Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. júl 2020

Radostný príchod Pánovej Archy

Evanjeliový úryvok sviatku Návštevy Panny Márie (Lk 1, 39 – 56) približuje radostné stretnutie dvoch matiek v požehnanom stave. Staršia Alžbeta blahoslaví svoju mladšiu príbuznú Máriu, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Udalosť obsahuje odvolávky na starozákonné texty.
Radostný príchod Pánovej Archy

Opis návštevy zdôrazňuje radostný charakter celého príbehu. Dokazuje to aj skutočnosť, že táto biblická udalosť je súčasťou radostných tajomstiev modlitby posvätného ruženca. Medzi veriacimi sa tento sviatok teší obľube. 

Mária – Zvestovateľka 

Celý príbeh je ohraničený slovesami pohybu, ktoré sa vzťahujú na Máriu. V úvode v Lk 1, 39 sa píše: „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu...“a v závere v Lk 1, 56: „Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.“ Jej postava dáva do pohybu celý dej, ako ukazuje séria použitých slovies. Mária vstúpila do domu, pozdravila Alžbetu, jej dieťa sa zachvelo, Alžbetu naplnil Duch Svätý a zvolala veľkým hlasom. 

Mária je zvestovateľkou Božej radosti. Neprináša seba, ale prináša prítomnosť samotného Boha.  Zdieľať

Mária, ktorá najskôr sama prijala Božie posolstvo, sa teraz stáva jeho nositeľkou, lebo povolanie sa naplno realizuje v poslaní. Prichádza k príbuznej, aby jej zvestovala radostnú správu o naplnení Božích prisľúbení. Mária je nositeľkou Krista ako matka ale aj ako jeho ohlasovateľka. 

Pri zvestovaní v Nazarete anjel pozdravil Máriu. V gréckej pôvodine to bol pozdrav „raduj sa“. Evanjelista Lukáš uvádza, že prvou vecou pri stretnutí dvoch žien bol Máriin pozdrav: „Vošla a pozdravila Alžbetu.“ (Lk 1, 40).  Mária, plná Ducha Svätého, pozdraví príbuznú. Je zvestovateľkou Božej radosti. Neprináša seba, ale prináša prítomnosť samotného Boha. 

Liturgický slovník

Alžbeta v odpovedi Márii hovorí, že nešlo o obyčajný pohyb jej dieťaťa, ale o pohyb „s radosťou“. V gréckom texte Lukášovho evanjelia sa píše „en agallíasei“ – „v plesaní, jasote“. Sloveso „agallíaomai“ sa používa v liturgickom prostredí. Vyjadruje jasavú oslavu Boha za jeho veľkosť a preukázanú pomoc. V Jánovej apokalypse 19, 7 mohutný zástup svätých v nebi na nebeskej liturgii zvelebuje Boha: „Radujme sa a plesajme (agallíomen), vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a nejho nevesta sa pripravila.“ V našom úryvku nejde teda len o nejakú skrytú vnútornú radosť, ale o vonkajšiu viditeľnú oslavu Boha. V tomto duchu rozumieme aj mariánskym liturgickým sviatkom, v ktorých oslavujeme Boha za jeho veľké skuky, ktoré vykonal v Márii z Nazareta. 

Inzercia

V Máriinom dieťati je Boh prítomný reálnym hmatateľným spôsobom, keď si z Márie vzal ľudskú prirodzenosť.  Zdieľať

Slovenský preklad v Lk 1, 42 uvádza o Zachariášovej manželke, že zvolala veľkým hlasom. Sloveso „anafonéo“ – zvolať sa v celom Novom zákone používa iba jediný raz v tomto verši. Avšak nájdeme ho päťkrát v gréckom texte Starého zákona v Prvej a Druhej knihe kroník (1 Krn 15, 28; 16, 4. 5. 42; 2 Krn 5, 13), vždy v liturgickom prostredí v spojení so spevom a hudobnými nástrojmi. V 15. a 16. kapitole Prvej knihy kroník sa toto sloveso používa vo vzťahu k arche zmluvy, ktorú kráľ Dávid dal preniesť do Jeruzalema: „Celý Izrael vynášal Pánovu archu s jasom za zvuku rohu, trúb a cimbalov a hrali (anafonúntes) na harfy a citary.“ (1 Krn 15, 28) Niektorí biblisti vidia v tom predstavenie Márie ako novej archy zmluvy. Vieme, že archa zmluvy plnila v jeruzalemskom chráme prenosný svätostánok. Mala tvar kvádra a boli v nej uložené tabule Desatora, Áronova palica a nádoba s mannou. Bola znamením Božej prítomnosti a do jej blízkosti mohol vstúpiť iba veľkňaz a to iba raz v roku na Deň zmierenia. V Máriinom dieťati je Boh prítomný reálnym hmatateľným spôsobom, keď si z Márie vzal ľudskú prirodzenosť. 

Príchod Pánovej Archy

Pozrime sa bližšie na Alžbetine slová, tzv. eulógie, teda požehnania, resp. dobrorečenia. Prvou osobou, nad ktorou Alžbeta vyriekne slová požehnania, je Mária, ale toto jej velebenie nie je samoúčelné. Mária je zvelebená práve vo vzťahu k dieťaťu, ktoré nosí pod srdcom. V prirodzenom poriadku každá žena, ktorá očakáva dieťa, si zaslúži osobitnú úctu a vďaku za nový život. Avšak v našom prípade okrem tohto prirodzeného poriadku vystupuje do popredia aj nadprirodzený dôvod, na ktorý evanjelista poukazuje od samotného začiatku, keď hovorí o prítomnosti a pôsobení Ducha Svätého. Plod Máriinho života, povedané slovami Alžbety, nie je obyčajné dieťa, je to prislúbený Mesiáš, Boží Syn, Pán, ako zdôrazňuje významné oslovenie „matka môjho Pána“ (Lk 1, 43).

V opise evanjelistu Lukáša ide o narážku na obraz Márie ako novozákonnej archy zmluvy. Zdieľať

Alžbetina otázka: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?,“ má veľkú podobnosť s otázkou starozákonného kráľa Dávida: „Akoby mohla prísť Pánova archa ku mne!“ (2 Sam 6, 9) To je reakcia Dávida, ktorý  sa zo strachu a z bázne cíti nehodný, aby Pánova archa zmluvy bola umiestnená v jeho dome. Podobnú pokoru a nehodnosť cítime v slovách Zachariášovej manželky. V opise evanjelistu Lukáša ide teda o narážku na obraz Márie ako novozákonnej archy zmluvy. Príchod Pánovej archy vzbudzuje obrovskú radosť a jasot. 

Nájdime si v dnešný deň čas, aby sme sa pomodlili aspoň desiatok tajomstva radostného ruženca: „ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.“ Nech sme podľa vzoru týchto dvoch svätých žien aj my radostnými a dôstojnými ohlasovateľmi a nositeľmi Krista. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Milí kresťanskí politici v OĽaNO, zaspali ste?

Milí kresťanskí politici v OĽaNO, zaspali ste?

Inak si asi neviem vysvetliť to ticho okolo káuz Borisa Kollára, ktorý zvláda zásobovať verejnosť kauzami v závratnejšom tempe, ako Ficova vláda. Inak si neviem vysvetliť vaše ticho pri pokryteckom konaní Vášho predsedu, ktorý pred voľbami vykrikoval, že on ticho nebude a že nebude tolerovať politiku našich ľudí. Na toto ste šli do politiky? Aby ste boli ticho, kým si mafiánske milenky, plagiátori, príživníci, ktorí sa živia pripomienkovými konaniami pri veľkých stavbách a nominanti SNS, proti ktorým OĽaNO usporadúvalo tlačovky, obsadzujú posty a pokračujú v šafárení? Myslíte si, že na toto Vás ľudia volili? Toto znamená byť kresťanom v politike? Byť ticho, keď sa deje neprávosť?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.