Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. december 2018

Slovenská stávka na Štefana Uhorského. Dejiny slovenských činov (2)

Bez podpory slovenskej šľachty by sa Štefan nikdy nestal kráľom. A nevzniklo by ani Uhorsko, ktorého sme boli ako Slovensko a Slováci 800 rokov rovnocenným štátotvorným prvkom. Bratislava bola hlavným mestom Uhorska dvakrát dlhšie ako Budapešť a v Bratislave korunovali dvakrát viac kráľov ako v Budapešti. Ako vlastne Uhorsko vznikalo?
Slovenská stávka na Štefana Uhorského. Dejiny slovenských činov (2)

Príchod Maďarov

Maďari prišli do Karpatskej kotliny ako bojovný kočovný národ. Po viacerých bitkách sa im podarilo začiatkom roka 907 definitívne poraziť veľkomoravského panovníka Mojmíra II., a tým rozvrátiť ústrednú moc Veľkej Moravy. V troch bitkách pri Bratislave v lete 907 bojoval na strane Bavorov proti Maďarom aj brat porazeného Mojmíra II., bývalé Nitrianske knieža Svätopluk II. Ak by Bavori spolu so Svätoplukom II. pri Bratislave Maďarov porazili, Veľká Morava by pravdepodobne  pokračovala ďalej. Síce ako vazalský štát Frankov, ale také postavenie mali potom dlhú dobu aj Česi, ktorých štátnosť prežila dlhé stáročia.

Maďari však pri Bratislave zvíťazili a pokračovali vo výbojoch ďalej na západ. Na území Slovenska žili ďalej veľkomoravské šľachtické rody, ktoré si aj po páde Veľkej Moravy udržali autonómiu, kresťanstvo a usadený spôsob života. Keď boli Maďari na rieke Lech v roku 955 definitívne porazení, stiahli sa naspäť do Karpatskej kotliny. Nastali desiatky rokov prechodného obdobia, kedy sa Maďari museli učiť usadenému spôsobu života a medzi ich náčelníkmi prebiehal boj o moc. Koncom desiateho storočia sa podarilo Gejzovi zjednotiť staromaďarské kmene pod svojou vládou. Gejza sídlil v dnešnom Ostrihome.

V roku 995 poslal Gejza svojho syna Vajka do Nitry, aby vládol Nitrianskemu kniežatstvu. Meno Vajko má dve verzie svojho významu. Jedna verzia hovorí o tom, že pochádza z turkického “bay”, čo znamená pán, hrdina. Druhá verzia hovorí o tom, že Vajk je krátené slovanské meno Viačeslav. Grécka podoba Viačeslava znie Stefanos, a práve meno Štefan si vybral Vajk pri krste.            

Gejza zomrel v roku 997 vo svojom sídle v Ostrihome. Krátko pred smrťou boli spolu so svojim synom pokrstení. Pramene hovoria o tom, že ich pravdepodobne pokrstil sv. Vojtech. Štefan sa stal presvedčeným kresťanom už pred svojim krstom. Pravdepodobne pod vplyvom svojej bavorskej kresťanskej manželky Gizely a pod vplyvom kresťanského prostredia v Nitre.

Štefanova stávka na Slovákov, slovenská stávka na Štefana

Po Gejzovej smrti sa proti Štefanovi vzbúrili zadunajské pohanské maďarské kniežatá. Vtedy urobil Štefan najdôležitejší strategický čin svojho života: Presunul sa naspäť na slovenské územie do Nitry a mocensky sa oprel o hlavy slovenských šľachtických rodov Hunta a Poznana. Práve oni dvaja pasovali Štefana za rytiera a uznali ho za svojho panovníka. Nitrianske kniežatstvo sa tým stalo základom Štefanovej moci, a to po vzájomnej dohode Štefana so slovenskými šľachtickými rodmi.

Štefan nechal pri dnešnej Bíni na Hrone postaviť opevnený vojenský tábor, ktorý mal na tú dobu ohromnú rozlohu - viac ako milión metrov štvorcových, čiže približne kilometer krát kilometer. Aj vďaka Poznanovi a Huntovi sa mu nakoniec podarilo dostať vzbúrené pohanské kniežatá pod kontrolu. Velenie nad Štefanovou hlavnou vojenskou základňou odovzdal Huntovmu synovi Bíňovi, podľa ktorého sa dnes toto sídlo volá.

Po skonsolidovaní situácie bol na Vianoce roku 1000 Štefan korunovaný za kráľa nového štátu. Svoje prvé mince nechal raziť v Bratislave. Bol to osvieteným panovníkom. Zaviedol v štáte systém komitátov - hradov, ktoré boli správnymi centrami. Niektoré pramene uvádzajú, že takéto organizačné členenie prevzal z Nitrianskeho kniežatstva, kde takýto systém fungoval ešte z čias Veľkej Moravy.

Inzercia

Štefan bol presvedčený christianizátor. Podporoval kláštory, osobitne benediktínsky na Zobore. Nariadil vybudovať pre každých desať osád jeden kostol, ktorého zariadenie vždy odfinancoval. Za vlády Štefana I. bolo zriadených niekoľko nových biskupstiev a upevnila sa príslušnosť Slovenska k západnej kresťanskej civilizácii.

Štefan I. mal aj ďalšiu vlastnosť veľkého štátnika - rozhodol sa odísť z funkcie na vrchole svojej moci. Vtedy ho však stretla najväčšia životná tragédia: Následník trónu, jeho jediný syn Imrich, niekoľko dní pred svojou korunováciu zomrel na následky zranenia pri poľovačke. Štefan I. potom prežil posledné roky svojho života v smútku a v modlitbách. Ale jeho kráľovstvo prežilo ešte deväť storočí.

Štefanov odkaz v slovenských dejinách

Uhorsko sa stalo za Štefana akýmsi geopolitickým nasledovníkom Veľkej Moravy. Slovensko hralo po väčšinu uhorských dejín rolu najdôležitejšieho ekonomického aj mocenského prvku kráľovstva. Štefan si veľmi dobre uvedomoval, kto mu pomohol na trón. Myslel na to, aby sa aj naši slovenskí predkovia cítili v Uhorsku ako rovnocenná súčasť štátu. Preto ako úradný jazyk zaviedol latinčinu. Svojmu synovi Imrichovi radil: „Veď kráľovstvo jedného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké. ... Keby si sa totiž usiloval rozboriť to, čo som ja vybudoval, alebo zmenšiť to, čo som ja zhromaždil, Tvoje kráľovstvo iste utrpí veľkú škodu”. Pokým sa jeho nasledovníci riadili touto radou, Uhorsku a aj nám Slovákom sa v tomto našom spoločnom štáte s Maďarmi sa darilo. Keď Maďari po 800 rokoch prestali Štefanovu radu začiatkom 19. storočia rešpektovať a pokúsili sa Uhorsko maďarizovať, za sto rokov tento štát zanikol.

Štefanov odkaz pre dobre fungujúci štát by som sformuloval takto: Držať slovo, vládnuť v súlade so svojimi sľubmi a na vrchole moci nezabúdať na tých, vďaka ktorým sme moc získali.  Podľa mňa tento odkaz neplatí len pre spravovanie kráľovstva, ale aj demokratickej republiky. Štefanov odkaz totiž kladie dôraz na budovanie dôvery ľudí v štát. Držať slovo a pomáhať tým, ktorí mi dali dôveru vo voľbách, tak si ja osobne predstavujem budovanie štátu aj dnes. Politika má ľuďom pomáhať - nie kvetnatými rečami, ale činmi. 

Milan Krajniak, autor je kandidátom na prezidenta SR a podpredsedom Sme rodina

 

Odporúčame

Blog
Knieža Rastislav. Dejiny slovenských činov 1

Knieža Rastislav. Dejiny slovenských činov 1

Veľkomoravský Rastislav bol náš prvý úspešný geopolitický hráč. Je príkladom toho, že my Slováci sme šikovný národ. V seriáli článkov „Dejiny slovenských činov“ vám budem ukazovať príklady, že v našich dejinách máme byť na koho hrdí. Máme na koho nadväzovať. Súčasťou našich dejín sú činy, ktorými sa môžeme aj dnes inšpirovať.