Úžas zo stretnutia s Bohom

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Úžas zo stretnutia s Bohom

Evanjeliový úryvok slávnosti Zjavenia Pána (Mt 2, 1 – 12) podáva príbeh o návšteve mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi.

Evanjelista neuvádza mená mudrcov, ani ich počet, ani krajinu ich pôvodu. Tieto vonkajšie okolnosti ponecháva nepovšimnuté. Avšak zdôrazňuje dôvod ich návštevy. Hľadajú novonarodeného kráľa, aby sa mu poklonili. Pre Matúša týmto kráľom je Ježiš, ktorý sa práve narodil v Betleheme.

Hviezda nestačí

Mudrci svoj príchod do Jeruzalema zdôvodňujú hviezdou, ktorú videli na východe. Príbeh betlehemskej hviezdy je potrebné vidieť predovšetkým v jej teologickom odkaze. Pre mudrcov je hviezda dôvodom radosti, pre Herodesa dôvodom paniky a strachu. Hviezda predstavuje tú oblasť poznania, ku ktorej sa dopracujeme ľudským úsilím, prirodzeným poznaním. Ale hviezda samotná nestačí!

Pre mudrcov je hviezda dôvodom radosti, pre Herodesa dôvodom paniky a strachu. Zdieľať

V strede rozprávania o návšteve mudrcov stojí Božie slovo: „A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“ (Mt 2, 6) To, čo nasmeruje mudrcov ku Kristovi do Betlehema, je Božie slovo, ktoré dáva definitívnu odpoveď hľadajúcim návštevníkom z východu o novonarodenom židovskom kráľovi. Úprimnej a vytrvalej túžbe človeka po Bohu ide vždy On sám v ústrety. 

Rôzne postoje

V príbehu o mudrcoch Matúš kladie do protikladu rôzne ľudské postoje. Na jednej strane je to postoj vtedajších odborníkov na výklad Božích prisľúbení, ktorými boli veľkňazi a zákonníci. Tí presne vedia meno proroka aj príslušný verš, ktorý sa spája s narodením Mesiáša v Betleheme.

Úprimnej a vytrvalej túžbe človeka po Bohu ide vždy On sám v ústrety. Zdieľať

Podajú vysvetlenie, ale zostanú ďalej v Jeruzaleme, hoci do Betlehema je to veľmi blízko, asi len 6 km. Potom je to Herodes, ktorý dostane požadovanú informáciu, ale si ju vysvetlí po svojom ako ohrozenie vlastného postavenia. Na druhej strane sú to mudrci, ktorí sú úprimnými hľadačmi Boha. Pre čistotu ich úmyslov dostávajú z Božej strany aj odpovede. Mudrci pred dieťaťom padli na zem, aby sa mu poklonili. Pred dieťaťom urobili úkon prostrácie vyhradený iba Bohu. Tieto dva protichodné postoje budú sprevádzať celé Ježišovo účinkovanie až na kríž. Budú k nemu prichádzať ľudia, aby počúvali jeho slová, aby úplne zmenili svoj dovtedajší štýl života, ale budú ho vyhľadávať aj tí, ktorí ho budú chcieť podchytiť v reči, ktorí ho budú chcieť zabiť. Nie je toto skúsenosť, ktorú evanjelium prežíva od čias Ježišovho narodenia až po dnes? Ľudia rôznych čias a národov sa stretávajú s Kristom. Jedni aby sa mu poklonili ako Kráľovi, druhí aby ho odstránili zo svojho života.

Dary

Evanjelista Matúš hovorí o poklone mudrcov betlehemskému dieťaťu, ktorého uctievajú ako novonarodeného židovského kráľa: „Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2, 11)

Ľudia rôznych čias a národov sa stretávajú s Kristom. Jedni aby sa mu poklonili ako Kráľovi, druhí aby ho odstránili zo svojho života. Zdieľať

Ide o zavŕšenie ich dlhého hľadania a o vrcholnú scénu príbehu. V texte nikdy nie je dieťa osamotené, vždy je doprevádzané matkou. Je zrejmé, že Matúš spája matku Máriu s kráľovskou poctou, ktorej sa dostáva jej synovi. Matka však nemá podiel len na sláve svojho syna, čo je vyjadrené darom zlata a kadidla, ale na celom jeho životnom príbehu, ako naznačuje tretí dar mudrcov, ktorým je myrha ako predpoveď budúceho utrpenia a smrti. Tento podiel na utrpení sa napĺňa veľmi rýchlo, keď Jozef berie dieťa a jeho matku a utekajú do Egypta, aby ich ochránil pred hrozbou Herodesových vojakov. 

Adorácia 

Pápež František opisuje konanie mudrcov týmito slovami: „Mudrci nás učia, že ľudia môžu prísť ku Kristovi po veľmi dlhej ceste. Bohatí muži, mudrci zďaleka, túžiaci po nekonečne, vydávajú sa na dlhú a nebezpečnú cestu, ktorá ich privedie do Betlehema. V prítomnosti Kráľovského Dieťaťa ich premôže veľká radosť. Nie sú pohoršení z chudobného prostredia, ale okamžite padajú na kolená, aby sa Dieťaťu poklonili. Kľačiac pred ním chápu, že Boh, ktorý najvyššou múdrosťou určuje kurz hviezd, takisto určuje kurz dejín: ponižuje mocných a povyšuje ponížených. Po svojom návrate domov iste povedali mnohým o tomto úžasnom stretnutí s Mesiášom, a tak začali šírenie evanjelia medzi národmi.“ (Pápež František, apoštolský list Admirabile signum)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo