ich záujem o kresťanstvo a duchovný život po odchode z domu na strednú alebo vysokú školu upadá?

Na túto otázku sa dá odpovedať áno aj nie, podľa toho, ako ju vidíme. Ak vidíme základy viery ako príslušnosť ku kresťanskej kultúre, tak pozorujeme opúšťanie tejto kultúrnej formy s odchodom na strednú alebo vysokú školu. Avšak v otázke duchovného života prichádza stále viac do popredia pravda, ktorú veľmi zdôrazňujú poslední pápeži, že viera nie je kultúrnym vyjadrením ani súborom etických myšlienok, ale stretnutie s osobou Ježiša Krista. A ak mladí stretli a prijali Ježiša do svojho života ako osobného priateľa, obvykle v nich toto priateľstvo rastie. Otázkou teda je, čo rozumieme pod duchovným životom – či príslušnosť k určitým kultúrnym formám, alebo osobný vzťah s Bohom. Samozrejme, nijako tieto dve skutočnosti nekladiem do protikladu; ak je vzťah s Bohom skutočný, vedie k prežívaniu viery v spoločenstve a cez sviatosti. Ale ak mladých vedieme k prejavom viery bez vzťahu k Bohu, v dnešnej spoločnosti veľmi pravdepodobne prídeme k sklamaniu.

Aká forma evanjelizácie je prijateľná a zaujímavá pre dnešnú mládež?

Ako to vyplýva z predchádzajúcich odpovedí, evanjelizácia príťažlivá pre dnešnú mládež by mala mať dva prvky. Prvý je osobný – majú v nej stretnúť živého Boha, s ktorým môžu nadviazať osobný vzťah. Druhý je výzvou – dnešná evanjelizácia by mala bez obáv obsahovať radikálne požiadavky evanjelia na vydanie celého života Bohu. To je výzva, ktorá je hodná toho, aby do nej mladí vložili svoju energiu.

Inzercia

Aké sú najčastejšie chyby pri komunikácii s mladými ľuďmi?

Myslím, že najčastejšou chybou je to, že ich nepočúvame. Považujeme ich za príliš mladých a neskúsených, aby nám mali čo dať. Pritom opak je pravdou. Ak v komunikácii s nimi konečne stíchneme so svojimi radami a budeme ich skutočne počúvať, môžeme sa veľmi mnohému hodnotnému naučiť. A ak ich skutočne počúvame, sú aj náchylnejší prijať tie naše rady.

Čo mladým ľuďom najviac chýba, čo by potrebovali?

Mnohé som spomenul už v predchádzajúcich odpovediach, ale to, čo najviac potrebujú, je vedieť, že sú milovaní a majú hodnotu takí, akí sú. V dnešnom svete sa kladie veľmi veľký dôraz na výkon, na to, čo dokážu a čím zabodujú. No práve naša viera nám jasne hovorí, že v Božích očiach sme nespochybniteľne hodnotní už len tým, že sme, ešte predtým, než čokoľvek urobíme. Mladým urobíme veľkú službu, ak im svojím prístupom túto pravdu sprostredkujeme, nielen ako teóriu, ale ako skutočnosť, ktorú môžu žiť na všetkých úrovniach osobnosti.

Bezpodmienečná rodičovská láska dáva v dôvere deťom slobodu i za cenu toho, že sa popália 

Aký by mal byť správny prístup rodičov k svojim deťom a ich súčasnému modernému životnému štýlu? Čo by sa mali naučiť pri výchove akceptovať a čo radikálne odmietnuť?

Spomenul by som dve zásadné podmienky pri výchove mladých ľudí, ktoré platia v každej dobe, aj v tejto.

Prvou a nevyhnutnou podmienkou je bezpodmienečná láska. Aby dospievajúci vedel, že hoci nie so všetkým s ním súhlasíme, stále ho máme radi a nič sa na tom nikdy nezmení. Pripomínam, že nestačí, aby to tak bolo; on aj musí vedieť, že to tak je. A oveľa viac uverí mimovoľným malým gestám ako slovám, po ktorých však nenasledujú činy.

Druhou podmienkou je rastúca sloboda a dôvera. Musíme mu veriť, že už nie je malým dieťatkom a že zvládne výzvy života, na ktoré už má vek. Preto mu tú slobodu a dôveru treba postupne stále viac prejavovať. Prvá zložka bezpodmienečnej lásky je rovnaká ako u malých detí. 

Druhá zložka slobody je však opačná. Kým malé deti musíme viesť, pretože ešte nevedia rozlišovať, mladých ľudí potrebujeme práve naopak nechať v slobode zaujať postoj k životu, často aj za cenu toho, že sa popália.

Rodičia, osloboďte sa od generačnej ťažoby svojich rodinných trpkostí a neprenášajte ich na svoje deti. Mladí, prijmite výzvu – vstúpiť do osobného vzťahu s Bohom!

Čo by ste odkázali rodičom? 

Rodičom by som v dnešnej dobe odkázal: ak chcete byť dobrými rodičmi, nezabudnite predovšetkým sami byť dobrými synmi a dcérami. Majte zdravé korene, tak bude zdravé aj ovocie. Ak sú napätia medzi vami a rodinou, z ktorej ste vyšli, je namieste zamyslieť sa nad odpustením a uzdravením vzťahov. Inak odovzdávate svojím deťom tú trpkosť, ktorú si v živote nesiete. Ak sa to z nejakého dôvodu nedá, nájdite oporu v Bohu Otcovi, ktorého sme všetci milovanými deťmi. Len tak viete odovzdať zdravé rodičovstvo svojím deťom. 

A čo by ste odkázali mladým ľuďom?

Mladým odkazujem s pápežom Františkom: Nebojte sa snívať!Potrebujeme vaše túžby, vašu mladosť, vašu silu a odvahu! Potrebujeme sa nechať osviežiť spôsobom, akým cez vás pôsobí Boh dnes. Prijmite výzvu, vstúpte do vzťahu s Ním a buďte nám jeho znamením!

...

Vízia kňazstva v Ondrejovi Chrvalovi dozrievala už od malička. Katolícku teológiu absolvoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Lateránskej Univerzite v Ríme. Na Saleziánskej Univerzite v Ríme získal licenciát v odbore Pastorácia mládeže a animátorstvo. Po štúdiách bol poverený pastoráciou mládeže v Trnavskej arcidiecéze. Následne pôsobil i ako tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. V rámci svojej pastoračnej úlohy sa zúčastnil Svetových dní mládeže v Madride, v Krakove a v Paname a organizoval Národné stretnutia mládeže R13 v Ružomberku, P15 v Poprade a P18 v Prešove. Rok a pol pôsobí ako správca farnosti Abrahám. 
Má rád, keď sa stáva funkčným to, čomu už nikto neverí, že by to bolo možné – či už sa jedná o životné príbehy jednotlivcov alebo rodín, alebo hoci aj o staré autá. Rád hľadá odkazy v hodnotných filmoch, ktoré vníma ako moderné podobenstvá. Vo voľnom čase sa zaoberá teológiou a históriou pôsobenia Ducha Svätého v Cirkvi.

Foto: archív Ondreja Chrvalu

Júlia Kubicová

Autorka článku je absolventka RKCMBF UK (Bc.) a TF TU (Mgr., PaedDr.). Okrem Krásy, umenia a novej evanjelizácie sa zaujíma o fenomén utrpenia v kresťanskom chápaní - s cieľom konkrétnej praktickej pomoci.

Blog Zastolom.sk vychádza v spolupráci s denníkom Postoj, pripravuje ho občianske združenie Slovenská asociácia kresťanských rodín (SAKRO). Našu činnosť môžete podporiť nákupom v našom eshope alebo finančným darom.

 

Portál www.zastolom.sk sprevádza kresťanské rodiny na ceste viery. Robí tak prostredníctvom online magazínu, rozširovaním zoznamu odporúčaných psychológov, budovaním Facebookovej komunity, vymýšľaním a vyrábaním konkrétnych nástrojov na slávenie liturgického roka v rodine, ktoré ponúka vo svojom eshope. Nové články od septembra 2020 publikuje na Postoji.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame