Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. február 2020

Otec Kuffa má pravdu – zase nás budú zatvárať

Ministerstvo na obranu demokracie – totalita z dielne PS-Spolu. Všetky totalitné režimy musia mať potrebnú ideológiu, zákony a orgány štátnej moci na dosiahnutie svojich totalitných cieľov. PS-Spolu vo svojom programe Bod zlomu zadefinovalo, že práve takú komplexne zabezpečenú totalitu nám pripravuje. Čítali tí čo podpisovali s nimi pakty o neútočení ich volebný program?
Otec Kuffa má pravdu – zase nás budú zatvárať

PS-Spolu predstavila vo svojom programe, že je na to všestranne pripravená.

Základ riešenia je v kapitole ľúbivo nazvanej „Ľudské práva a občianska spoločnosť“ https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu/ludske-prava-a-obcianska-spolocnost .

V tejto súvislosti nedá mi nespomenúť kázeň otca biskupa Stolárika https://gloria.tv/post/V3SfjdCyRyRG3k3WANkjcPUnS , ktorý rozpovedal príbeh, ako pravda a lož sa boli spolu kúpať a pokiaľ PRAVDA plávala vo vode LOŽ vyšla z vody a obliekla si šaty pravdy. Odvtedy pravda chodí nahá, ľudia sa jej desia a radšej majú lož v peknom šate. Ak sa teda začítate do programu PS-Spolu, nezabudnite na slová otca biskupa o peknej lži a nesympatickej holej pravde.

Ideológia PS-Spolu

PS-Spolu sa prihlásila, že bude presadzovať ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Základom jej programu je teda gender ideológia, poznačená silným feminizmom. Celým programom sa tiahne „boj proti rodovým stereotypom“. Už samotná použitá terminológia- „boj, obrana, extrémizmus, antisystémová revolta sily, anticiganizmus“ a ďalšie signalizujú, že táto strana vytiahla do fanatického boja. To, že všade, pri menovaní osôb, sa vždy hovorí v mužskom a ženskom rode, je zase vizitkou feminizmu, najmä ak je to okorenené diskrimináciou mužov, ktorí sú zodpovední za všetko zlé, čím trpia ženy. Samozrejme je to iba v takom podtóne. Zaujímavým feministickým návrhom, s ktorým prišli, zrejme pri obsadzovaní miest štátnej správy, je citujem:“ Pri rovnakej kvalite uchádzačov uprednostníme ženy až do vyrovnania rodového rozdielu.“ Prídu si na svoje aj podnikatelia, lebo podľa PS-Spolu pri „veľkých verejných zákazkách zakotvia povinnosť predloženia rodového auditu vrátane rovnosti v odmeňovaní“ firmám, ktoré sa budú o ne uchádzať.

Gender ideológia si vyžaduje nanovo definovať ľudské práva. LGBTI so svojimi cca 50-timi rodmi vyžaduje rovnoprávnosť všetkých menšín, vrátane sexuálnych. Ľudským právom je takto tiež právo na potrat (čiže zabitie počatého dieťaťa), právo na eutanáziu (čiže právo na zabitie starého a chorého), atď. Odborníci na nové druhy ľudských práv, by vedeli aj ďalej pokračovať. Takto, redefinované ľudské práva, musia podľa nich, byť integrálnou súčasťou všetkých vládnych politík. Takže je iba naivitou, že sa to bude týkať iba jedného rezortu.

Zákony na obranu demokracie.

Antidiskriminačný zákon

PS-Spolu sa prihlásilo, že základom je zmena antidiskriminačného zákona. Cieľom je citujem:“odstraňovanie všetkých foriem útlaku a znevýhodnení spôsobených sociálnym pôvodom, materiálnym nedostatkom, zdravotným stavom, vekom, pohlavím, národnosťou či sexuálnou orientáciou“. Zaujímavé bude sledovať ako sa ro prejaví v 50 rodoch LGBTI škály.

Antidiskriminačný zákon chcú zdokonaliť „o zakotvenie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch“. Použime príklad z Francúzska. Mamička ide na potrat a prolifer jej donesie do potratovej ambulancie detské topánočky. Tá z toho utrpí šok, lebo sa porušili jej reprodukčné práva a proliferovi dá súd pokutu 10 tisíc eur. Môže byť rád, že ho nezavreli do basy.

Zákon na ochranu demokracie

PS-Spolu v ňom navrhuje citujem: „vytvoriť inštitucionálne, legislatívne a politické podmienky na budovanie odolnosti spoločnosti proti hrozbám, ktoré majú potenciál podkopať demokratické zriadenie alebo redukovať štandardy ľudských práv.“ Je to zrejme obdoba zákona, ktorý komunistický totalitný režim mal proti „rozvracaniu republiky a socialistického zriadenia“. Na základe takéhoto zákona fungovali prokurátori ako bol Urválek a Poledňáková. Dnes sa v špecializovanej prokuratúre formujú noví nadšenci podobného typu, ktorí trénujú spolu s NAKA na postihovaní „extrémistov“.

PS-Spolu zdôvodňuje oprávnenosť takéhoto postupu citujem lebo:“ Spoločnosť je zraniteľná a ohrozená manipuláciami, ktorých účelom je destabilizovať základné piliere demokracie. Aktéri extrémistickej a antisystémovej scény napĺňajú tento cieľ podkopávaním dôvery vo vedecké autority, štátne aj neštátne inštitúcie a v procesy kritickej verifikácie spoločenských a politických udalostí“.

Čiže zavedenie cenzúry a prenasledovania za názory a verejné stanoviská.

Zákon o reprodukčnom zdraví a právach

PS-Spolu bude presadzovať zákon, „ktorý zohľadní moderný prístup k balíku reprodukčných práv a služieb, vrátane podpory dostupnosti všetkých druhov služieb a prostriedkov pre ženy (prípadne mužov) v sociálnej núdzi.“ Koniec s lekármi, ktorí nebudú chcieť vykonať potrat, alebo lekárnikom, ktorí odmietnu predať potratové pilulky. Čiže im nestačí doterajší potratový zákon, ale pôjdu ešte ďalej. Samozrejme, doterajší zákon o potratoch podporujú, aby zostal v súčasnom znení, bez akýchkoľvek zmien.

Zákon o vytvorení Fondu na podporu demokracie

PS-Spolu podľa tohto zákona bude podporovať mimovládky nakoľko uvádza, že „prostriedky z Fondu budú určené na podporu širokého spektra aktivít v oblasti rozvoja demokracie a ochrany ľudských práv a budú prístupné viacerým aktérom neštátneho sektora.“ Zrejme sieť mimovládok napojených na liberálov sa chce takto poistiť, že ak nebude prílev financií zo zahraničia, aby mali štátom garantovaný pohodlný život.

Inzercia

Orgány štátnej moci

Ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie

PS-Spolu navrhuje takéto ministerstvo, ako centrálny orgán štátnej správy. Citujem: „Kľúčovou úlohou ministerstva bude nadrezortná koordinácia politík najmä v prierezových oblastiach, ktoré nemajú dostatočné inštitucionálne zázemie, respektíve, ani jedno z existujúcich ministerstiev, nie je vybavené dostatočnými právomocami. Ide najmä o oblasti integrácie a sociálneho postavenia Rómov a Rómok, občianskej spoločnosti, obrany demokracie a koordinácie verejných politík v oblasti sociálnych ľudských práv (seniori a seniorky, ZŤP, ľudia ohrození chudobou a ďalší).“ Špeciálnou súčasťou tohto ministerstva bude:

„Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie“  

Keďže ako píšu vo svojom programe „zvádza sa boj o udržanie demokracie“.  Treba sa pripraviť na to, že „konkurentom sa stáva populistická antisystémová revolta ponúkaná extrémistickými silami.“ Podľa PS-Spolu „Spoločnosť je zraniteľná a ohrozená manipuláciami, ktorých účelom je destabilizovať základné piliere demokracie.“

Proti takémuto bude bojovať uvedené centrum v spojení s mimovládnymi občianskymi združeniami podporovanými z Fondu na podporu demokracie. Čiže donášanie a fízlovanie aktivistov rôznych mimovládok už bude zaplatené aj zo štátneho rozpočtu.

Z uvedeného vyplýva, že v prvom kroku, bude pomocou Centra pre hybridné hrozby a dezinformácie, treba takýchto nespratníkov rozvracajúcich demokraciu prenasledovať „mäkkými“ prostriedkami, ako je zákaz vykonávania povolania a to:

  • lekárom, ktorí odmietnuť vykonať potraty a eutanáziu,
  • lekárnikom, ktorí nebudú ochotní predávať potratové pilulky,
  • učiteľov, ktorí nebudú ochotní zakomponovať do svojich predmetov gender ideológiu namiesto minulej komunistickej ideológie marxizmu-leninizmu,
  • novinárom, ktorí si niečo „rodové“ a „demokratické“ dovolia kritizovať,
  • kňazom, ktorí budú naďalej trvať na tradičných ľudských právach,
  • podnikateľom, ktorí nedodržia pomery v zamestnávaní žien a ich rovnocenné finančné ohodnotenie, atď.

Pre tých, na ktorých „mäkké prenasledovanie „ nebude stačiť je tu stanovisko PS-Spolu, že:

„Bude presadzovať zachovanie a podporu špecializovanej štruktúry orgánov činných v trestnom konaní a súdu príslušných na konanie vo veci trestných činov extrémizmu (zachovanie Národnej jednotky boja proti terorizmu a extrémizmu).“

Čiže pre tých, na ktorých nebude platiť systém obštrukcií typu zákazu vykonávania povolania, poriadkových pokút a pod. bude zabezpečené trestné stíhanie. Všimnite si ešte progresívci nie sú pri moci a už na všetky strany rozdávajú trestné oznámenia https://www.facebook.com/miso.truban/posts/621753325288804. Čo bude potom keď budú vládnuť. Poton  iba naplno využijú svoj vplyv v trestných komandách :

NAKA – so špecializovanými jednotkami na ochranu demokracie

Špecializovaná prokuratúra- so špecializovanými prokurátormi proti extrémizmu a populizmu, prípadne iným nepovoleným protidemokratickým konaniam,

Špecializovaný súd- so zameraním na obranu demokracie, ako boli komunistické národné súdy.

Drahí bratia a sestry a sme zase v totalite !

Viliam Oberhauser

PS.: Čítali, tí čo s nimi podpisovali pakty o neútočení, ich volebný program ?

národohospodár, minister vlády SR vokoch 1990-1992, poslanec SNR a NR SR

Odporúčame

Blog
Mobilizácia – hrozí totalita horšia ako komunizmus

Mobilizácia – hrozí totalita horšia ako komunizmus

„Urválekovizácia“ prokuratúry a nerešpektovanie prezumpcie neviny je cesta do pekla. Kupovaním svedkov sa nemôžeme dostať k poznaniu pravdy. „Vybavovačskí“ majstri sú bez straníckej príslušnosti, rovnako aj policajti, prokurátori a sudcovia. Boj „demokratickej“ opozície proti SMER-u a ĽSNS je iba volebné divadlo. Ich nástupom, ak splnia čo majú v programoch, nastane definitívna katastrofa. Nastúpi netrestanie nových „našich“ a pribudne prenasledovanie za názory a kresťanskú vieru.

Blog
Prečo volím KDH

Prečo volím KDH

Zbláznil sa? Je normálny? To snáď nemyslí vážne! - Áno aj toto sú otázky, s ktorými som sa stretol, pretože to 29.2. hodím práve KDH. A možno ste si aj vy položili podobnú otázku.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.