Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. jún 2019

Kristus je Boží chlieb z neba

Evanjeliový úryvok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Lk 9, 11 – 17) hovorí o zázračnom nasýtení velkého množstva ľudí na pustom mieste.
Kristus je Boží chlieb z neba

Evanjelista Lukáš uvádza, že pri Ježišovom zázraku bolo 5000 mužov. Keďže grécky výraz „óchlos“ označuje „zástup“, „dav ľudí“ vo všeobecnosti, potom spolu so ženami a deťmi mohlo Ježišovo publikum tvoriť viac ako 10 000 ľudí. 

Pokrm pre dušu

Jestvovalo by pokušenie pozerať sa na Pána Ježiša ako na toho, kto dokáže raz a navždy vyriešiť otázku celosvetového hladu. S týmto pokušením už za ním prišiel diabol, keď mu navrhol, aby premenil kamene na chlieb (Lk 4, 3). Pre všemohúceho a dobrotivého Boha to predsa nemôže byť problém. Pán Ježiš mu vtedy odpovedal: „Nielen z chleba žije človek.“ (Lk 4, 4) To nie je bezohľadnosť  voči základným potrebám človeka. Napokon aj dnešný úryvok ukazuje, že Pán Ježiš predstavuje to najhlbšie empatické cítenie, aké si vieme predstaviť. Avšak je v silách človeka, je v našich silách, aby sme vyriešili otázku materiálnej núdze svojho blížneho. Nie je pritom potrebné prenášať zodpovednosť na Boha. 

Evanjeliový úryvok plní dôležitejšiu úlohu, než len predstaviť Ježiša ako divotvorcu. Otvára ho toto konštatovanie: „Ježiš hovoril zástupom o Božom kráľovstve.“ (Lk 9, 11). To je dôvod, pre ktorý obrovský zástup vyhľadal Božieho Syna. Je hladný po Božom slove a chce sa ním sýtiť a je ochotný kvôli tomu opustiť komfort domova a ísť na pusté miesto. Môžeme sa pýtať, či ešte vždy aj my cítime hlad a smäd po Božom slove. Cítime taký hlad a smäd po Bohu, ktorý je silnejší než pohodlie, ktoré nám dáva náš domov, priatelia, spoločnosť? 

Bez primátu Božieho kráľovstva sa Cirkev stane humanitárnym spolkom, charitatívnou organizáciou Zdieľať

Priorita Božieho kráľovstva

Spoločenstvo veriacich musí pamätať, že zvestovanie Božieho kráľovstva má svoje prvenstvo a zároveň neoddeliteľnou súčasťou tohto ohlasovania je pozornosť voči chudobným, trpiacim a núdznym. Bez primátu Božieho kráľovstva sa Cirkev stane humanitárnym spolkom, charitatívnou organizáciou. Ale potom je ohrozený dôvod jej prítomnosti vo svete. Cirkev ohlasuje Kristovo evanjelium v jeho celosti a beda by bolo, ak by na toto hlavné poslanie, ktoré jej určil jej Zakladateľ, rezignovala. 

Predobraz

Zázračné nasýtenie zástupu nesie jasnú podobnosť s opisom Ježišovej poslednej večere. Samozrejme, nejde o ustanovenie Eucharistie, ale o istý jej predobraz. Dosvedčujú to Ježišove „eucharistické“ gestá pri rozmnožení piatich chlebov a dvoch rýb: „pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával...,“ ktoré sa spomínajú pri ustanovení Eucharistie vo Večeradle a sú súčasťou svätej omše. Je zaujímavé si všimnúť úlohu „sprostredkovateľov“, ktorú plnia Kristovi učeníci. Evanjelista uvádza, že Pán Ježiš dal chlieb a ryby svojim učeníkom, aby ich oni predkladali zástupu (porov Lk 9, 16). Rozumieme, prečo sa tento úryvok číta na dnešnú slávnosť. Úloha Ježišových učeníkov bude ohlasovať Božie kráľovtsvo a predkladať Ježišovo telo a krv v Eucharistii. 

Božia manna 

Príbeh zázračného nasýtenia veľkého zástupu nesie podobnosti so starozákonným príbehom o manne počas 40-ročného putovania, ako sa o tom hovorí v Knihe Exodus 16 a v Knihe Numeri 11. Boh týmto spôsobom ukázal svoju starostlivosť o vyvolený národ. Manna pripomínala, že Boží ľud žije z chleba Božieho slova (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, bod 1334). V Ježišovi Kristovi je viditeľným spôsobom prítomný Boh medzi nami. Znova sa nám pripomína Božia starostlivosť o nás. Nebeským pokrmom, ktorým je Eucharistia, je vyjadrená Božia starostlivosť o našu spásu.  

Úloha Ježišových učeníkov bude ohlasovať Božie kráľovtsvo a predkladať Ježišovo telo a krv v Eucharistii.  Zdieľať

Svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) je autorom nádherného hymnu „Panis angelicus“ – „Anjelský chlieb“, ktorý zostavil v roku 1263 pre slávnosť Corpus Christi – Božieho Tela. ako sa v minulosti dnešná slávnosť nazývala. Tento hymnus dostal viaceré hudobné prevedenia. 

 

Anjelský chlieb

sa stal chlebom ľudí;

Inzercia

Nebeský chlieb 

urobil koniec predobrazom;

Tak zázračná vec!

Chudák, sluha, ponížený,

požíva Pána. 

 

Sväté prijímanie nás tým najhlbším spôsobom zjednocuje s Kristom: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 56) Eucharistia je záväzkom sprítomňovať Krista v duchu slov, ktoré zaznievajú vo svätej omši hneď po premenení: „Keď teda jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.“  

Nebeským pokrmom, ktorým je Eucharistia, je vyjadrená Božia starostlivosť o našu spásu.   Zdieľať

Eucharistická procesia, ktorá sa koná na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, nech nám pripomína dôvod, pre ktorý Pán Ježiš nám ustanovil Eucharistiu. Ona je „viaticum“ = „pokrm na cestu“. Je chlebom nášho putovania, je posilou pre terajší život až do chvíle nášho stretnutia s Pánom. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Oslava trojjediného Boha

Oslava trojjediného Boha

Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Jn 16, 12 - 15) pochádza z Ježišovej reči vo Večeradle. Vyzdvihuje pôsobenie troch božských osob Otca, Syna a Ducha Svätého.

Blog
Stretnutia so svätcom    

Stretnutia so svätcom    

Keď som sa nedávno prechádzal po írečitej štvrti Ríma Trastevere, zastavil som sa aj v kostole Santa Maria della Scala. Bol som prekvapený, že od 8.6.2012 je tu pochovaný môj vzácny priateľ, teraz kandidát svätosti, vietnamský kardinál Francois-Xavier Nguyen Van Thuan (ďalej Van Thuan).

Blog
Som radikál

Som radikál

Včera som precitol. Vďaka tlačovej konferencii v mojej rodnej Banskej Bystrici som zistil, že som radikálny konzervatívec. Stačilo málo. Andrej Kiska nanovo zadefinoval, čo je umiernený konzervatívec a ja to teda nie som.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.