Kde urobil boháč chybu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kde urobil boháč chybu

V čítaní Lukášovho evanjelia preskakujeme obsah veľkosti jednej kapitoly. Pred týždňom sme načali kapitulu 11 a dnes skáčeme do prvej polovici tej dvanástej. Dôvodom je, že nedeľná liturgia sa zameriava na to, aby z Lukáša ponúkla hlavne to, čo je pre neho špecifické. Platí tomu tak aj teraz, lebo pred sebou máme obsah, ktorý sa nenachádza v nijakej inej kánonickej knihe evanjelia.

(13) Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ (14) On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ (15) A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ (16) A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. (17) Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ (18) Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. (19) Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ (20) Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ (21) Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“ (Lk 12, 13-21) Zdieľať

Predsa je však veľmi užitočné predstaviť si aj bezprostredný kontext. Prvých 12 veršov 12. kapitoly obsahuje zväčša Ježišovo učenie nasmerované k svojim učeníkom, ale za prítomnosti veľkého zástupu (porov. Lk 12, 1). Jeho obsahom je povzbudenie pre časy prenasledovania. Vyzdvihuje hodnotu vernosti Kristovi voči vlastnému pozemskému životu. Ak by aj veriaci svoju pozemskú existenciu pre Ježiša stratil, nestratí to dôležitejšie, čo Ježiš sľubuje.

V silnom kontraste tak nastupuje naša perikopa. V jej úvode sa z okolostojaceho zástupu ozýva hlas. Ide o muža, ktorý žiada Ježiša, aby vyriešil majetko-právny spor s jeho bratom. Toho obviňuje, že sa nechce podeliť o dedičstvo. Tu si môžeme spomenúť na evanjelium z pred dvoch týždňov, kde Marta podobne od Ježiša žiadala rozsudok medzi ňou a jej sestrou Máriou. Ježiš je v obidvoch prípadoch kompetentný. No opakovane rolu sudcu odmieta. Využíva však príležitosť a ponúka ponaučenie. Pri Marte to bolo niekoľko láskavých a karhavých viet. Ani tu na muža neútočí ostro, ale pripája nadôvážok celé podobenstvo. V ňom sa dotyčný, ako aj všetci počúvajúci majú nájsť a poučiť sa. Poďme teda na to.

Príklad hovorí o bohatom mužovi, ktorý rieši situáciu, keď mu jeho polia priniesli úrodu nad jeho kapacity uskladnenia. Rozhodne sa teda svoje sýpky rozšíriť. Krok je rozumný. Na jeho mieste by tak urobil asi každý z nás. Pozrime sa len na naše snahy zodpovedne si zabezpečiť život sporením. V čom teda urobil boháč chybu? Tak ako som to spravil pri Marte, podobne sa zameriam aj na túto fiktívnu postavu. Vytknúť by sa jej dali aj tieto dve veci.

Ježiš je kompetentný. No opakovane rolu sudcu odmieta. Zdieľať

Prvá sa viaže na varovanie, ktoré podobenstvu predchádza. Ježiš kritizuje chamtivosť. Ide o neresť, kedy sa človek zháňa za nadbytkom. Vie že má dosť a predsa chce viac. Podobne je na tom aj boháč. V reči samého k sebe nám totiž odhaľuje svoje plány. Nadbytok úrody chce použiť na dlhodobé a bezstarostné užívanie. Jeho plány dokonca zahŕňajú budúcu reč samého k sebe: „Potom si poviem:“ (v.19). Niet zmienky o rodine, priateľoch, príbuzných, zamestnancoch, či chudobných. Nechce investovať. Všetko chce spotrebovať len pre seba. Do očí navyše bije fakt, že k bohatstvu prišiel cez úrodu, ktorú vie človek ovplyvniť len minimálne. Jeho prvou chybou je teda chamtivosť a neschopnosť naložiť správne s nadbytkom.

Boháč chce všetko spotrebovať len pre seba. Zdieľať

Jeho druhý prešľap zjavuje v podobenstve samotný Boh. Poukazuje, že boháč si v skutočnosti cení majetok viac ako svoj život. A hoci bohatý muž hovorí o budúcom živote, myslí len na jeho materiálnu formu. Boh ho za to častuje titulom „hlupák“. Boháč vo svojich plánoch totiž prehliada nestálosť takejto formy. A potom, čo naopak zjavuje svoje plány Boh, sa čitateľ dozvedá, že z boháčovho života ostanú iba plány. V najbližšiu noc o svoj pozemský a materiálny život príde. Šťastie, ktoré naviazal na svoj majetok, nebude môcť už nikdy užívať. Ak si teda k tomu pripojíme aj verše predchádzajúce tento odsek, môžeme sa pýtať: Aký je život po ktorom máme túžiť? Ježiš hovorí, že sa neviaže na majetok a dokonca ani na našu pozemskú existenciu. Boháč všetko stavil na svoje materiálne zabezpečenie, podobne ako to mnohí robia so svojím zdravým, silou, krásou, mocou, vplyvom, či mladosťou. A to je chyba, pretože o to všetko môže človek ľahko prísť. A to aj v priebehu zopár sekúnd.

Z boháčovho života ostanú iba plány. Zdieľať

Muž pýtajúci sa Ježiša sa mal zmyslieť, či náhodou nemá dosť, a či mu to dedičstvo stojí za to, aby si pokazil vzťahy s bratom a nakoniec možno stratil aj život, ktorý mu Ježiš sľubuje. Nevieme, či nakoniec poučil. V evanjeliu to nie je. Nie to totiž pre čitateľa podstatné. Podstatné je, že pre čitateľa ostáva z podobenstva neustále otvorená otázka.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo