Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. september 2019

Ježišov kríž je vrcholný prejav Božej lásky

Evanjeliový úryvok sviatku Povýšenia Svätého kríža (Jn 3, 13 – 17) ponúka Ježišove slová, ktoré povedal Nikodémovi počas ich rozhovoru v noci.
Ježišov kríž je vrcholný prejav Božej lásky

Pán Ježiš neprišiel na tento svet, aby nám hovoril o každodenných veciach. To zvládneme aj bez neho. Prišiel, aby nám hovoril o slovách, ktoré znamenajú večný život. Jeho slová nie sú slovami nejakého učenca, humanistu, filozofa, ale samotného Boha.

Nikodém 

Nikodém patril do náboženskej skupiny farizejov, bol členom židovskej veľrady, dokonca učiteľom Božieho zákona, požíval úctu medzi svojimi kolegami a v spoločnosti. Ak by sa pridal k Ježišovi verejne, prišiel by o toto postavenie a výsady. A predsa v jeho vnútri horela obrovská túžba stretnúť sa s učiteľom, o ktorom bol presvedčený, že prišiel od Boha (porov. Jn 3, 2).  Našiel si cestu - spôsob, aby sa s ním stretol, aby mu kládol otázky, ktoré mu ležia na srdci a aby pozorne počúval odpovede a premýšľal o nich. Ježiš neodohnal Nikodéma, keď prišiel za ním, hoci aj uprostred noci. Rozprával sa s ním  a trpezlivo vysvetľoval. Hovoril s ním s úctou, oslovuje ho „učiteľ“.

Ježiš neodohnal Nikodéma, keď prišiel za ním, hoci aj uprostred noci. Rozprával sa s ním  a trpezlivo vysvetľoval. Zdieľať

Vďaka rozhovoru Nikodéma s Ježišom nám evanjelista Ján odovzdal vetu, ktorú mnohí otcovia duchovného života považujú za hlavné posolstvo celého pôsobenia Božieho Syna, Ježiša Krista: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Teraz ešte Nikodém všetkému nerozumie, avšak jeho príbeh sa nekončí v 3. kapitole. Ján sa znova zmieňuje o Nikodémovi v samotnom závere svojho evanjelia. Po Ježišovej smrti prišiel spolu s  Jozefom z Arimatey za Pilátom, od ktorého žiadali Ježišovo telo, lebo ho chceli dôstojne pochovať (porov. Jn 19, 39). Nikodém prichádza už nebojácne a otvorene počas dňa. Vychádza z temnoty anonymity do svetla svedectva o Kristovi. Prešiel procesom rastu viery. Priznáva sa ku Kristovi. To je prvé viditeľné ovocie Ježišovej smrti na kríži. 

Veľký piatok

Ústrednou časťou liturgie Veľkého piatku je obrad uctenia Svätého kríža. Ide o veľmi dojemnú časť,  v ktorej kňaz postupne odhaľuje zahalený kríž a spieva slová: „Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta“. Veriaci odpovedajú: „Poďte, pokloňme sa.“ Nejde o uctievanie dreva, lebo vieme, že nie drevo nás vykúpilo. Je to vyjadrenie poklony Tomu, ktorý tak miloval svet, že zomrel na kríži za nás. Ak nosíte pri sebe fotku matky, manželky/manžela, alebo vašich detí, neuctievate predsa fotografický papier, ale si pripomínate tých, ktorí sú na ňom zobrazení a sú vám blízki. Ježišov kríž je vrcholný prejav Božej lásky k človeku. Vyjadruje krajnosť lásky Boha k človeku. Zachovajme si úctu ku Kristovmu krížu v našich domácnostiach ako aj na verejnom priestranstve. 

Ježišov kríž je vrcholný prejav Božej lásky k človeku. Vyjadruje krajnosť lásky Boha k človeku. Zdieľať

Nájdenie Svätého kríža

V roku 326 po Kr. prišla do Jeruzalema svätá Helena, matka cisára Konštantína. Legenda hovorí, že svätá Helena našla jamu, do ktorej Rimania hádzali použité drevá na ukrižovanie. Keď Kristov kríž priložili k telu mladíka, ktorý práve zomrel,  mladík ožil, čím sa potvrdila pravosť Ježišovho kríža.  Kríž dostal pomenovanie „Donator vitae – Darca života“. Preto bol zavedený sviatok Nájdenia Svätého kríža, ktorý sa slávil 3. mája. Na podnet svätej Heleny dal jej syn Konštantín na mieste Ježišovej smrti, pochovania a zmŕtvychvstania postaviť Baziliku Božieho hrobu, kde bola relikvia Svätého kríža uložená.  

Povýšenie Svätého kríža

V roku 614 po Kr. vtrhli do Svätej zeme Peržania. Pozabíjali veľa kresťanov a zničili alebo ťažko poškodili takmer všetky kostoly. Jediný kostol, ktorý ušetrili bola Bazilika Ježišovho narodenia v Betlehema. Peržania ukradli z Baziliky Božieho hrobu relikviu Kristovhokríža. V roku 629 sa podarilo byzantskému cisárovi Herakliovi Peržanov poraziť a znova získal relikviu Svätého kríža. Keď sa cisár s relikviou blížil k Jeruzalemu, zastal pred Zlatou bránou. Bol si vedomý, že sa blíži k miestu, kde Kráľ kráľov zomrel s tŕňovou korunou bolestnou smrťou na kríži. Zišiel z koňa, vyzul sa, dal si dolu kráľovskú korunu a vyzliekol kráľovský odev. Bosý a odetý do jednoduchých šiat niesol v sprievode relikviu Svätého kríža do obnovenej Baziliky Božieho hrobu. Preto bol zavedený sviatok Povýšenia Svätého kríža, ktorý sa slávil 14. septembra. 

Kristus na kríži je darca života. Pripomína nám, že život má zmysel a hovorí nám o láske, ktorá je silnejšia ako smrť.  Zdieľať

Po Druhom vatikánskom koncile došlo k reforme liturgického kalendára. Terajší sviatok Povýšenia Svätého kríža v sebe obsahuje jeho nájdenie aj povýšenie. Nech je kríž pre nás symbolom Božej lásky, ktorá vystúpila za nás na kríž. Cirkevní otcovia v staroveku vytvorili porovnanie medzi stromom raja a stromom kríža, medzi prvým Adamom a novým Adamom - Kristom. Ako zo stromu v raji prišla smrť, tak zo stromu kríža prišiel život. Kristus na kríži je darca života. Pripomína nám, že život má zmysel a hovorí nám o láske, ktorá je silnejšia ako smrť. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.