Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. marec 2020

O 5 minút skôr ako zvyčajne

Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Mt 17, 1 - 9) opisuje Pánovo premenenie na vrchu. V prítomnosti dvoch starozákonných postáv a troch svojich apoštolov Pán zjavuje svoju slávu.
O 5 minút skôr ako zvyčajne

Prvá pôstna nedeľa nám ponúkla púšť ako miesto stretnutia s Bohom. Potrebujeme v našom mieste miesta samoty a stíšenia, aby sa nám podarilo vymaniť sa z hluku tohto sveta a mohli sme počuť Pánov hlas. Teraz nám evanjeliový úryvok ponúka ďalšie miesto stretnutia  s Pánom, ktorým je vrch. 

Vrch ako miesto stretnutia

V biblickom ponímaní je vrch blízko neba, a preto je často miestom stretnutia s Bohom. Cesta na vrchol je neraz namáhavým putovaním. Vyžaduje vynaloženie úsilia a potu. Možno niekedy prídeme na rázcestie a nevieme, kadiaľ pokračovať, alebo dokonca zídeme z chodníka. Výstup na vrch pripomína ľudský život a cestu k Bohu. Starozákonný žalmista pripomína: „Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa. To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.“ (Ž 24, 3 – 6)

Ešte viac je potrebné vnímať Boží ppooihy smerom k človeku. Na vrch zostupuje Boh, znižuje sa, lebo chce, aby bol pre človeka dosiahnuteľný. Taliansky autor duchovnej literatúry Silvano Fausti (1940 – 2015) hovorí, že Boh je vždy obrátený k človeku, aby sme sa my mohli obrátiť k nemu.  

Kristova novosť

Pre Starý zákon to bol predovšetkým vrch Sinaj, ktorý je spojený s postavou Mojžiša, cez ktorého Boh dal izraelskému národu svoje prikázania.

Centrálnou časťou evanjeliového úryvku je hlas z neba. Zdieľať

Na vrch Sinaj putoval aj starozákonný porrok Eliáš, ktorému sa Boh dal spoznať v jemnom vánku. Obidve tieto starozákonné postavy sú teraz prítomné pri Ježišovom premenení. Boží Syn si však nevybral opäť Sinaj, lebo jeho posolstvo nie je predlžením, či pokračovaním židovstva. Je jeho naplnením a zároveň prináša niečo nové, nový pohľad na vzťah Boha k človeku, novú cestu vzťahu človeka k Bohu. 

Ježiš je hlas Otca 

Centrálnou časťou evanjeliového úryvku je hlas z neba. Zaznievajú rovnaké slová, ktoré sme počuli pri Ježišovom krste v Jordáne. V Starom zákone to bol predovšetkým Mojžiš, kterého hlas mal izraelský národ počúvať, lebo cez neho hovoril Boh. Teraz už nie je potrebný žiadny sprostredkovateľ. Boh sa rozhodol prehovoriť priamo cez vlastného Syna.

Inzercia

Mojžiš a Eliáš sú najväčšími postavami Starého zákona, ktoré zažili nielen Božie zjavenie, ale aj odvrhnutie od vlastného národa, a predsa zostali verní Bohu. Zdieľať

Autor Listu Hebrejom túto skutočnosť vyjadril v samotnom úvode svojho spisu: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.“ (Hebr 1, 1 – 2) Ježiš Kristus je Slovom Otca, je Božím Hlasom. Počúvajme dnes jeho hlas a nezatvrdzujme svoje srdcia, ako to čítame v  Ž 95. 

Zachovať si vernosť Bohu

Mojžiš a Eliáš sú najväčšími postavami Starého zákona, ktoré zažili nielen Božie zjavenie, ale aj odvrhnutie od vlastného národa, a predsa zostali verní Bohu.

Pri premenení sa nám v Ježišovej osobe predstavuje nový Adam, v ktorom má Otec zaľúbenie, lebo žije v úplnej dôvere a zhode s Božou vôľou. Zdieľať

Toto je budúcnos,ť ktorá čaká Božieho Syna. Aj on zažije, čo znamená odvrhnutie, keď ľud bude žiadať: „Ukrižuj ho!“ Koľkokrát aj my môžeme zažiť odvrhnutie kvôli hodnotám evanjelia, ku ktorým sa hlásime. Zachovajme si aj vtedy vernosť. Zároveň prosme o ducha pokánia, keď sme sa hanbili za vieru, za modlitbu na verejnosti, keď sme zabudli vyznať Krista. 

Pri premenení sa nám v Ježišovej osobe predstavuje nový Adam, v ktorom má Otec zaľúbenie, lebo žije v úplnej dôvere a zhode s Božou vôľou. Neraz v nás drieme starý Adam, ktorý chce byť rovný Bohu. Premenenie Pána na vrchu nech je pre nás povzbudením nájsť si čas na modlitbu, ktorá nás premieňa. Môžeme si dať jednoduché predsavzatie. Nastavme si budík o 5 minút skôr, ako zvyčajne vstávame. Nie o polhodinu, alebo hodinu, len o 5 minút, ale ten čas venujeme modlitbe.  

 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Keď sa diabol pasuje za odborníka na teológiu

Keď sa diabol pasuje za odborníka na teológiu

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mt 4, 1 - 11) opisuje Ježišovo pokúšanie. Tri dialógy medzi Božím Synom a diablom sú vždy zakončené biblickým citátom. Opäť sa vyzdvihuje dôležitosť čítať a správne poznať Sväté písmo. Pôstne obdobie je na to zvlášť vhodným časom.

Blog
Obrátenie

Obrátenie

Do stredu dráhy životnej som vkročil, keď obklopil ma temný priestor lesný, pretože prv som z pravej cesty zbočil. Ach, preťažko aj vysloviť, jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesni. (Dante Alighieri, Božská komédia)

Blog
Dve možné opatrenia novej vlády proti krachu

Dve možné opatrenia novej vlády proti krachu

Mrzí ma, že KDH, za ktoré som kandidoval, sa do parlamentu nedostalo. Predsa sa však chcem podeliť o dve myšlienky smerujúce k odvráteniu budúceho krachu verejných financií. Teraz je čas postaviť ich na zdravšie základy a vyhnúť sa drahým chybám. Týka sa to budúcich dlhov (treba merať) a vyčleňovania celkov z verejných financií (treba odmietnuť).

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.