Božia múdrosť

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Božia múdrosť

Po týždni priamo nadväzujeme na ostatný liturgický úryvok z Prvého listu Korinťanom. Stále ostávame pri prvom predstavenom probléme okolo hlásania evanjelia. Pavol v ňom kritizoval skupinkovanie v kresťanskej obci na základe rečníckej kvality hlásateľa evanjelia. Tak vznikol medzi poslucháčmi dojem, že dôležitejšia je forma a nie obsah hlásania. Pavol pritom nepriamo naznačuje, že sa týmto ťažké, alebo nepopulárne témy ako Kristov kríž mohli obchádzať. Preto s ňou ako autor listu na tomto mieste výrazne operuje.

Zamyslenie na evanjelium tejto nedele nájdete tu. 

Bratia, medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť – no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. (1 Kor 2, 6-10) Zdieľať

Prekvapivo sa po priznaní svojich slabších kvalít v oblasti ľudskej múdrosti (1 Kor 2,1-5) Pavol ďalej pridržiava práve témy "múdrosť". Priraďuje jej však prívlastok „Božia“ (v. 7). Je to nečakané, lebo ako opozitum ľudskej múdrosti použil pár riadkov vyššie „Božia moc“ (v. 5). To provokuje odborníkov, či neboli naše dnešné slová neskôr revidované, alebo dodané. Pre špekulatívnosť problematiky radšej upusťme od podozrievavosti a považujme aj túto časť za priamo Pavlovu. Pripomeňme si, že pri termíne múdrosť nejde o novinku. Je bohato obsiahnutý už v Starom zákone. A hlavne v tzv. „múdroslovnej literatúre“. Čím sa teda Božia múdrosť, podľa Pavla, od tej ľudskej odlišuje?

Nejedná sa o múdrosť, ktorú dáva Zlý, alebo múdrosť, ktorá pomáha získať a udržať si mocenské postavenie. Zdieľať

Božia múdrosť nie je „múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku“ (v. 6). Identita „kniežat“ môže na prvé počutie evokovať zlé duchovné bytosti. Verš 8 ale naznačuje, že sa nimi môžu myslieť aj politické autority zodpovedné za Ježišovu smrť. Jednoznačnosť je neistá. Preto môžeme toto vnímať aj dvojako a takto sa nejedná o múdrosť, ktorú dáva Zlý, alebo múdrosť, ktorá pomáha získať a udržať si mocenské postavenie.

Božia múdrosť môže byť iba darom. Zdieľať

Ďalším atribútom je, že Božia múdrosť je skrytá. Odhaľuje sa až pri Božej sláve (v. 7. 9.). Čisto ľudským úsilím je preto nedosiahnuteľná. Môže byť iba Božím darom. Najvyšší ju zjavil „tým, ktorí ho milujú.“ Je platná a pravdivá aj napriek skutočnosti Ježišovho ukrižovania. Múdrosť kniežat tohto veku neporáža Božiu múdrosť s Ježišom na kríži. Kríž je naopak dôkazom, že kniežatá Božiu múdrosť nevlastnili, lebo tá by ich priviedla k prijatiu Ježiša (v. 8). Božia múdrosť kríž nemaže, ani neodmieta, ale prijíma.

Múdrosť, či pravdu zjavuje Duch vychádzajúci z Božích hlbín. Zdieľať

Po dvoch príkladoch, ako sa k Božej múdrosti dostať nedá nám posledný verš úryvku ukazuje cestu. Múdrosť, či pravdu zjavuje Duch vychádzajúci z Božích hlbín (v. 10). Základom počiatkov náuky o Trojici je, že medzi Bohom a veriacimi je Duch, ktorého Boh posiela. Je teda márne hľadať Božiu múdrosť v rečníckych kvalitách človeka. Nenájdeme ju automaticky u príťažlivých a mocných ľudí. Dostať ju možno jedine z Božieho Ducha (Duch Svätý) a od toho, kto toho Ducha má (disponuje jeho mocou; porov. v. 5). A Duch sa rozlieva všetkým, ktorí Boha milujú a veria v neho.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo