Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. máj 2019

Je „milovať“ viac ako „mať rád“?

Tri postavy nám jasne vystupujú do popredia v úryvku evanjelia Tretej veľkonočnej nedele zo záverečnej kapitoly Jánovho evanjelia (Jn 21,1-19): Ježiš, Peter a milovaný učeník.
Je „milovať“ viac ako „mať rád“?

V centre pozornosti sú vzájomné vzťahy týchto postáv, a kapitola sa vyjadruje, mohli by sme povedať, k prerozdeleniu rolí najmä tých dvoch učeníkov. Kým v predchádzajúcich kapitolách to bol milovaný učeník, ktorý bol v centre pozornosti ako ten, ktorý má reprezentovať Ježiša, a okolo ktorého sa vytvára nová komunita („Žena, hľa tvoj syn!“ Jn 19,26), a ktorý je garantom svedectva o Ježišovi („Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo...“ Jn 19,35), v tejto záverečnej kapitole sa pozornosť presúva na Petra.

On je ten, ktorý prichádza s iniciatívou ísť loviť ryby, ostatní ho nasledujú. Aj keď je to práve milovaný učeník, ktorý Petra upozorní na Ježišovu prítomnosť, Peter prejavuje väčšiu vášeň voči svojmu majstrovi tým, že sa hádže do vody a nestačí mu len prísť loďkou spolu s ostatnými. Ďalej, je to práve Peter, ktorý reaguje na Ježišovu výzvu pri spoločnom „stolovaní“ priniesť niečo z čerstvého úlovku. A potom sme svedkami pôsobivého dialógu medzi Ježišom a Petrom.

Už samotný rybolov predznamenáva podstatu neskoršieho dialógu medzi Ježišom a Petrom. Peter, spolu s ostatnými učeníkmi, je neúspešný pri aktivite z vlastnej iniciatívy. Tento prvý rybolov sa odohráva v noci, ktorá má pre Jánovo evanjelium zvlášť symbolický význam vzdialenia sa od Boha: treba robiť Božie skutky kým je deň, lebo keď príde noc, nebude možné viac konať (Jn 9,4), a keď Judáš vyjde z večeradla a ide vydať Ježiša, evanjelista poznamená, že bola noc (Jn 13,30). Rybolov bude úspešný jedine za svetla a na Ježišov povel (Beutler).

Rybolov bude úspešný jedine za svetla a na Ježišov povel. Zdieľať

Aj to, že je to práve Peter, ktorý vytiahne z jazera sieť plnú rýb, má symbolický význam. Rybolov má v tradícii evanjelií symboliku misijného poslania učeníkov. V ďalšom vývoji kapitoly bude zverená úloha viesť túto misiu Petrovi. Evanjelista viackrát nástojí na fakte, že rýb bolo mnoho, čo naznačuje univerzalitu poslania, a fakt, že hoci ich bolo toľko, sieť sa neroztrhla zas poukazuje na jednotu spoločenstva, ktoré sa bude nazývať „cirkev“.

Dej sa potom ešte viac zúži okolo Petra. Evanjelista nám dovolí byť svedkami rozhovoru medzi Ježišom a Petrom, ktorý má vysoko súkromný až intímny charakter, ale zároveň bude mať veľký význam pre a vplyv na život celej, nie len Jánovskej, komunity.

„Miluješ ma viac ako títo?“ Zdieľať

Hneď prvá Ježišova otázka je však nejasná. Ona totiž môže znamenať: „Miluješ ma viac ako ma títo milujú?“ alebo: „Miluješ ma viac ako miluješ týchto?“ alebo dokonca: „Miluješ ma viac ako miluješ tieto veci (teda rybolov, svoj starý spôsob života)?“ Keďže sa pozornosť sústreďuje na osobitné poslanie zverené Petrovi, zdá sa, že prvý význam je najpravdepodobnejší, aj keď každý z nich stojí za uváženie.

Ďalším zaujímavým bodom tohto dialógu je zmena slovesa „milovať“ (ἀγαπάω)  na „mať rád“ (φιλέω). V priebehu exegézy sa veľa nadebatovalo či má takáto zmena nejaký osobitný význam, alebo tu jednoducho ide len o synonymické použitie.

Prvá možnosť je veľmi lákavá. V takom prípade by sa v tejto zmene dalo vidieť Petrovu pokoru a uvedomovanie si nedostatočnosti svojej lásky voči Ježišovi na jednej strane a na strane druhej Ježišovo zostúpenie s požiadavkou lásky na úroveň, ktorej je Peter nateraz schopný.

Inzercia

Niekoľko faktorov však hovorí skôr za to, že táto zmena nemá osobitný význam. V priebehu Jánovho evanjelia sa totiž obidve slovesá používajú s rovnakým významom. Azda najvýrečnejším príkladom v tomto ohľade sú Ježišove slová učeníkom: „Veď sám Otec vás miluje (φιλέω), lebo vy ste milovali (φιλέω) mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha“ (16,27). Sloveso φιλέω sa tak používa aj na vyjadrenie Otcovej lásky. Taktiež vo výraze „učeník, ktorého Ježiš miloval“ sa na jednom mieste použije sloveso ἀγαπάω (13,23) a na inom φιλέω (20,2).

Tu by sme mohli namietať, že, keďže 21. kapitola bola veľmi pravdepodobne dodaná k pôvodnému Evanjeliu neskôr, autor tejto časti už rozdiel medzi slovesami robiť môže. Avšak v rámci samotného dialógu pozorujeme ďalšie zmeny v slovách podobného významu, ktoré, nezdá sa, že by mali nejaký osobitný význam. Pre sloveso „pásť“ sa používajú dva rozličné výrazy (tu už slovenský preklad rozdiel nezachováva) a vidíme aj zmenu z „baránkov“ na „ovce“. Teda aj zmena z „milovať“ (ἀγαπάω) na „mať rád“ (φιλέω) je, zdá sa, skôr štylistickou zmenou. Ide tu teda najpravdepodobnejšie o to, čo už opísal sv. Augustín, že Peter trojitým vyznaním lásky obnovuje svoj vzťah ku Kristovi po tom, čo ho tri razy zaprel, aby, ako hovorí práve Augustín, neprevládal strach nad láskou.

Peter trojitým vyznaním lásky obnovuje svoj vzťah ku Kristovi po tom, čo ho tri razy zaprel, aby neprevládal strach nad láskou. Zdieľať

Ježiš poveruje Petra pásť svoje stádo po jeho vlastnej skúsenosti so zapretím, aby si uvedomoval, že táto úloha sa nezakladá na jeho zásluhách, ale na milosti odpúšťajúceho Pána. „Jediná podmienka, ktorá je mu daná na vykonávanie tejto úlohy je nepodmienečná láska ku Kristovi. Len ten, kto miluje Krista bez hraníc môže viesť komunitu veriacich“ (Zumstein).

Teraz máme pred sebou Petra, „učeníka, ktorý miloval Ježiša“. Zdieľať

Keď sme sa v priebehu kapitoly, ale aj celého Evanjelia stretávali s „učeníkom, ktorého Ježiš miloval“, teraz máme pred sebou Petra, „učeníka, ktorý miloval Ježiša“. A tak nie je to viac len milovaný učeník, kto má „monopol“ na lásku k Ježišovi (Zumstein). Láska, ktorá bola základom osobitného vzťahu Ježiša s milovaným učeníkom, musí byť základom vzťahu k Ježišovi aj u Petra, ktorý dostal úlohu viesť spoločenstvo učeníkov, a teda nemá byť rozpor medzi inštitúciou a charizmou.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Použitá literatúra:
Beutler, J., Il vangelo di Giovanni. Commentario (AnBib. Studia 8; Roma 2016).
Zumstein, J., L’Évangile selon Saint Jean (13-21) (Commentaire du Nuoveau Testament. Deuxième série 4b; Genève 2007).

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Kto pomáha indickým deťom

Kto pomáha indickým deťom

Dievčatá sedia učupené so sústredeným pohľadom k zemi a pred nimi sa črtajú rôznorodé farebné obrazce. Jeden, ktorý vytvára mladá žena v bielych šatách s vlasmi zapletenými do vrkoča, je do tvaru štvorca a črtajú sa v ňom žlté, ružové či fialové kvetiny. Koná sa totiž súťaž v robení Rangoli. Mladé ženy majú polhodinu na to, aby vytvorili rozmanité výtvory pomocou sypania farebného prášku a piesku na zem.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.