Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
09. apríl 2020

„Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna!“

Veľkopiatočné obrady slávenia utrpenia a smrti Pána prinášajú opis Ježišovho umučenia podľa Jánovho evanjelia (Jn 18, 1 – 19, 42).
„Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna!“

Jestvuje výrazný rozdiel medzi Jánom a ďalšími troma evanjelistami v opise Ježišovho umučenia. Pre troch evanjelistov je Ježiš mužom bolesti. Pre Jána je Ježišovo umučenie jeho slávou. 

Hodina oslávenia

Na svadbe v Káne Galilejskej zaznie prvýkrát Ježišovo upozornenie: „Ešte neprišla moja hodina.“ (Jn 2, 4) Pán Ježiš tým nemyslí na okamih, v ktorom premení vodu na víno. Príbeh tvorí paralelu so záverom Jánovho evanjelia: „Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“ (Jn 20, 30 - 31) 

Kána Galilejská má silné prepojenie na Ježišovo ukrižovanie. Ježišovo upozornenie„ešte neprišla moja hodina“ zaznie v priebehu evanjelia na viacerých miestach (porov. Jn 7, 8. 30; ). Avšak zaznie aj opačné vyjadrenie: „Nadišla jeho hodina“ v Jn 12, 23; 13, 1 a v Jn 17, 1, keď je Ježiš vo večeradle so svojimi apoštolmi a vyhlási: „Otče, nadišla hodina.“ Hodinou oslávenia je Pánova smrť na kríži. Posledné slová ukrižovaného Krista v Jánovom evanjeliu sú: „Je dokonané.“ (Jn 19, 30)

Ježišova smrť na kríži je vrcholným znamením. Zdieľať

Hodina, pre ktorú prišiel na svet, aby oslávil Otca a Otec oslávil Syna, sa naplnila. Ježišova smrť na kríži je vrcholným znamením. Tam sa odhaľuje Ježišova identita, jeho láska a napĺňa sa Boží plán záchrany človeka. 

Kráľ na kríži

Od začiatku sa všetko deje so súhlasom Ježiša. Už na začiatku evanjelia Ján Krstiteľ povie o Kristovi: „Hľa, Boží Baránok…“ (porov. Jn 1, 29) Tento Baránok zomrie v čase, keď v jeruzalemskom chráme zabíjajú baránkov na veľkonočnú večeru. Ján neuvádza slová ustanovenia Eucharistie, neuvádza Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade. Ježiš vystupuje ako kráľ, je oslávený, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. 

Nepriatelia, ktorí chcú zajať Ježiša, padnú pred ním na zem. Ježiš prepustí svojich učeníkov, neutekajú ako v iných evanjeliách. Sám vykročí k Judášovi, ktorého očakáva, a ide mu v ústrety. Nepotrebuje, aby mu niekto niesol kríž (Šimon z Cyrény), ale sám si ho nesie. Preto nič z toho, čo sa bude počas jeho utrpenia diať, nemôže Ježiša vyviesť z rovnováhy. Jánov Ježiš počas vypočúvania vôbec nie je mlčanlivý, ako to vidíme vo zvyšných troch evanjeliách. Kristus je pred Pilátom výrečný a sebaistý. Pilát sa môže nazdávať, že má moc súdiť Ježiša, ale on mu odpovedá pokojne, že nemá nad ním žiadnu moc, a Pilát má z neho strach. Celý proces pred Pilátom je v Jánovom opise vložený medzi chodenie Piláta von a dnu. Ježiš je vnútri a zástup stojí vonku. Preto otázka nespočíva v tom, čo sa stane s Ježišom, lebo ten má svoj život pevne v rukách, ale či Pilát zradí sám seba tým, že podľahne výkrikom ľudu vonku. 

Ján nespomína roztrhnutie chrámovej opony pri Ježišovej smrti. Novým chrámom je totiž samotný Boží Syn, ako to evanjelista uviedol v komentári ešte na začiatku evanjelia pri vyčistení chrámu: „Ale on hovoril o chráme svojho tela.“ (Jn 2, 21) Iba Ján spomenie, že z Ježišovho prebodnutého boku vyšla krv a voda. Cirkev vidí v tejto zmienke odkaz na dve sviatosti – krst a Eucharistiu.

Inzercia

Na kríži sa odhaľuje Ježišova identita, jeho láska a napĺňa sa Boží plán záchrany človeka.  Zdieľať

Ján zachytil aj slová odovzdania dvoch osôb do vzájomnej opatery. Milovaný učeník prijal Ježišovu matku za svoju duchovnú matku. Mária pod krížom je vzorom Cirkvi. Za literárnym významom slov sa v duchu Jánovho evanjelia skrýva symbolický význam a odkaz. Pravého Ježišovho učeníka charakterizuje to, že prijíma jeho matku. Tým napĺňa Kristov závet z kríža. Mária sa stáva matkou všetkých Ježišových učeníkov.

Napokon bol Ježiš aj pochovaný ako kráľ. Nikodém na pomazanie tela použil 100 libier vzácnej myrhy s aloou, čo je približne 32 kg. Množstvo je obrovské a vyjadruje kráľovský pohreb.  

Ja som

V Jánovom evanjeliu nájdeme viaceré miesta, v ktorých Ježiš označuje seba samého výrazom „Ja som“: „Ja som dobrý pastier“, „ja som cesta, pravda a život“, „ja som vzkriesenie a život“, „ja som brána k ovciam“, „ja som pravý vinič“, „ja som chlieb z neba“, „ja som živý chlieb“, „ja som svetlo sveta“. Nájdeme však aj také vyjadrenia, v ktorých „Ja som“ vystupuje bez ďalších charakteristík: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec.“ (Jn 8, 28); „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ (Jn 8, 58); „Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som.“ (Jn 13, 19); „Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: »Koho hľadáte?« Odpovedali mu: »Ježiša Nazaretského.« Povedal im: »Ja som.«“ (Jn 18, 4 - 5) Tento spôsob Ježišovho rozprávania formou „Ja som“ je odkazom na zjavenie Boha v Starom zákone. 

Ježiš Kristus je Kráľom, je Božím kráľovstvom.  Zdieľať

Starozákonná kniha Exodus hovorí o zjavení sa Boha Mojžišovi na vrchu Sinaj v tŕňovom kríku, ktorý horí plameňom, ale nezhára (porov Ex 3,  2). Boh sa Mojžišovi dáva spoznať slovami: „Boh povedal Mojžišovi: »Ja som, ktorý som!« - a dodal: »Toto povieš Izraelitom: »Ja-som« ma poslal k vám!«“ (Ex 3, 14) Božie meno je „Ja-som“. Keď teda Pán Ježiš použil toto označenie, vyhlásil sa za Boha a židia to veľmi dobre poznali zo starozákonných textov. Zjavenie sa Boha v Starom zákone sprevádzal strach ľudí. Preto už rozumieme reakcii tých, ktorí prišli do Getsemanskej záhrady, aby Ježiša zatkli. Keď počuli slová „Ja som“, cúvli a od strachu popadali na zem (porov. Jn 18, 6). Ježiš Kristus použil na seba Božie meno, lebo je vteleným Božím Slovom, živým Bohom, ako to evanjelista Ján uviedol hneď v prvom verši svojho spisu: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1, 1) Ak v ostatných troch evanjeliách je v centre pozornosti Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš ohlasuje slovami a skutkami, v Jánovom evanjeliu je centrom samotný Ježiš Kristus. On je Kráľom, on je Božím kráľovstvom. 

       

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Bola Ježišova posledná večera židovským sederom?

Bola Ježišova posledná večera židovským sederom?

V tomto roku pripadá začiatok židovského sviatku Pesach – Veľkej Noci na dnešný deň 8. apríla. Po súmraku sa slávi židovská sederová večera. Názov seder znamená poriadok, keďže jej priebeh má svoje presné pravidlá. Slávil však Ježiš so svojimi apoštolmi poslednú večeru na spôsob židovskej veľkonočnej večere?

Blog
Mesto versus vidiek? Kde sú inteligentnejší ľudia?

Mesto versus vidiek? Kde sú inteligentnejší ľudia?

Existuje mnoho kategórií, do ktorých sú ľudia triedení. Jednou z nich je pohľad na mesto a vidiek z hľadiska inteligencie ich obyvateľstva. Priznám sa, že tento text vznikol v reakcii na nižšie uvedený názor, ktorý som nemohol nechať len tak bez povšimnutia. Citujem:

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.