Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. jún 2019

Oslava trojjediného Boha

Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Jn 16, 12 - 15) pochádza z Ježišovej reči vo Večeradle. Vyzdvihuje pôsobenie troch božských osob Otca, Syna a Ducha Svätého.
Oslava trojjediného Boha

Nedeľný úryvok patrí medzi najdôležitejšie biblické texty, ktoré hovoria o vzájomnom vzťahu a vnútornom živote božských osôb v tajomstve Najsvätejšej Trojice. 

Garant vernosti

Ježiš Kristus priniesol plné a definitívne posolstvo o Božej spáse. Úloha Ducha Svätého „uviesť do plnej pravdy“ neznamená,  že je potrebné ešte niečo doplniť k Ježišovmu ohlasovaniu. Duch Svätý bude pomáhať pochopiť správny zmysel Kristovho posolstva. Duch Svätý je garantom verného odovzdávania Ježišovej náuky, ktorá je zachytená v spisoch Svätého písma a v náuke apoštolov, tzn. v Tradícii. 

Duch Svätý je darom Otca a Syna, aby sme Božie evanjelium prijímali s vierou a vydávali o ňom svedectvo. Zdieľať

Pokračovanie Ježišovho diela

Čo mal Ježiš na mysli, keď hovorí učeníkom, že teraz by jeho slová nezniesli?  Boží Syn ich povedal vo Večeradle večer pred svojím umučením. Preto sa tieto slová v prvom rade vzťahujú na jeho umučenie. Ďalšie udalosti dali Ježišovi za pravdu. Učeníci nezniesli cestu kríža, ktorú prijal na seba ich Učiteľ. V Getsemanskej záhrade od neho zutekali, jeden z nich ho zaprel, pod krížom zostal iba milovaný učeník... Avšak slová Pána Ježiša môžeme apolikovať na celé jeho pôsobenie. V dejinách sa neustále budú opakovať prípady, keď Ježišovo evanjelium bude nepohodlné. Ak by sme chceli vlastnými silami zachovávať Ježišovu náuku, stane sa pre nás neznesiteľná. Duch Svätý je darom Otca a Syna, aby sme Božie evanjelium prijímali s vierou a vydávali o ňom svedectvo. V osobe Ducha Svätého pokračuje naďalej prítomnosť Ježiša Krista. Duch Svätý bol najprv poslaný ako dar pre Syna. Jeho pôsobením za druhá božská osoba stala človekom, keď sa Kristus počal a narodil z Panny Márie. Po Ježišovom odchode prišiel Duch Svätý s novým poslaním, aby zavŕšil dielo Božieho Syna až do jeho slávneho druhého príchodu. 

Biblický úryvok zdôrazňuje vzájomné „zdieľanie“ a „výmenu“, ktorá prebieha medzi troma božskými osobami. Zdieľať

Život lásky

Pánove slová „z môjho vezme a zvestuje vám“  vyjadruje jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého, lebo Pán Ježiš hovorí „všetko, čo má Otec, je moje.“ Celý tento úryvok potvrdzuje, že Duch Svätý nie je nejaká „energia“ alebo „sila“, ale osoba. Výslovne sa uvádza ako „iný Tešiteľ“, ktorý príde. Tým „prvým Tešiteľom“ bol Ježiš Kristus, ktorý uskutočnil dielo vykúpenia svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Na príchod Ducha Svätého nepozeráme len z chronologického pohľadu, že nastáva po Ježišovom odchode, ale aj z hľadiska  dejín spásy. Je ovocím spásonosnej obety Božieho Syna, ktorou oslávil Otca.  

Biblický úryvok zdôrazňuje vzájomné „zdieľanie“ a „výmenu“, ktorá prebieha medzi troma božskými osobami. Naznačujú to niektoré výroky:  „nebude hovoriť zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje...“; „z môjho vezme...“„všetko, čo má Otec, je moje...“  Ako uvádza svätý pápež Ján Pavol II., „celý vnútorný život trojjediného Boha sa stáva totálnym darom, výmenou vzájomnej lásky medzi božskými osobami.“ (Encyklika Dominum et Vivificantem, 10. bod)

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Milosrdný a verný veľkňaz

Milosrdný a verný veľkňaz

Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ktorý slávime vo štvrtok 13. júna, ponúka aj úryvok z Listu Hebrejom 2, 10-18, ktorý je úvahou nad Ježišovým novozákonným úradom veľkňaza.

Blog
Ako vo farnosti vychádzate von a robíte evanjelizáciu?

Ako vo farnosti vychádzate von a robíte evanjelizáciu?

K opätovnému zamysleniu sa nad touto otázkou a napísaniu blogu ma motivoval billboard, ktorý pri príjazdovej ceste do mojich rodných Topoľčian púta pozornosť. Je na ňom akási výstraha a obrázok milého Ježiša. Tá istá skupina (alebo angažovaný jednotlivec) tiež pravidelne platí inzerciu v miestnych novinách.

Blog
Neopusť nás v pokušení: prijateľná interpretácia šiestej prosby Otčenášu

Neopusť nás v pokušení: prijateľná interpretácia šiestej prosby Otčenášu (výber z blogov)

Modlitba Otčenáš je klenotom. Je to oratio Dominica – Pánova modlitba. O jej význame svedčí aj jej umiestnenie v Mt 6,9-13, priamo do stredu prvej programovej reči Ježiša, tzv. Reči na vrchu v Matúšovom evanjeliu (Mt 5–7). Prvé evanjelium predstaví excelentne Ježiša ako nového Mojžiša, ako učiteľa nových vecí a prikázaní v piatich kompaktných rečiach, či kázňach (druhá je misionárska reč Mt 10; tretia o podobenstvách Mt 13; štvrtá cirkevná Mt 18 a posledná je eschatologická reč Mt 24-25). Ježiš nás učí v prvej reči nielen náročnej eschatologickej morálke, ale zároveň sa stal aj naším učiteľom modlitby. Otčenáš je toho dôkazom. Ježiš ho učeníkov učil s vysokou pravdepodobnosťou v galilejskom dialekte aramejčiny (ktorým hovoria dnes už iba opätovne usídlení kresťania v sýrskej Malule). Omnoho menej učencov predpokladá hebrejčinu ako originálny jazyk modlitby. Spoľahlivý text Otčenášu máme iba z jeho gréckej verzie, čo je už v podstate jeho pretlmočenie v inej reči. Máme ho jednak v kratšej podobe v Lk 11,2-4 a tiež v dlhšej verzii v Mt 6,9-13. Už len dôsledkom tohto literárneho záznamu v koiné gréčtine a možného významového posunu určitých prosieb modlitby sa schválená talianska parafráza "non abbandonarci alla tentazione" (neopusť nás v pokušení) javí ako legitímny a zrozumiteľný výklad šiestej prosby Otčenáša.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.