Kristus musí rásť aj v našom živote

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kristus musí rásť aj v našom živote

V evanjeliovom úryvku Tretej adventnej nedele (Lk 3,10-18) je bližším spôsobom opísané pôsobenie Jána Krstiteľa. Z jeho úst zaznievajú jasné usmernenia, ktoré vyjadrujú podstatu skutočného pokánia.

Spolu so 4. pôstnou nedeľou je 3. adventná nedeľa jediným dňom, keď kňaz môže použiť aj ružovú farbu liturgického odevu. Táto nedeľa má pomenovanie „Gaudete - Radujte sa“ podľa úvodnej omšovej antifóny v latinčine. Aj týmto spôsobom sa pripomína veriacim, že slávnosť Narodenia Pána Ježiša je už naozaj blízko. Ide istým spôsobom o paradox k dnešnej dobe. Čím bližšie sme v kalendári k 24. decembru, tým sa stupňuje intenzita vianočných reklám, obchodných zliav a nákupnej horúčky. Božie slovo pozýva zamerať našu pozornosť iným smerom,  pozýva nás k zintenzívneniu našej duchovnej prípravy na sviatky narodenia Božieho Syna.

Východisková otázka

Úvodná otázka nedeľného evanjelia „Čo teda máme robiť?“ (Lk 3,10) zaznieva v Lukášovom dvojdiele Evanjelium a Skutky apoštolov na viacerých miestach. Vyjadruje túžbu po obrátení a zmene života. 

Božie slovo pozýva zamerať našu pozornosť iným smerom,  pozýva nás k zintenzívneniu našej duchovnej prípravy na sviatky narodenia Božieho Syna. Zdieľať

Ježiša sa túto otázku spýtal znalec zákona aj popredný muž: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (Lk 10,25; 18,18) Na Petrovu kázeň pri zoslaní Ducha Svätého sa s bolesťou v srdci na neho a ostatných apoštolov obrátia jeho poslucháči: „Čo máme robiť, bratia?“ Strážca väzenia vo Filipách sa pýta Pavla a Sílasa: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ (Sk 16,30) Podobne sa pýtal Pavol pri svojom povolaní za apoštola na ceste do Damasku: „Čo mám robiť, Pane?“ (Sk 22,10) Táto otázka je dôležitá. Človek ňou dáva všetko do pohybu. Vyjadruje totiž osobnú túžbu človeka po zmene. V dejinách Cirkvi je najvýraznejším príkladom svätý František z Assisi, ktorý sa pýtal: „Čo chceš, Pane, aby som robil?“ Ovocím odpovede na túto otázku bol nielen radikálny život podľa evanjelia v živote samotného Františka, ale požehnaná obnova Cirkvi, ktorú priniesol. Kladieš si aj ty túto otázku? Keď ráno vstaneš, spýtaj sa: Pane, čo dnes očakávaš odo mňa? Keď robíš rozhodnutie v rodine, v práci, v povolaní, spýtaj sa: Pane, čo čakáš odo mňa? Tým, že sa obraciaš na Pána Boha, hovoríš: Bože, potrebujem ťa, si v mojom živote dôležitý, potrebujem počuť tvoj názor na vec. 

Zamerať sa na vzťahy s druhými

Hoci štýl Jánovho života je veľmi odlišný, žije sám na púšti, stroho sa oblieka a stravuje, jeho požiadavky sa dotýkajú správania v každodennom bežnom živote. Ide o usmernenia, ktoré sú zamerané na naše vzťahy s druhými: rozdeliť sa o odev a jedlo; nevymáhať viac, než je stanovené; netrápiť druhých a nekrivdiť im. Ján nežiada radikálne zrieknutie sa všetkého a o odchod do púšte, ako urobil on.

Tým, že sa obraciaš na Pána Boha, hovoríš: Bože, potrebujem ťa, si v mojom živote dôležitý, potrebujem počuť tvoj názor na vec.  Zdieľať

To je jeho osobné rozhodnutie a povolanie. Autentický život v súlade s Božou vôľou začína najskôr v každodennom kontakte s druhými.  Zvlášť s blížiacimi sa sviatkami Pánovho narodenia, skúsme pamätať aj na ich sociálny rozmer – podeliť sa o jedlo, odev s núdznymi a na duchovný rozmer – odpustiť alebo požiadať o odpustenie, ozvať sa blízkym, s ktorými možno už dlhšie nekomunikujeme pre rôzne zranenia alebo nezhody z minulosti... 

Rozhodnúť sa pre Krista

Ján radikálne odmieta akékoľvek mesiášske očakávania, ktoré ľudia spájali s jeho postavou. Jeho účinkovanie je prípravou na pôsobenie mocnejšieho, ktorý prichádza po ňom. Ján nepodlieha predstave moci a slávy. Na príklade rozviazania remienkov na sandáloch, čo bola práca otroka pre svojho pána, vyjadruje svoju úplnú podriadenosť osobe Mesiáša. Ján pokorne zaujíma postoj otroka  k Ježišovi Kristovi, ktorý je skutočným Pánom. Obrazom zhromaždenej pšenice a spálených plevov chce Krstiteľ vyjadriť skutočnosť, že pred človeka je postavená nevyhnutnosť definitívnej voľby pre alebo proti posolstvu spásy, ktoré prináša Ježiš z Nazareta.  

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo