Umenie Ježišovej modlitby I.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Umenie Ježišovej modlitby I.

Ježišova modlitba je už stáročia skvelým prostriedkom k dosiahnutiu pokroku v duchovnom živote. V slovenčine nie je veľa kníh o tejto jednoduchej, ale pri tom účinnej modlitbe. Ide o jednoduché opakovanie slov: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Preto som sa rozhodol preložiť niektoré kapitoly zo skvelej knihy jeromonacha Makarija Dutku zo Svjatouspenskej Univskej Lavry na Ukrajine: Tajomstvo Ježišovej modlitby.

Stupne Ježišovej modlitby

Teofan Zátvorník vo svojom učení a praxi pozerá na dušu a telo ako jeden psychosomatický organizmus. V jeho dielach nie je viditeť rozdiel medzi duchom a matériou, naopak vyvstáva otázka pre božské premenenie nielen duše, ale i tela. Archimandrita Heorhij (Juraj Tertišnikov) pri skúmani teologického dedičstva biskupa Teofana Zatvorníka robí záver, že podla učenia svätiteľa je telo povinné a má mať za cieľ byť pre dušu pomocníkom, priateľom a nástrojom v diele spasenia a nositeľom počas zemskej púte do večného života. V žiadnom prípade telo nie je nepriateľom duše. Teda, prináša veľmi dôležitý aspekt východnej duchovnosti, Teofan Zátvornik vychádza z tradície hesychazmu. Už  v 13. až 14. storočí zakladatelia svätohorského hnutia Gregor Sinajský a Gregor Palama pravdepodobne prvýkrat v histórii ľudského myslenia racionálne a jasne podali učenie o zbožštení ľudskej prirodzenosti, duše i tela. A to nie metaforicky, ale reálne -  nielen v záhrobnom živote, ale aj tu na tejto hriešnej zemi.  Cestou nie je panteistické splynutie s božstvom,  ale zachovanie ľudskej osobnosti, podstaty a slobodnej vôle. Týmto spôsobom, podľa učenia Teofana Zatvorníka, do modlitby vstupujú všetky sily a vlastnosti človeka. Teda zdôraznením jednotlivých časti, možno hovoriť o rôznych druhoch a stupňoch dokonalosti modlitby.   Prechádzanie cez stupne záleží od očistenia srdca, od prerodenia z vonkajšieho a duševného človeka na človeka vnútorného a duchovného, od rastu lásky k Bohu a od rozvoja kresťanských cností. Biskup Teofan hovorí, že v stupňoch modlitby  môžeme vidieť nadväznosť.  Čím vyššie stúpa modlitebník  po stupňoch, tým viac sa zdokonaľuje v cnostiach, a tým menej sa stáva náchylným k hriechu a k vášniam. Kulmináciou tohoto vzrastania v modlitbe je nový stav v duchovnom živote – stav, kedy sa človek ľahko a ochotne pohybuje v Božej prítomnosti a prikázaniach. Stupne Ježišovej modlitby postupne vedú modliaceho sa do ustavičnej modlitby v ktorej sa najviac realizuje  hľadanie Boha a komunikácia s ním, čo je hlavným jadrom a neodmysliteľnou súčasťou kráčania po jednotlivých stupňoch. To je dôvod, prečo biskup zdôrazňuje, že cieľom Ježišovej modlitby je ustavičná modlitba. Všetky stupne modlitby, dokonca aj ten najvyšší, môžu dosiahnuť nielen mnísi a iné osoby zasvätené Bohu, ale aj kresťania , ktorý žijú vo svete. Dielo modlitby, hovorí Teofan, nie je len záležitosťou mníchov, ale všetkých kresťanov a to až do najvyšších stupňov. Stupne modlitby sú Božím konaním. Pred Bohom sú si všetci rovní, pretože On sa pozerá na srdce.  Ako sa srdce povznáša k Nemu, tak aj On vstupuje do srdca.

 

 

 

Preklad z ukrajinského jazyka: o. diakon Michal Vadrna

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora