Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
09. február 2019

Zázračný „ľudolov“

Po odmietnutí, ktoré Ježiš zažil vo svojej rodnej dedine z evanjelia predchádzajúcej nedele, nám dnešné evanjelium predstavuje prvú pozitívnu odpoveď na priamu Ježišovu výzvu k jeho nasledovaniu.
Zázračný „ľudolov“

Z Evanjelia podľa Lukáša (5,1-11): (1) Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. (2) Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. (3) Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. (4) Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" (5) Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." (6) Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. (7) Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. (8) Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." (9) Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. (10) Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí." (11) A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Zdieľať

Tieto dve udalosti v behu Lukášovho evanjelia nenasledujú hneď za sebou. Ježiš z Nazareta zíde do Kafarnauma, kde v sobotu v synagóge vyženie ducha nečistého démona. Zo synagógy potom Ježiš ide priamo do Šimonovho domu, kde uzdraví Šimonovu svokru. Po západe slnka sa do toho istého domu schádza veľké množstvo ľudí a Ježiš celú noc uzdravuje a vyháňa démonov. Po východe slnka sa Ježiš utiahne na pusté miesto. Keď ho zástupy vyhľadajú a prosia, aby od nich neodchádzal, Ježiš im odpovie, že musí aj iným ohlasovať dobrú zvesť o Božom kráľovstve, a tak sa odoberie na „kazateľskú túr“ do Judey.

Ježišovo účinkovanie v Šimonovom dome tak pripravilo scénu z dnešného evanjelia. Dá sa rozumne predpokladať, že Šimon bol svedkom toho všetkého, čo sa v jeho dome dialo (Ježiš uzdravoval a vyháňal démonov celú noc!) a iste aj on počúval o fámach, ktoré sa už o výnimočnosti Ježišovho slova a jeho moci šírili nielen v Kafarnaume (4,31-32), ale aj po celom kraji (4,37). Z tohto hľadiska môže byť trochu zvláštne, že Šimon sa nenachádza v zástupe, ktorý obkolesuje Ježiša a chce počuť Božie slovo (v. 1), ale pri svojej bežnej práci. Jeho skutočné rozhodnutie sa pre Ježiša ešte len príde.

Rozprávanie začína s veľmi širokým obrazom Ježišovho vyučovania zástupu, ale skoro sa záber veľmi zúži na osobné stretnutie medzi Ježišom a Šimonom. Ono sa začína už v momente, kedy Ježiš nastúpi na jeho loďku a z nej učí zástupy. V tejto miniscéne môžeme vnímať obraz, ktorý predchádza záver tejto epizódy: Ježiš, ktorý sedí na loďke na jazere je rybár ľudí, ktorý úspešne loví ohlasovaním Božieho slova.

Ježiš, ktorý sedí na loďke na jazere je rybár ľudí, ktorý úspešne loví ohlasovaním Božieho slova. Zdieľať

Naproti tomu, lov Šimona a jeho spoločníkov, zaiste skúsených rybárov, bol neúspešný. Ježiš využije práve moment neúspechu pre svoje zjavenie. Predkladá Šimonovi absurdnú požiadavku spustiť siete na lov. Rybári sa namáhali celú noc, a siete z ľanovej tkaniny, ktoré používali, budú pre ryby vo dne viditeľné, a tak sa im ľahko budú môcť vyhnúť. Šimon však ukáže neobyčajnú pripravenosť na pozitívnu odpoveď na Ježišovo slovo. Prevyšuje tak všetky doterajšie reakcie na Ježišovo účinkovanie. Doteraz sme videli zástupy, ktoré prichádzajú za Ježišom, aby sa dali uzdravovať a zbavovať démonov, alebo aj zástup zo začiatku dnešnej epizódy, ktorý chce počuť Božie slovo, ale o ich konkrétnej odpovedi sa veľa nedozvedáme.

Vzhľadom na predošlé Šimonove skúsenosti s Ježišom, ktoré sme už spomenuli, je nepravdepodobné, že Šimonova odpoveď: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete“ (v. 5), by sa dala chápať v zmysle (ako sa niekedy táto udalosť komentuje): „Ty, ktorý sa nerozumieš nášmu remeslu, nám, profesionálom, chceš hovoriť, ako sa chytajú ryby? Veď uvidíš!“ Práve naopak, Šimon v momente vlastného neúspechu dáva šancu Ježišovmu slovu aj v absurdnej požiadavke. Účinnosť poslúchnutia Ježišovho slova ďaleko prevýšilo Šimonove očakávania.

Účinnosť poslúchnutia Ježišovho slova ďaleko prevýšilo Šimonove očakávania. Zdieľať

Šimonova následná reakcia „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny,“ (v. 8) je podobná reakcii proroka z dnešného prvého čítania: „Beda mi, som stratený! Veď ja som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami“ (Iz 6,5), kedy si človek pred zjavením Božského uvedomuje svoju neadekvátnosť. Dôležitý rozdiel v týchto dvoch statiach je ten, že, kým u proroka dochádza k zjaveniu sakrálnom priestore, v chráme, tu sme v prostredí Šimonovej každodennej aktivity.

Inzercia

Zároveň táto Šimonova reakcia je v ostrom kontraste s reakciou Kafarnaumčanov, ktorí si chceli Ježiša nechať pre seba a svoj prospech. Šimon nežiada, aby s ním Ježiš zostal a zabezpečil mu extrémne bohatý rybolov pri každom vyplávaní na jazero, ale je si vedomý, že táto udalosť má ďaleko hlbší význam. Udalosť sa stáva predpokladom toho, aby na Ježišovu výzvu: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí,“ mohol zareagovať, spolu s Jakubom a Jánom, zanechaním všetkého (aj obrovského úlovku!) a nasledovaním Ježiša. Zároveň tento Ježišov postoj k vyznaniu Šimonovej hriešnosti je vyjadrením Ježišovho poslania zachrániť hriešnikov.

Ježišov postoj k vyznaniu Šimonovej hriešnosti je vyjadrením Ježišovho poslania zachrániť hriešnikov. Zdieľať

Táto epizóda má zároveň prorocký charakter pre celú neskoršiu misiu Šimona, apoštolov a cirkvi. Tak ako mali úspech v rybolove jedine pod Ježišovou autoritou, tak ho budú mať pri „ľudolove“ jedine pod tou istou autoritou vernosti Ježišovmu slovu.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Ukončil licenciátne štúdium na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Inšpirované komentárom Green, J. B., The Gospel of Luke (NICNT; Grand Rapids, MI 1997).

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Prorok prekračuje hranice

Prorok prekračuje hranice

V nedeľnom čítaní pokračujeme v priamom pokračovaní udalosti Ježišovho kázania v Nazarete. Vrcholom celého rozprávania je verš 21. Tu Ježiš šokujúco komentuje čítanie z Izaiáša slovami: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ A práve tento verš sa prekrýva s lekciou s minulého týždňa. Zatiaľ čo prvá polovica vyznieva ako Ježišovo suverénne sebazjavenie rodákom, druhá odkrýva skutočnosť odmietnutia.

Blog
O eugenickej hanbe a modernej Virgínii

O eugenickej hanbe a modernej Virgínii

Ak by som mal povedať, čo je najväčšou hanbou potratového zákona (oficiálne zákona o umelom prerušení tehotenstva), je to iste eugenický potrat. Niežeby nemožnosť vstupu otca do tohto procesu, alebo absolútna sloboda matky v rozhodovaní o ľudskom živote iného (tak, ako ho deklaruje medicína i Ústava SR v čl. 15 ods. 1 druhá veta) do dvanásteho týždňa neboli sami o sebe hanbou. Niežeby nepostačovala na zamyslenie existencia sociálneho dôvodu na potrat v sociálne ladenom trhovom hospodárstve (čl. 55 ods. 1 Ústavy SR) a v úspešnom príbehu SR.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.