Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. marec 2020

Ďakujme, že nám bolo umožnené narodiť sa

Evanjeliový úryvok na slávnosť Zvestovania Pána (Lk 1, 26 - 38) podáva príbeh ľudského zrodu Božieho Syna.
Ďakujme, že nám bolo umožnené narodiť sa

Štruktúra liturgického roka a usporiadanie jednotlivých období a dní má svoju logiku. Slávnosť Zvestovania Pána sa slávi 9 mesiacov pred slávnosťou Narodenia Pána, lebo to je doba, ktorá za bežných okolností trvá od počatia po narodenia dieťaťa. Z toho dôvodu sa v dnešný deň na Slovensku slávi aj Deň počatého dieťaťa. 

Boh, ktorý koná

Celý príbeh je orámcovaný zmienkou o anjelovi, ktorý prichádza k Márii (Lk 1, 26) a odchádza od nej (Lk 1, 38). Anjel je nositeľom posolstva Boha, čím sa napĺňa známe starozákonné proroctvo v Knihe proroka Izaiáša: Ako z neba padá dážďa sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“ (Iz 55, 10 - 11) Božie slovo sa nevracia naprázdno, ale vstupuje do života Panny Márie a vykoná dielo toho, ktorý ho poslal. Umožní to Máriino slobodné prijatie Božej ponuky. Je to krásny príklad pre nás, aby sme po prečítaní Svätého písma umožnili, aby od nás neodchádzalo naprázdno. 

 

Terajšia Bazilika Zvestovania v Nazarete bola postavená v roku 1969. Vnútri sa skladá z dvoch kostolov.

Človek, ktorý odpovedá

Evanjeliový úryvok je popretkávaný troma reakciami Márie, ktoré odrážajú postupné prijatie Božieho plánu.

Mária je príkladom, aby od nás Božie posolstvo neodchádzalo naprázdno.  Zdieľať

Prvou je reakcia na anjelov pozdrav: „Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.“ (Lk 1, 29) Druhou je jej žiadosť o vysvetlenie: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1, 34). Napokon treťou reakciou je jej súhlas: „Hľa, služobnica Pána, nech sami stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 36) Jej tretia odpoveď predstavuje vyvrcholenie celého úryvku. Mária samu seba nazýva „Pánova služobnica“, čím sa dáva do služby Božieho plánu. Je to jej slobodná odpoveď na Božie konanie. V druhej časti svojej odpovede Mária nedáva len nejaký trpný súhlas, ale aktívne žiada o toto Božie konanie a deklaruje svoju spoluprácu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Je to nádherný vzor, ktorý máme v osobe Márie, ženy viery. Viera totiž je len odpoveďou, „nebudem sa vzpierať, nebudem brániť“, ale záväzkom nášho aktívneho a ochotného zapojenia sa do Božieho diela spásy.

Nový titul

Mária dostáva nový titul, ktorý vojde do dejín mariánskej úcty: „Milostiplná“ (Lk 1, 28). Anjel hneď podáva vysvetlenie tohto oslovenia: „Našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Pápež František tieto slová vysvetľuje takto:  „Čo znamená plná milosti? Že Mária je plná prítomnosti Boha. Ak ju celú zaujal Boh, nie je v nej miesto pre hriech. Je to zvláštne, pretože celý svet, žiaľ, je nakazený zlom. Ktokoľvek z nás sa pozrie do svojho vnútra, vidí tam temné stránky. Aj najväčší svätí boli hriešnici a všetky skutočnosti, aj tie najkrajšie, sú načaté hriechom – všetky, okrem Márie.

Mária dostáva nový titul, ktorý vojde do dejín mariánskej úcty: „Milostiplná“ (Lk 1, 28). Zdieľať

Ona je jediná „vždy zelená oáza“ ľudstva, jediná nenakazená, stvorená ako nepoškvrnená, aby svojím „áno“ plne prijala Boha, ktorý prichádza na svet a začína nové dejiny.“ 

 

Inzercia

Dolný kostol uchováva jaskyňu, v ktorej sa odohral biblický príbeh zvestovania. 

Jaskyňa zvestovania. Na oltári je latinský nápis: "A Slovo sa tu stalo Telom." 

Úloha pre nás

Zvestovanie Ježišovho narodenia je vložené do bežného svetského prostredia. Uskutočňuje sa v Nazarete v skromnom dome chudobnej mladej ženy. V dnešný deň sa duchovne spojme s Máriou. Premeňme naše príbytky na dom Pánovho zvestovania. Prečítajme si evanjeliový úryvok a pomodlime sa jeden desiatok radostného ruženca „ktorého si Panna z Ducha Svätého počala“ (alebo aj celý radostný ruženec). Ďakujme za to, že nám bolo umožnené narodiť sa. Už to nie je samozrejmosť, ba v niektorých krajinách to už prestalo byť právom.

V dnešný deň sa duchovne spojme s Máriou. Premeňme naše príbytky na dom Pánovho zvestovania. Zdieľať

Ďakujme našim otcom a mamám, že počúvali hlas svedomia, hlas viery a nepodľahli propagande okolia. Buďme hlasom tých, ktorých hlas nepočuť. 

 

           Horný kostol je zasvätený Márii ako Matke Cirkvi.

 

Americký prezident Ronald Reagan raz vyslovil pamätnú vetu: „Všimol som si, že každý, kto podporuje potraty, sa už narodil.“ Preto dnes zvlášť pamätajme na nenarodené deti, ich matky a otcov, ich rodiny, a prosme pre nich i pre seba o Božie milosrdenstvo. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.