Umenie Ježišovej modlitby I.

Umenie Ježišovej modlitby I.

Ježišova modlitba je už stáročia skvelým prostriedkom k dosiahnutiu pokroku v duchovnom živote. V slovenčine nie je veľa kníh o tejto jednoduchej, ale pri tom účinnej modlitbe. Ide o jednoduché opakovanie slov: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Preto som sa rozhodol preložiť niektoré kapitoly zo skvelej knihy jeromonacha Makarija Dutku zo Svjatouspenskej Univskej Lavry na Ukrajine: Tajomstvo Ježišovej modlitby.

Stupne Ježišovej modlitby

Teofan Zátvorník vo svojom učení a praxi pozerá na dušu a telo ako jeden psychosomatický organizmus. V jeho dielach nie je viditeť rozdiel medzi duchom a matériou, naopak vyvstáva otázka pre božské premenenie nielen duše, ale i tela. Archimandrita Heorhij (Juraj Tertišnikov) pri skúmani teologického dedičstva biskupa Teofana Zatvorníka robí záver, že podla učenia svätiteľa je telo povinné a má mať za cieľ byť pre dušu pomocníkom, priateľom a nástrojom v diele spasenia a nositeľom počas zemskej púte do večného života. V žiadnom prípade telo nie je nepriateľom duše. Teda, prináša veľmi dôležitý aspekt východnej duchovnosti, Teofan Zátvornik vychádza z tradície hesychazmu. Už  v 13. až 14. storočí zakladatelia svätohorského hnutia Gregor Sinajský a Gregor Palama pravdepodobne prvýkrat v histórii ľudského myslenia racionálne a jasne podali učenie o zbožštení ľudskej prirodzenosti, duše i tela. A to nie metaforicky, ale reálne -  nielen v záhrobnom živote, ale aj tu na tejto hriešnej zemi.  Cestou nie je panteistické splynutie s božstvom,  ale zachovanie ľudskej osobnosti, podstaty a slobodnej vôle. Týmto spôsobom, podľa učenia Teofana Zatvorníka, do modlitby vstupujú všetky sily a vlastnosti človeka. Teda zdôraznením jednotlivých časti, možno hovoriť o rôznych druhoch a stupňoch dokonalosti modlitby.   Prechádzanie cez stupne záleží od očistenia srdca, od prerodenia z vonkajšieho a duševného človeka na človeka vnútorného a duchovného, od rastu lásky k Bohu a od rozvoja kresťanských cností. Biskup Teofan hovorí, že v stupňoch modlitby  môžeme vidieť nadväznosť.  Čím vyššie stúpa modlitebník  po stupňoch, tým viac sa zdokonaľuje v cnostiach, a tým menej sa stáva náchylným k hriechu a k vášniam. Kulmináciou tohoto vzrastania v modlitbe je nový stav v duchovnom živote – stav, kedy sa človek ľahko a ochotne pohybuje v Božej prítomnosti a prikázaniach. Stupne Ježišovej modlitby postupne vedú modliaceho sa do ustavičnej modlitby v ktorej sa najviac realizuje  hľadanie Boha a komunikácia s ním, čo je hlavným jadrom a neodmysliteľnou súčasťou kráčania po jednotlivých stupňoch. To je dôvod, prečo biskup zdôrazňuje, že cieľom Ježišovej modlitby je ustavičná modlitba. Všetky stupne modlitby, dokonca aj ten najvyšší, môžu dosiahnuť nielen mnísi a iné osoby zasvätené Bohu, ale aj kresťania , ktorý žijú vo svete. Dielo modlitby, hovorí Teofan, nie je len záležitosťou mníchov, ale všetkých kresťanov a to až do najvyšších stupňov. Stupne modlitby sú Božím konaním. Pred Bohom sú si všetci rovní, pretože On sa pozerá na srdce.  Ako sa srdce povznáša k Nemu, tak aj On vstupuje do srdca.

 

 

 

Preklad z ukrajinského jazyka: o. diakon Michal Vadrna

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo