Vstupná brána k svätosti

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vstupná brána k svätosti

Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5, 1 – 12) ponúka Ježišove blahoslavenstvá. Cez blahoslavenstvá sa vstupuje do centra náuky, kde Ježiš hovorí o modlitbe, pôste a almužne ako o pilieroch nábožnosti, kde učí svojich nasledovníkov modlitbu Otče náš, ktorá je vzorom každej ľudskej modlitby, a upozorňuje učeníkov, že majú byť svetlom a soľou pre tento svet.

Blahoslavenstvá zaznievajú na samotnom začiatku Ježišovej reči na vrchu v 5. až 7. kapitole Matúšovho evanjelia, ktorá predstavuje jeden z najvýznamnejších pilierov posolstva kresťanstva. Je dôležité si všimnúť, kde sú umiestnené. Blahoslavenstvá netvoria vrchol, ale vstupnú bránu, cez ktorú vystupujeme k požiadavkám Kristovho evanjelia. Stúpanie v sebe zahŕňa odvahu, pokoru a uvážené premýšľanie skôr, než sa človek vydá na výstup. Keď sa pozrieme do Starého zákona na miesto, kde je uvedené Desatoro, zistíme podobný princíp. Desatoro sa nachádza v Knihe  Exodus v 20. kapitole a v Knihe Deuteronómium v 5. kapitole, tzn. ide o kapitoly, ktoré sú vstupnou bránou do predpisov, ktoré Pán dal židovskému národu. 

Blahoslavení chudobní v duchu

Kľúčovým k pochopeniu tohto blahoslavenstva je vysvetlenie spojenia „v duchu“. Ľudský duch, moje ľudské ja, si uvedomuje, že som úplne závislý na Bohu, že potrebujem Boha vo svojom živote. Boh stojí na strane tých, ktorí nepodľahli klamu sebestačnosti, ale ktorí sú otvorení pre Boha. Sú to ľudia, ktorí sa pred Bohom nevychvaľujú svojimi výkonmi.

Blahoslavení plačúci

Príčinou nášho smútku by malo byť správanie, v ktorom chýba Boh a ľudia sa preto trápia. Je to vlastnosť, ktorá je dnes vzácna. Ľudia sa práveže dnes netrápia kvôli Bohu. Slovo „plačúci“ môže mať ešte aj význam v spojení s hriechom. Človek, ktorý si je vedomý, že sa previnil voči Bohu a voči blížnemu, že spáchal hriech, cíti bolesť, zármutok až plač, lebo ľutuje svoje previnenie.

Boh stojí na strane tých, ktorí nepodľahli klamu sebestačnosti, ale ktorí sú otvorení pre Boha. Zdieľať

Blahoslavení tichí

Ježiš nie je tvrdým a pyšným učiteľom, ale pokorným a miernym. Tichosť ide ruka v ruke s pokorou. Kristus sa rozhodol ísť touto cestou z lásky k ľuďom a pozýva aj svojich nasledovníkov, aby sa správali rovnako. Dnes by sme takého človeka nazvali človekom dialógu, zmierovania, hľadania riešení problémov a konfliktov.  

Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti

Hlad a smäd sú synonymom ohrozenia základných potrieb človeka. Blahoslavenstvo teda patrí tým, pre ktorých spravodlivosť patrí k základným potrebám prežitia človeka a ľudstva. Sociálne krivdy môžu byť napravené len osobným zaangažovaním sa každého človeka. Aj dnes sme svedkami nenásytnosti; nenásytnosti po kariére, majetku, peniazoch, úspechu. Problém je v tom, že táto nenásytnosť pošliapava spravodlivosť a dobro druhého človeka a spoločné dobro. 

Blahoslavení milosrdní

Milosrdný človek pomáha druhým dostať sa zo stavu núdze. Jestvujú ľudia, ktorí idú nemilosrdne za svojím cieľom, ale jestvujú aj ľudia, ktorí sú ohľaduplní. Niektorí to považujú za slabosť, že sa zdržujú so slabými a zranenými. Milosrdenstvo sa nedotýka len pozemského života, len našich medziľudských vzťahov. Blahoslavenstvo zdôrazňuje nádej na milosrdné prijatie pri Poslednom súde. Kto plače, bude potešený, hladný bude nasýtený, kto prejaví milosrdenstvo, aj jemu sa dostane milosrdenstva. 

Ľudia skazeného srdca neuvidia Boha, ani keby stál rovno pred nimi.  Zdieľať

Blahoslavení čistého srdca

Ľudia čistého srdca sú tí, ktorí nepoznajú úskok a záludnosť v kontakte s ostatnými. Sú to ľudia, ktorí sa neriadia vypočítavosťou bez ohľadu na to, koho majú pred sebou. Preto sú schopní vidieť Boha tam, kde ho iní vôbec nevidia, lebo tí vidia stále iba seba. Ľudia čistého srdca nielenže neupodozrievajú druhých, ale ani neupodozrievajú Boha, a preto ho môžu vidieť v rôznych situáciách a udalostiach. Ľudia skazeného srdca neuvidia Boha, ani keby stál rovno pred nimi. 

Blahoslavení, čo šíria pokoj

Pokoj sa vzťahuje na tri rozmery ľudského života: voči sebe samému, voči Bohu a voči okoliu. Ide o harmóniu osobnú, sociálnu, medziľudskú. Kristus po svojom zmŕtvychvstaní prichádza medzi svojich učeníkov, udeľuje im túto harmóniu, keď im hovorí „pokoj vám“, a učeníkov naplní radosť (Jn 20,19-20).  Ak chcem okolo seba šíriť pokoj, musím ho najskôr ja sám mať, musí prebývať v mojom srdci. Koľko nepokojných ľudí sa márne usiluje vytvárať pokoj v medziľudských vzťahoch.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť

Toto blahoslavenstvo nie je len o našom úsilí vnášať spravodlivosť do tohto sveta, ale aj o našej pripravenosti vynaložiť námahu pri jej obrane a uskutočňovaní. Prenasledovanie pre vieru je súčasťou výbavy, ktorú berie na seba každý, kto sa uchádza nasledovať Ježiša. Blahoslavenstvo hovorí o potrebe svedectva viery, ktorá je viditeľná a čitateľná pred ostatnými.

Koľko nepokojných ľudí sa márne usiluje vytvárať pokoj v medziľudských vzťahoch. Zdieľať

Blahoslavení ste

V tomto deviatom blahoslavenstve je dôležité spojenie „pre mňa“. Je to dôraz na osobu Krista. Náboženstvo je vždy osobné rozhodnutie života s Kristom, ale nikdy nie je súkromnou záležitosťou. Zostať pri Kristovi aj uprostred ťažkostí, ktoré prináša so sebou žitie a vyznávanie viery, znamená uveriť tomu, čo Pavol jednoducho a výstižne vyjadril slovami: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28) Veríš, že Boh chce tvoje dobro? 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo