Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
21. marec 2020

Kto zhrešil?

Ponúkam ešte niektoré podnety k evanjeliovému úryvku Štvrtej pôstnej nedele (Jn 9, 1 – 41) o uzdravení slepého.
Kto zhrešil?

Ján neoznačuje Ježišove mocné skutky výrazom „zázraky“, ako to robia ostatní evanjelisti, ale používa výraz „znamenia“. Chce tým ukázať, že čitateľ nemá zostať len pri otázke, akým spôsobom sa stal zázrak, ale čo znamená, tzn. aké je jeho posolstvo. Pri Jánovom opise znamení odporúčam viac ako samotný skutok zázraku všímať si rozhovory, reakcie účastníkov na Ježišovo konanie, komentáre evanjelistu, ktoré udalosť sprevádzajú. V nich totiž Ján často podáva posolstvo danej udalosti, ktorým nie je len opísať, čo sa stalo, ale prečo sa to stalo a čo to znamená pre čitateľa. 

Typológia ľudských postojov

Čo je poslaním príbehu o uzdravení slepca? Je v ňom potrebné hľadať viac než len uzdravenie, ktorému v dlhom príbehu (41 veršov) sú venované iba dva verše (Jn 9, 6 - 7). V našom evanjeliovom úryvku máme viaceré dialógy a práve v nich tkvie podstata posolstva. Ide o rozhovory: Ježiš a učeníci, Ježiš a slepec, uzdravený slepec a susedia, slepec a židovské autority, rodičia a židovské autority, uzdravený slepec a židovské autority, uzdravený slepec a Ježiš, Ježiš a židovské autority. Niektoré rozhovory sú plytké, napríklad susedov slepca zaujíma iba to, ako nastalo uzdravenie. Je to na spôsob senzácie, ktorá, žiaľ, neraz charakterizuje aj našu dobu a náš vzťah k viere.

V našom evanjeliovom úryvku máme viaceré dialógy a práve v nich tkvie podstata posolstva. Zdieľať

Učeníci sa Ježiša pýtajú jednu zo zásadných otázok ľudstva – pôvod a dôvod zla vo svete. Rodičia uzdraveného predstavujú tajných kresťanov, ktorí majú obavu verejne sa priznať ku Kristovi. Boja sa reakcie okolia. Niekedy ich volám „kryptokresťania“ a nechýbajú ani v našom okolí. Potom sú zobrazené ždiovské autority. Majú za sebou silu inštitúcie. Pohŕdajú druhými a cítia sa majiteľmi pravdy. Taliansky biblista Massimo Grilli uvádza, že pre nich prostitútka musí zostať prostitútkou, mýtnik hriešnikom, slepec od narodenia navždy slepým... Práve to spôsobuje, že zostávajú v slepote srdca. A potom je tu uzdravený slepec, ktorý uznáva vlastnú biedu, ale je otvorený pre Krista. Kladie otázky, nebojí sa polemizovať s názormi ináých a hľadá pravdu. Pod vplyvom Krista s telesným zrakom získava dar viery. V týchto dialógoch je zaznamenaná polemika židovstva, pohanstva a raného kresťanstvo ohľadom identity Ježiša z Nazareta. Je to len obyčajný človek alebo možno prorok, Boží muž? Kresťanstvo odpovedá jednoznačne: Je to Boží Syn. Avšak v týchto rozhovoroch môžeme najsť aj typológiu postojov našej doby ku Kristovi. V ktorých sme sa spoznali my sami? 

Pôvod zla

V pohľade na dialógy dnešného evanjelia sa chcem zastaviť pri prvej scéne – rozhovor Ježiša s učeníkmi. Robím to aj z toho dôvodu, že v ťaživej situácii šíriaceho sa vírusu a obáv, ktorý na Slovensku vyvoláva, ide o aktuálnu tému.

V týchto rozhovoroch môžeme najsť aj typológiu postojov našej doby ku Kristovi. V ktorých sme sa spoznali my sami?  Zdieľať

Otázka učeníkov predstavuje jednu z najťažších otázok, ktorým sa ľudstvo trápi od začiatku svojej existencie – pôvod zla. Obracajú sa s ňou na Boha, čo robí človek každej doby, keď sa ocitne v obzvlášť náročnej, ba až neriešiteľnej životnej situácii. Keď učeníci vidia slepého od narodenia, pýtajú sa Krista: „Rabbi, kto zhrešil..., že sa narodil slepý?“ Učeníci už vedia aj odpoveď, ktorú ponúkajú svojmu Učiteľovi: a) on; b) jeho rodičia. Aké jednoduché, stačí zakrúžkovať: a - b. Táto otázka vystihuje aj aktuálne dianie na Slovensku. Kto zhrešil, že sa po svete šíri nebezpečený vírus? Ani dnes nechýbajú „odborníci“ s hotovými odpoveďami, stačí zakrúžkovať. Pýtajme sa samých seba, či neprichádzame k druhým s už vopred pripravenými schémami, s predsudkami. Keď pre nich máme dopredu pripravené odpovede bez toho, aby sme ich počúvali. 

Zjaviť Božie skutky

Nikto nepochybuje, že bolesť, choroba a smrť je zlom. Pán Ježiš prekvapí vlastných učeníkov, keď odmieta ich navrhované riešenia a neprijíma ani jednu z možností:  Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.“  (Jn 9, 3) Pán Ježiš pozýva pozerať sa na tieto skutočnosti z iného pohľadu, z pohľadu viery a dôvery v Boha. V Starom zákone sa Boh zjavoval Izraelitom v oblačnom stĺpe, keď ich viedol z egyptského otroctva. Mojžišovi sa zjavil na vrchu Sinaj v oblaku a neskôr v Stánku stretnutia.

Pán Ježiš pozýva pozerať sa na tieto skutočnosti z iného pohľadu, z pohľadu viery a dôvery v Boha. Zdieľať

Novozákonné texty nám hovoria, že Ježiš Kristus je týmto viditeľným zjavením sa Boha medzi ľuďmi. Poznáme slávnosť „Zjavenia Pána“ tzv. Epifánia, keď mudrci spoznávajú v dieťati Ježiša Krista. O čo teda Pán Ježiš žiada svojich učeníkov? Božie skutky nie sú trestom za hriech. Situácia človeka sa môže stať „miestom“, kde Boh  zjaví svoje skutky, svoju dobrotu, svoju lásku, svoju blízkosť. Ježiš v odpovedi pokračuje: „Musíme konať  skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň.“ (Jn 9, 4) Všimnime si množné číslo „musíme konať“, tzn. Ježiš nie je sám, ale pozýva do tejto spolupráce svojich učeníkov. Nie je v našich silách odstrániť všetko zlo, ale môžeme byť ako Kristus a spolu s ním vždy stať na strane dobra. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.