Svätý Otec ustanovil Nedeľu Božieho slova

Svätý Otec ustanovil Nedeľu Božieho slova

V deň spomienky na svätého Hieronyma, ktorá pripadá na 30. september, vydal Svätý Otec František apoštolský list, ktorým ustanovil 3. cezročnú nedeľu za „Nedeľu Božieho slova“.

Apoštolský list nesie názov „Aperuit illis“ – „Otvoril im“. Ide o začiatočné slová verša z príbehu o stretnutí emauzských učeníkov so vzkrieseným Kristom: „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu.“ (Lk 24, 45)

V úvode listu Svätý Otec píše: „Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom, je mimoriadne dôležitý pre našu identitu. Bez Pána, ktorý nám ho predstavuje, nie je možné dôkladne pochopiť Sväté písmo, avšak rovnako je pravdou aj opak: bez Svätého písma zostávajú udalosti Ježišovho poslania a jeho Cirkvi vo svete nezrozumiteľné. Svätý Hieronym správne napísal: Neznalosť Písma je neznalosťou Krista.“ 

Výber 3. cezročnej nedele nesie prvky medzináboženského a ekumenického dialógu, keďže v tejto časti roka sme pozvaní posilniť naše vzťahy so židovským národom ako aj sa modliť za jednotu kresťanov. Táto nedeľa má byť dňom, ktorý budeme venovať sláveniu, rozjímaniu a šíreniu Božieho slova.

Svätý Otec v liste ponúka aj niektoré konkrétne návrhy na slávenie Nedele Božieho slova:

- počas eucharistického slávenia urobiť tzv. intronizáciu Svätého písma;

- v homílii  vyzdvihnúť našu službu Božiemu slovu;

- biskup môže v túto nedeľu sláviť obrad udelenia lektorátu;

- zdôrazniť prípravu tých, ktorí čítajú počas liturgie Božie slovo;

- kňaz môže odovzdať veriacim celé Sväté písmo alebo niektorú jeho knihu, aby sa zdôraznila potreba jeho neustálého čítania, prehlbovania poznania a modlitby so Svätým písmom. 

Pápež pripomína, že deň venovaný Svätému písmu nechce byť dňom, „raz za rok“, ale  dňom „z celého roka“, počas ktorého čítame Božie slovo. Ďalej upozorňuje, že Sväté písmo a sviatosti sú neoddeliteľné. V tejto súvislosti je potrebné nezabudnúť na učenie, ktoré vychádza z Jánovej apokalypsy. V nej sa píše, že Pán stojí pri dverách a klope. Kto počúvne jeho hlas a otvorí mu dvere, k tomu vojde a bude s ním večerať (porov. Zjv 3, 20). Kristus Ježiš zaklope na naše dvere skrze Sväté písmo. Ak počúvame a otvárame dvere našej mysle a srdca, potom vstúpi do nášho života a zostane s nami.

Deň zverejnenia apoštolského listu je zvolený zámerne. Dnešným dňom sa začína v Cirkvi sláviť 1600. výročie od smrti svätého Hieronyma. Zomrel 30. septembra 420 v Betleheme a považuje sa za patróna biblistov. Svoj život zasvätil prekladu Svätého písma z pôvodného hebrejského, aramejského a gréckeho jazyka do latinčiny. Tento preklad sa tak rozšíril, že dostal pomenovanie „Vulgáta“ (= rozšírený). 

 Tu je celý apoštolský list v taliančine

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo